1. Điện thời 4.0

 

2. Đột phá mới

 

3. Kế hoạch bất thành

 

4. Khóc vì câu đuôi

 5. Lợi bất cập hại

 

6. Mua điện kiểu mới

 

7. Những cú click tiện lợi

 

 

 

 

Câu chuyện truyền thanh công tác dịch vụ khách hàng, sử dụng điện an toàn, tiết kiệm và hiệu quả

 

1. An tâm

 

2. An toàn là trên hết

 

3. Bài học nhớ đời

 

4. Chuyện không ngờ

 

5. Chuyện về chiếc máy tiết kiệm điện

 

6. Không thể đùa với điện

 

7. Muốn nuôi tôm có lãi phải tiết kiệm điện

 

8. Nghi ngờ

 

9. Người dân miền Tây hưởng ứng phong trào tkđ

 

10. Những cái bẫy chết người

 

11. Ấm áp tình người

 

12. Bức thư tình

 

13. Bừng sáng nơi đảo xa

 

14. Đi một ngày đàng học một sàng tiết kiệm

 

15. Điện cơ quan cũng phải tiết kiệm

 

16. Ích nước lợi nhà

 

17. Món quà bất ngờ

 

18. Tính già hóa non

 

19. Xài điện không thể chủ quan

 

20. Muốn lãi phải dùng đèn tiết kiệm

 

 

Ca khúc tiết kiệm điện

 

1. Tiết kiệm dùm em đi anh - Sáng tác: Nguyễn Cường

 

2. Nguồn sáng - Sáng tác: Huy Thục - Thơ: Tạ Hữu Hiền

 

3. Bài học đầu tiên - Sáng tác: Lưu Hà An

 

4. Chắt chiu - Sáng tác: Lê Minh Sơn

 

5. Hãy gìn giữ năng lượng - Sáng tác: Đức Thịnh

 
 

6. Vì sự sống con người

 

7. Nơi ấy một ngày - Sáng tác: Đỗ Bảo

 

8. Vui việc lớn - Sáng tác: An Thuyên

 

9. Nơi ấy một ngày - Sáng tác: Đỗ Bảo