Trang chủ Thông cáo báo chí Công ty Điện lực Bình Thuận
 

Tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh, đầu tư xây dựng 6 tháng đầu năm 2021 và kế hoạch tháng 7 năm 2021 của Công ty Điện lực Bình Thuận

I. Tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh và đầu tư xây dựng 6 tháng đầu năm 2021:

1. Về sản xuất kinh doanh và cung cấp điện:

Trong 6 tháng đầu năm 2021, Công ty Điện lực Bình Thuận đảm bảo cung cấp điện an toàn, liên tục cho các thành phần phụ tải và các sự kiện chính trị - xã hội trên địa bàn tỉnh, đặc biệt là trong các dịp lễ, Tết. Kết quả đạt được như sau:

- Sản lượng điện: Tổng sản lượng điện nhận trong tháng 6/2021 là 148.782.904 kWh, giảm 4,49% so với tháng 6/2020, lũy kế sản lượng điện nhận trong 6 tháng đầu năm 2021 là 1.132.842.768 kWh; sản lượng điện bình quân ngày của tháng 6/2021 là 4.959.430 kWh/ngày, ngày lớn nhất đạt 5.421.326 kWh (ngày 29/6). Công suất lớn nhất trong tháng 6/2021 là 307 MW tăng 17,9% so với cùng kỳ năm 2020.

- Điện thương phẩm: Tháng 6/2021 thực hiện 176.509.977 kWh, tăng 9,09% so với tháng 6/2020. Lũy kế 6 tháng đầu năm 2021, điện thương phẩm thực hiện 1.267.660.348 kWh, tăng 0,31% so với 6 tháng đầu năm 2020.

- Trong tháng 6/2021, thời gian mất điện trung bình của lưới điện phân phối (SAIDI) là 2,255 phút; số lần mất điện trung bình của lưới điện phân phối (SAIFI) là 0,037 lần; số lần mất điện thoáng qua trung bình của lưới điện phân phối (MAIFI) là 0,003 lần. Lũy kế trong 6 tháng đầu năm 2021, SAIDI: 68,29 phút; SAIFI: 0,72 lần; MAIFI: 0,401 lần.

- Tiết kiệm điện: Trong tháng 6/2021 điện năng tiết kiệm: 3.872.928 kWh, lũy kế 6 tháng đầu năm 2021 điện năng tiết kiệm: 29.962.424 kWh.

- Trong tháng 6/2021 phát triển thêm 1.441 khách hàng, trong đó ánh sáng sinh hoạt là 1.307 khách hàng và ngoài sinh hoạt là 134 khách hàng. Tổng số khách hàng đến hết tháng 6/2021 là 407.179 khách hàng, trong đó ánh sáng sinh hoạt là 363.216 khách hàng và ngoài sinh hoạt là 43.963 khách hàng. Thời gian trung bình giải quyết cấp điện cho khách hàng sinh hoạt: 2,73/3 ngày làm việc ở khu vực thành phố, thị xã, thị trấn; 3,49/5 ngày làm việc ở khu vực nông thôn; 3,37/5 ngày làm việc đối với nhu cầu ngoài sinh hoạt. Đối với khách hàng mua điện trung áp: trong tháng 6/2021 đã giải quyết yêu cầu cấp điện với thời gian giải quyết các thủ tục thuộc trách nhiệm của ngành điện trung bình là 2,27 ngày làm việc/công trình.

2. Tình hình thực hiện các công trình sửa chữa lớn và dự án đầu tư xây dựng:

2.1 Công tác sửa chữa lớn: Kế hoạch sửa chữa lớn năm 2021 Tổng công ty Điện lực miền Nam giao cho Công ty Điện lực Bình Thuận với tổng vốn là 76,967 tỷ đồng; trong đó gồm 09 công trình sửa chữa lớn 110kV, 02 công trình nguồn điện, 12 công trình lưới điện trung hạ thế, 01 công trình thiết bị, 04 công trình kiến trúc và 03 công trình công xa. Đến nay, Công ty đã triển khai thi công với giá trị thực hiện 4,927 tỷ đồng, đạt 6,4% so với kế hoạch. Công ty sẽ triển khai thực hiện, hoàn thành đúng theo kế hoạch giao.

2.2 Công tác đầu tư xây dựng:

Tổng công ty Điện lực miền Nam giao kế hoạch vốn đầu tư xây dựng cho Công ty Điện lực Bình Thuận với tổng vốn là 274,913 tỷ đồng, trong đó vốn khấu hao cơ bản là 134,450 tỷ đồng, vốn vay thương mại là 140,463 tỷ đồng.

Đến cuối tháng 6/2021, giá trị thực hiện vốn là 48,813 tỷ đồng, đạt 17,76% kế hoạch giao, giá trị giải ngân vốn là 48,493 tỷ đồng, đạt 17,64% kế hoạch giao.

II. Kế hoạch tháng 7 năm 2021:

- Công tác cấp điện: Dự báo nhu cầu sử dụng điện trên địa bàn Công ty quản lý sẽ đạt mức cao nhất là 345,4 MW. Công ty nỗ lực đảm bảo cung cấp điện an toàn và liên tục phục vụ kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2021; đảm bảo cấp điện cho các cơ sở cách ly tập trung phòng chống dịch Covid-19 và các sự kiện chính trị - xã hội khác; đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội và đảm bảo phục vụ công tác an ninh chính trị tại địa phương.

- Công tác kinh doanh:

+ Thực hiện các chỉ tiêu kinh doanh và dịch vụ khách hàng (KD&DVKH) theo kế hoạch năm 2021.

+ Tiếp tục chỉ đạo các Điện lực phối hợp với Đài Truyền thanh, truyền hình địa phương truyền thông khuyến cáo khách hàng sử dụng điện tiết kiệm, hiệu quả trong mùa nắng nóng nhằm giảm chi phí tiền điện và công khai minh bạch hoạt động ghi chỉ số, thông tin tiền điện.

+ Tiếp tục thực hiện không đến nhà thu tiền điện đối với khách hàng khu vực nông thôn trên địa bàn tỉnh Bình Thuận theo công văn số 76/UBND-KT ngày 07 tháng 01 năm 2021 của UBND tỉnh Bình Thuận.

+ Tiếp tục thực hiện chương trình tiết kiệm điện năm 2021.

+ Thực hiện triển khai lắp đặt, thay thế công tơ điện tử 3 giá cho khách hàng có trạm biến áp chuyên dùng sử dụng điện thắp sáng thanh long trên địa bàn tỉnh Bình Thuận theo công văn số 1051/UBND-KT ngày 30 tháng 3 năm 2021 của UNBD tỉnh Bình Thuận.

+ Thực hiện đảm bảo công tác KD&DVKH an toàn, phòng chống dịch Covid-19 theo văn bản số 3569/EVN SPC-KD ngày 29 tháng 4 năm 2021 của Tổng công ty Điện lực miền Nam.

+ Thực hiện hỗ trợ giảm giá điện, giảm tiền điện cho các khách hàng sử dụng điện bị ảnh hưởng của dịch Covid-19 đợt 3 theo văn bản số 4827/EVN-KD ngày 04 tháng 6 năm 2021 của Tổng công ty Điện lực miền Nam.

 

THÔNG TIN LIÊN HỆ:

Văn phòng - Công ty Điện lực Bình Thuận

Điện thoại: 0252. 3939777                   Fax: 0252. 3739630

Địa chỉ: Đại lộ Tôn Đức Thắng, phường Xuân An, thành phố Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận

Website: https://pcbinhthuan.evnspc.vn

Xem file tại đây.

In      Trở về Văn phòng
 
Các Công ty Điện lực Bình Thuận đã đưa
   Tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh, đầu tư xây dựng tháng 5 và kế hoạch tháng 6 năm 2021 của Công ty Điện lực Bình Thuận (16:03 - 11/06/2021)
   Tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh, đầu tư xây dựng tháng 4 và kế hoạch tháng 5 năm 2021 của Công ty Điện lực Bình Thuận (13:51 - 13/05/2021)
   Tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh, đầu tư xây dựng tháng 3 và kế hoạch tháng 4 năm 2021 của Công ty Điện lực Bình Thuận (08:48 - 16/04/2021)
   Tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh, đầu tư xây dựng tháng 02 và kế hoạch tháng 3 năm 2021 của Công ty Điện lực Bình Thuận (16:05 - 16/03/2021)
   Tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh, đầu tư xây dựng tháng 01 và kế hoạch tháng 02 năm 2021 của Công ty Điện lực Bình Thuận (11:20 - 09/02/2021)
   Tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh, đầu tư xây dựng năm 2020 và kế hoạch tháng 01 năm 2021 của Công ty Điện lực Bình Thuận (16:31 - 22/01/2021)
   Tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh, đầu tư xây dựng tháng 11 và kế hoạch tháng 12 năm 2020 của Công ty Điện lực Bình Thuận (08:13 - 17/12/2020)
   Tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh, đầu tư xây dựng tháng 10 và kế hoạch tháng 11 năm 2020 của Công ty Điện lực Bình Thuận (16:39 - 20/11/2020)
   Tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh, đầu tư xây dựng tháng 9 và kế hoạch tháng10 năm 2020 của Công ty Điện lực Bình Thuận (10:03 - 15/10/2020)
   Tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh, đầu tư xây dựng tháng 8 và kế hoạch tháng 9 năm 2020 của Công ty Điện lực Bình Thuận (15:37 - 14/09/2020)
   Tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh, đầu tư xây dựng tháng 7 và kế hoạch tháng 8 năm 2020 của Công ty Điện lực Bình Thuận (14:41 - 17/08/2020)
   Tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh, đầu tư xây dựng 6 tháng đầu năm 2020 và kế hoạch tháng 7 năm 2020 của Công ty Điện lực Bình Thuận (15:49 - 13/07/2020)
   Tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh, đầu tư xây dựng tháng 5 và kế hoạch tháng 6 năm 2020 của Công ty Điện lực Bình Thuận (14:33 - 15/06/2020)
   Tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh, đầu tư xây dựng tháng 4 và kế hoạch tháng 5 năm 2020 của Công ty Điện lực Bình Thuận (07:45 - 08/05/2020)
   Tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh, đầu tư xây dựng tháng 3 và kế hoạch tháng 4 năm 2020 của Công ty Điện lực Bình Thuận (08:51 - 16/04/2020)

Đầu trang