Trang chủ Qui định, qui trình Văn bản qui định
 

Văn bản số 1051/UBND-KT của UBND tỉnh Bình Thuận về việc triển khai lắp đặt, thay thế công tơ điện tử 3 giá cho khách hàng có trạm biến áp chuyên dùng sử dụng điện thắp sáng thanh long trên địa bàn tỉnh

Ngày 30/3/2021, UBND tỉnh Bình Thuận đã có văn bản số 1051/UBND-KT thống nhất chủ trương cho Công ty Điện lực Bình Thuận triển khai lắp đặt, thay thế công tơ điện tử 3 giá cho khách hàng có trạm biến áp chuyên dùng sử dụng điện thắp sáng thanh long trên địa bàn tỉnh Bình Thuận. Tải văn bản tại đây.


Xem thêm tại đây.

 

In      Trở về Phòng Kinh doanh
 
Các Văn bản qui định đã đưa
   Các văn bản pháp luật về tiết kiệm điện (07:13 - 14/02/2013)

Đầu trang