Trang chủ Thông cáo báo chí Tổng công ty Điện lực miền Nam
 

TCBC: Tình hình hoạt động tháng 11 năm 2020 - Mục tiêu, nhiệm vụ tháng tháng 12/2020

Trong 11 tháng đầu năm 2020, Tổng công ty và các đơn vị đã đảm bảo cung cấp điện cho nhu cầu điện cho sản xuất kinh doanh và sinh hoạt của nhân dân trên địa bàn trong thời gian chống dịch bệnh, không điều hòa tiết giảm phụ tải, thực hiện tốt công tác bảo vệ hành lang an toàn lưới điện cao áp.

 1. Kết quả hoạt động tháng 11 & 11 tháng của năm 2020:
 • Sản lượng điện nhận: Sản lượng điện nhận tháng 11/2020 là 6 tỷ 721,12 triệu kWh, tăng 4,99% so với cùng kỳ năm trước (6 tỷ 401,7 triệu kWh). Sản lượng bình quân ngày là 224,03 triệu kWh, sản lượng ngày lớn nhất là 239,45 triệu kWh (17/11/2020) và công suất lớn nhất là 11.548 MW (ngày 05/11/2020). Lũy kế 11 tháng, sản lượng điện nhận toàn Tổng công ty là 71 tỷ 230 triệu kWh, tăng 2,68% so với cùng kỳ năm trước (69 tỷ 367 triệu kWh).
 • Điện tiêu thụ: Tiêu thụ điện tháng 11/2020 là 6 tỷ 669,7 triệu kWh, tăng 3,89% so với tháng trước và tăng 4,88% so với cùng kỳ năm 2019. Lũy kế 11 tháng, sản lượng điện tiêu thụ toàn Tổng công ty là 68 tỷ 672 triệu kWh, tăng 3,19% so với cùng kỳ năm 2019. Thành phần điện dùng cho Công nghiệp - Xây dựng đến tháng 11 bắt đầu có dấu hiệu hồi phục và tăng trưởng  1,15% so với cùng kỳ năm 2019. Tốc độ tăng điện thương phẩm đang có chiều hướng hồi phục sau khi tình hình dịch bệnh đã được kiểm soát vào giữa tháng 9.
 • Tiết kiệm điện: Sản lượng điện tiết kiệm tháng 11 là 120 triệu kWh, lũy kế 11 tháng là 1 tỷ 517 triệu kWh, tương ứng tiết kiệm 2,20% sản lượng điện tiêu thụ. 
 • Độ tin cậy cung cấp điện: Đến tháng 11/2020, tổng thời gian mất điện bình quân (SAIDI) là 243,52 phút, bằng 79,6% KH năm. 
 • Phát triển điện mặt trời mái nhà:
 • Trong tháng 11/2020, toàn Tổng công ty đã phát triển thêm 4.754 khách hàng, tổng công suất tấm pin lắp đặt là 422.161 kWp. Lũy kế 11 tháng, Tổng công ty đã ký với 25.005 khách hàng, với tổng công suất tấm pin lắp đặt là 1.199.523 kWp, đạt 343% kế hoạch cả năm; Sản lượng khách hàng phát lên lưới trong tháng 11 là 81,2 triệu kWh, lũy kế đến tính đến ngày 31/11/2020 là 390,84 triệu kWh. Trong 11 tháng đầu năm 2020, Tổng công ty đã thanh toán tiền mua điện mặt trời cho khách hàng là 539,76 tỷ đồng.
 • Đến cuối tháng 11/2020 có 60 nhà máy điện đã đóng điện với tổng công suất lắp đặt là 3.113,35 MWp trên địa bàn các tỉnh Bình Thuận, Hậu Giang, Bà Rịa - Vũng tàu, Long An, An Giang, Tây Ninh và Ninh Thuận; tăng 154 MWp so với tháng 10/2020 (phát sinh NMĐMT Phan Lâm 2 tại PC Bình Thuận, NMĐMT Hồ Gia Hoét 1, NMĐMT Hồ Tầm Bó tại PC Bà Rịa-Vũng Tàu và NMĐMT Hậu Giang tại Hậu Giang). Sản lượng điện nhận từ các NMTĐMT trong tháng 11/2020 là 318,82 triệu kWh, chiếm 4,74% so với sản lượng điện nhận toàn hệ thống. Tổng sản lượng điện nhận từ các NMĐMT 11 tháng năm 2020 là 3 tỷ 198,85 triệu kWh, chiếm 4,49% tổng lũy kế điện nhận toàn hệ thống.
 • Thực hiện cung cấp các dịch vụ điện trực tuyến: Lũy kế 11 tháng đầu năm 2020, tỷ lệ khách hàng giao dịch 12 dịch vụ cung cấp điện qua Trung tâm Chăm sóc khách hàng (TTCSKH) và các Trung tâm/Cổng Dịch vụ công Quốc gia (TT/DVCQG) đạt 91,66%; tỷ lệ khách hàng sử dụng dịch vụ cung cấp điện trực tuyến cấp độ 4 đạt 91,55%; Điện tử hóa toàn bộ quá trình cung cấp dịch vụ điện, tỷ lệ giao dịch điện tử đạt 66,46%; tỷ lệ khách hàng sử dụng dịch vụ cung cấp điện qua môi trường mạng email/ App/Zalo... của EVNSPC đạt 31%.
 • Công tác đầu tư xây dựng: Tính đến tháng 11/2020, Tổng công ty đã khởi công được 23 công trình và đóng điện 16 công trình.
 1. Một số mục tiêu, nhiệm vụ của tháng 12/2020:
 • Tiếp tục thực hiện các chỉ đạo của Chính phủ, Bộ Công Thương và Tập đoàn về công tác vận hành, đảm bảo cung cấp điện an toàn và liên tục trên địa bàn 21 tỉnh phía Nam;
 • Tăng cường công tác bảo vệ hành lang an toàn lưới điện, đặc biệt là hệ thống lưới điện cao áp và chủ động các phương án phòng, chống lụt bão bảo vệ tài sản lưới điện; Phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chức năng tại địa phương trong việc thực hiện, công tác tuyên truyền và xử lý, giảm thiểu các hành vi vi phạm hành lang an toàn lưới điện, tuyên truyền sử dụng điện an toàn sau công tơ.
 • Tiếp tục triển khai các chỉ đạo Tập đoàn liên quan đến công tác KD&DVKH, triển khai các Chương trình tri ân khách hàng, tham gia hỗ trợ  người dân miền Trung khắc phục thiệt hại do bão lũ. Thực hiện nghiêm các chỉ đạo của Chính phủ phù hợp các điều kiện phòng chống Dịch COVID-19 trong tình hình mới.
 • Tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền và triển khai các hoạt động tiết kiệm điện, phát triển điện mặt trời mái nhà và tham gia các hoạt động bảo vệ môi trường theo chủ trương của Chính phủ, ngành Điện.

THÔNG TIN LIÊN HỆ:

Ban Truyền thông - Tổng công ty Điện lực miền Nam (EVNSPC)

Điện thoại: (028) 38242783 / 38242594

Địa chỉ: Số 72 Hai Bà Trưng - Phường Bến Nghé - Quận 1 -TP. Hồ Chí Minh

Website: https://evnspc.vn 

Email: info@evnspc.vn

In      Trở về Ban TT - EVN SPC
 
Các Tổng công ty Điện lực miền Nam đã đưa
   Thông cáo báo chí tình hình hoạt động trong tháng 10 năm 2020 - Mục tiêu, nhiệm vụ tháng tháng 11/2020 (16:02 - 16/11/2020)
   TCBC EVN SPC: Tình hình hoạt động trong tháng 9 & 9 tháng năm 2020 - Mục tiêu, nhiệm vụ tháng các tháng còn lại năm 2020 (09:56 - 08/10/2020)
   TCBC EVNSPC: Tình hình hoạt động trong tháng 8/2020 và mục tiêu, nhiệm vụ tháng 9/2020 (16:28 - 16/09/2020)
   Công bố thông tin: EVN SPC báo cáo tài chính 6 tháng năm 2020 (08:02 - 24/08/2020)
   TCBC: Tình hình hoạt động trong tháng 7/2020 và mục tiêu, nhiệm vụ tháng 8/2020 của EVN SPC (09:57 - 11/08/2020)
   TCBC: Tình hình hoạt động 6 tháng đầu năm 2020 và mục tiêu, nhiệm vụ các tháng cuối năm của EVN SPC (14:38 - 15/07/2020)
   TCBC: Tình hình hoạt động trong tháng 5 và mục tiêu, nhiệm vụ tháng 6/2020 của EVN SPC (11:08 - 15/06/2020)
   TCBC: Tình hình hoạt động trong tháng 4 và mục tiêu, nhiệm vụ tháng 5/2020 của EVN SPC (08:48 - 13/05/2020)
   Công bố thông tin bất thường Tổng công ty Điện lực miền Nam (07:50 - 12/05/2020)
   Công bố thông tin: EVN SPC báo cáo tài chính năm 2019 (07:43 - 20/04/2020)
   Công bố thông tin: EVN SPC báo cáo tài chính năm 2019 hợp nhất (07:41 - 20/04/2020)
   Thông cáo báo chí: Tình hình hoạt động trong tháng 3 và Quý I/2020 và mục tiêu, nhiệm vụ tháng 4/2020 (09:33 - 15/04/2020)
   Công bố thông tin: EVN SPC báo cáo kết quả thực hiện các nhiệm vụ công ích và trách nhiệm xã hội năm 2019 (13:43 - 10/04/2020)
   Công bố thông tin: EVN SPC công bố thông tin doanh nghiệp theo Điều 16 Nghị định số 81/NĐ-CP (Phụ lục VII: Tình hình thực hiện sắp xếp, đổi mới doanh nghiệp năm 2020) (13:40 - 10/04/2020)
   Công bố thông tin theo Nghị định 81 - Điều 19. Báo cáo chế độ, tiền lương, tiền thưởng của doanh nghiệp năm 2020 (07:36 - 10/04/2020)

Đầu trang