Trang chủ Thông cáo báo chí Tổng công ty Điện lực miền Nam
 

TCBC EVN SPC: Tình hình hoạt động trong tháng 9 & 9 tháng năm 2020 - Mục tiêu, nhiệm vụ tháng các tháng còn lại năm 2020

Trong 9 tháng đầu năm 2020, Tổng công ty và các đơn vị đã đảm bảo cung cấp điện cho nhu cầu điện cho sản xuất kinh doanh và sinh hoạt của nhân dân trên địa bàn trong thời gian chống dịch bệnh, đảm bảo điện phục vụ các ngày Lễ lớn, Đại hội Đảng các cấp, không điều hòa tiết giảm phụ tải.

 1. Kết quả hoạt động tháng 9 & 9 tháng năm 2020:
 • Sản lượng điện nhận: Sản lượng điện nhận tháng 9/2020 là 6 tỷ 623 triệu kWh, tăng 7,63% so với cùng kỳ năm trước (6 tỷ 155 triệu kWh). Sản lượng bình quân ngày là 220,78 triệu kWh, sản lượng ngày lớn nhất là 237,34 triệu kWh (08/09/2020) và công suất lớn nhất là 11.343 MW (ngày 11/9/2020). Lũy kế 9 tháng năm 2020 sản lượng điện nhận toàn Tổng công ty là 57 tỷ 804 triệu kWh, tăng 2,73% so với cùng kỳ năm trước (59 tỷ 266 triệu kWh).
 • Điện tiêu thụ: Tiêu thụ điện tháng 9/2020 là 6 tỷ 655,9 triệu kWh, tăng 5,75% so với tháng trước và tăng 3,22% so với cùng kỳ năm 2019. Lũy kế 9 tháng năm 2020 sản lượng điện tiêu thụ toàn Tổng công ty là 55 tỷ 582 triệu kWh, tăng 2,81% so với cùng kỳ năm 2019. Mặc dù sản lượng điện tiêu thụ 9 tháng đầu năm 2020 có tăng so với năm 2019 (tăng 2,81%) nhưng đây là tốc độ tăng thấp nhất trong giai đoạn 2011 - 2020; tốc độ tăng điện tiêu thụ đang có chiều hướng hồi phục, cụ thể là sản lượng điện tiêu thụ tháng 8, tháng 9 đang có chiều hướng tăng từ 1,9% lên 2,81%.
 • Tiết kiệm điện: Sản lượng điện tiết kiệm tháng 9 là 120 triệu kWh, lũy kế 9 tháng là 1 tỷ 233 triệu kWh, tương ứng tiết kiệm 2,25% sản lượng điện tiêu thụ.
 • Độ tin cậy cung cấp điện: Đến tháng 9/2020, tổng thời gian mất điện bình quân (SAIDI) là 190,64 phút, bằng 63,3% KH năm. 
 • Phát triển điện mặt trời mái nhà:
 • Trong tháng 9 toàn Tổng công ty đã phát triển thêm 3.231 khách hàng, tổng công suất tấm pin lắp đặt là 157.194 kWp. Lũy kế 9 tháng đầu năm 2020 Tổng công ty đã ký với 15.579 khách hàng, tổng công suất tấm pin lắp đặt là 527.055 kWp. Sản lượng khách hàng phát lên lưới trong tháng 9 là 55,3 triệu kWh, lũy kế đến tính đến ngày 30/9/2020 là 250,69 triệu kWh. Chín tháng đầu năm 2020 Tổng công ty đã thanh toán cho khách hàng 360,49 tỷ đồng với sản lượng tương ứng là 171,6 triệu kWh.
 • Đến cuối tháng 9/2020 có 54 nhà máy điện điện mặt trời khu vực 21 tỉnh thành phố phía Nam đã đóng điện với tổng công suất lắp đặt là 2.674,35 MWp trên địa bàn các tỉnh Bình Thuận, Tây Ninh, Long An, An Giang, Bà rịa - Vũng tàu và tỉnh Ninh Thuận; tăng 90 MWp so với tháng 08/2020 (phát sinh 02 NMĐMT Adani Phước Minh tại PC Ninh Thuận và NMĐMT Tân Châu 1 tại PC Tây Ninh). Sản lượng điện nhận từ các NMTĐMT trong tháng 9/2020 là 329,83 triệu kWh, tăng 10 triệu kWh so với tháng 8/2020 và chiếm 4,98% so với sản lượng điện nhận toàn hệ thống. Tổng sản lượng điện nhận từ các NMĐMT 09 tháng đầu năm 2020 là 2 tỷ 584,6 triệu kWh, chiếm 4,47% tổng lũy kế điện nhận toàn hệ thống.
 • Thực hiện cung cấp các dịch vụ điện trực tuyến: Lũy kế 9 tháng đầu năm, EVNSPC thực hiện 2.174.012 yêu cầu của khách hàng qua các kênh cung cấp dịch vụ, trong đó số yêu cầu tiếp nhận gián tiếp tại Trung tâm CSKH là 1.964.801 yêu cầu. Tỷ lệ cung cấp giao dịch qua các kênh của Trung tâm CSKH và qua các Trung tâm hành chính công/Cổng dịch vụ công trực tuyến đạt 90,13%.
 • Công tác đầu tư xây dựng: Tính đến tháng 9/2020, Tổng công ty đã khởi công được 19 công trình và đóng điện 14 công trình. Đối với các công trình giải phóng công suất NLTT, đã đóng điện được 02 công trình (Lộ ra 110kV trạm 220kV Phan Rí 2; ĐD mạch 2 Ninh Phước - Tuy Phong - Phan Rí) và đang thi công 15 công trình.
 1. Một số mục tiêu, nhiệm vụ của tháng 10 và các tháng còn lại năm 2020:
 • Tiếp tục thực hiện các chỉ đạo của Chính phủ, Bộ Công Thương và Tập đoàn về công tác vận hành, đảm bảo cung cấp điện an toàn và liên tục trên địa bàn 21 tỉnh phía Nam; Đưa vào vận hành các công trình trạm biến áp 110kV theo đúng tiến độ Tập đoàn giao.
 • Tăng cường công tác bảo vệ hành lang an toàn lưới điện, đặc biệt là hệ thống lưới điện cao áp và chủ động các phương án phòng, chống lụt bão bảo vệ tài sản lưới điện; Phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chức năng tại địa phương trong việc thực hiện, công tác tuyên truyền và xử lý các hành vi phạm hành lang an toàn lưới điện, tuyên truyền sử dụng điện an toàn sau công tơ.
 • Thường xuyên theo dõi, cập nhật thông tin về thời tiết, bão, lũ để tham mưu lãnh đạo Tổng công ty chỉ đạo, điều hành và triển khai ứng phó các cơn bão và áp thấp nhiệt đới ảnh hưởng trực tiếp đến lưới điện và các cơ sở vật chất khác trên địa bàn Tổng công ty nhằm giảm thiểu đến mức thấp nhất. Đồng thời chuẩn bị triển khai các công trình phục vụ cho việc chống hạn xâm nhập mặn đầu năm 2021.
 • Tiếp tục triển khai các chỉ đạo Tập đoàn liên quan đến công tác KD&DVKH và các văn bản chỉ đạo của Chính phủ phù hợp các điều kiện phòng chống Dịch COVID-19.

THÔNG TIN LIÊN HỆ:

Ban Truyền thông - Tổng công ty Điện lực miền Nam (EVNSPC)

Điện thoại: (028) 38242783 / 38242594

Địa chỉ: Số 72 Hai Bà Trưng - Phường Bến Nghé - Quận 1 -TP. Hồ Chí Minh

Website: https://evnspc.vn 

Email: info@evnspc.vn

In      Trở về Ban TT - EVN SPC
 
Các Tổng công ty Điện lực miền Nam đã đưa
   TCBC EVNSPC: Tình hình hoạt động trong tháng 8/2020 và mục tiêu, nhiệm vụ tháng 9/2020 (16:28 - 16/09/2020)
   Công bố thông tin: EVN SPC báo cáo tài chính 6 tháng năm 2020 (08:02 - 24/08/2020)
   TCBC: Tình hình hoạt động trong tháng 7/2020 và mục tiêu, nhiệm vụ tháng 8/2020 của EVN SPC (09:57 - 11/08/2020)
   TCBC: Tình hình hoạt động 6 tháng đầu năm 2020 và mục tiêu, nhiệm vụ các tháng cuối năm của EVN SPC (14:38 - 15/07/2020)
   TCBC: Tình hình hoạt động trong tháng 5 và mục tiêu, nhiệm vụ tháng 6/2020 của EVN SPC (11:08 - 15/06/2020)
   TCBC: Tình hình hoạt động trong tháng 4 và mục tiêu, nhiệm vụ tháng 5/2020 của EVN SPC (08:48 - 13/05/2020)
   Công bố thông tin bất thường Tổng công ty Điện lực miền Nam (07:50 - 12/05/2020)
   Công bố thông tin: EVN SPC báo cáo tài chính năm 2019 (07:43 - 20/04/2020)
   Công bố thông tin: EVN SPC báo cáo tài chính năm 2019 hợp nhất (07:41 - 20/04/2020)
   Thông cáo báo chí: Tình hình hoạt động trong tháng 3 và Quý I/2020 và mục tiêu, nhiệm vụ tháng 4/2020 (09:33 - 15/04/2020)
   Công bố thông tin: EVN SPC báo cáo kết quả thực hiện các nhiệm vụ công ích và trách nhiệm xã hội năm 2019 (13:43 - 10/04/2020)
   Công bố thông tin: EVN SPC công bố thông tin doanh nghiệp theo Điều 16 Nghị định số 81/NĐ-CP (Phụ lục VII: Tình hình thực hiện sắp xếp, đổi mới doanh nghiệp năm 2020) (13:40 - 10/04/2020)
   Công bố thông tin theo Nghị định 81 - Điều 19. Báo cáo chế độ, tiền lương, tiền thưởng của doanh nghiệp năm 2020 (07:36 - 10/04/2020)
   Công bố thông tin theo Điều 13 - Nghị định 81-CP: Kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư phát triển hàng năm (16:18 - 06/04/2020)
   Công bố thông tin theo Điều 14 - Nghị định 81-CP: Báo cáo đánh giá kết quả thực hiện SXKD năm 2019 và giai đoạn 2017-2019 (16:06 - 06/04/2020)

Đầu trang