Trang chủ Thông cáo báo chí Tổng công ty Điện lực miền Nam
 

TCBC: Tình hình hoạt động trong tháng 5 và mục tiêu, nhiệm vụ tháng 6/2020 của EVN SPC

Trong 05 tháng đầu năm 2020, Tổng công ty và các đơn vị đã đảm bảo cung cấp điện cho nhu cầu điện cho sản xuất kinh doanh và sinh hoạt của nhân dân trên địa bàn trong thời gian chống dịch bệnh, thiết lập tình trạng bình thường mới, không điều hòa tiết giảm phụ tải, thực hiện tốt công tác bảo vệ hành lang an toàn lưới điện cao áp.

Trong tháng 5/2020, các Công ty Điện lực tiếp tục thực hiện hỗ trợ giảm giá điện, giảm tiền điện cho 7.758.808 khách hàng, giảm doanh thu 987,5 tỷ đồng. 

Kết quả hoạt động của tháng 5/2020:

 • Sản lượng điện nhận tháng 05/2020 là 6 tỷ 583 triệu kWh, giảm 0,77% so với cùng kỳ năm trước (6 tỷ 634 triệu kWh, thấp hơn 464 triệu kWh). Lũy kế 05 tháng, sản lượng điện nhận toàn Tổng công ty là 31 tỷ 693 triệu kWh, tăng 2,88% so với cùng kỳ năm trước (30 tỷ 805 triệu kWh).
 • Điện thương phẩm: Thực hiện tháng 05/2020 của Tổng công ty là 5 tỷ 915 triệu kWh, giảm 5,61% so với tháng trước và giảm 5,04% so với cùng kỳ năm 2019. Lũy kế 5 tháng, sản lượng điện thương phẩm toàn Tổng công ty là 30 tỷ 033 triệu kWh, tăng 2, 58% so với cùng kỳ năm 2019. So với cùng kỳ, sản lượng điện thương phẩm của tất cả các Công ty Điện lực đều tăng thấp thậm chí giảm so với cùng kỳ 2019 (BRVT giảm 6,2%, Đồng Nai giảm 1,2% so với 2019) và đặc biệt là các đơn vị có thành phần điện CNXD cao như Đồng Nai giảm 4,6%, BRVT giảm 9,3%, Bình Dương tăng 1%....do các cơ sở sản xuất, nhà máy, xí nghiệp gần như ngừng hoạt động hoặc đóng cửa tạm thời do dịch COVID 19 làm ảnh hưởng tới sản lượng điện thương phẩm của Tổng công ty.
 • Tiết kiệm điện: Sản lượng điện tiết kiệm đến tháng 05/2020: 649 triệu kWh, tương ứng tiết kiệm 2,2% sản lượng điện thương phẩm.
 • Độ tin cậy cung cấp điện: Trong 5 tháng đầu năm 2020, tổng thời gian mất điện bình quân (SAIDI) là 121,58 phút, bằng 39,7% KH năm; 
 • Phát triển điện mặt trời:

1. Phát triển hệ thống NLMT áp mái của khách hàng: Lũy kế đến hết tháng 05/2020 phát triển là 4.495 khách hàng, tổng công suất tấm pin lắp đặt là 138.508 kWp; Sản lượng khách hàng phát lên lưới trong tháng 5/2020 là 26,42 triệu kWh, lũy kế đến tháng 5/2020 là 97,67 triệu kWh. Lũy kế từ khi thực hiện điện MTMN đến nay, toàn EVNSPC đã thanh toán tiền mua điện MTMN cho 4.138 khách hàng với sản lượng điện thanh toán là 82,7 triệu kWh tương ứng số tiền đã trả cho khách hàng là 184,88 tỷ đồng (Trong năm 2020 sản lượng thanh toán là 33,56 triệu kWh tương ứng số tiền đã trả cho khách hàng là 75,43 tỷ đồng).

2. Đến cuối tháng năm 2020 có 48 nhà máy điện đã đóng điện với tổng công suất lắp đặt là 2.403,253 MWp tại các tỉnh Ninh Thuận, Bình Thuận, Long An, Bà Rịa Vũng Tàu, Tây Ninh và An Giang. Sản lượng điện nhận từ các NMTĐMT trong tháng 05/2020 là 271,07 triệu kWh, chiếm 4,12% so với sản lượng điện nhận toàn hệ thống. Tổng sản lượng điện nhận từ các NMĐMT 05 tháng đầu năm 2020 là 1.370,70 triệu kWh, chiếm 4,32% tổng lũy kế điện nhận toàn hệ thống.

 • Chỉ số tiếp cận điện năng: Trong tháng 05/2020, Tổng công ty đưa vào vận hành hơn 551 công trình điện trung áp với thời gian giải quyết trung bình 3,23 ngày/1 công trình; Lũy kế 5 tháng đầu năm toàn Tổng công ty giải quyết và đưa vào vận hành hơn 2.642 công trình điện trung áp với thời gian giải quyết trung bình 3,33 ngày/1 công trình. Trong tháng 05/2020, Tổng công ty đã giải quyết cấp điện cho 35.061/35.061 khách hàng mua điện hạ áp và lũy kế 5 tháng là 133.409/133.409 khách hàng, đạt 100% thời gian theo quy định.
 • Các dịch vụ điện trực tuyến: Lũy kế đến tháng 05/2020, toàn Tổng công ty thực hiện 1.093.676 yêu cầu của khách hàng qua các kênh cung cấp dịch vụ, trong đó số yêu cầu tiếp nhận gián tiếp tại TTCSKH là 905.942 yêu cầu. Tỷ lệ cung cấp giao dịch qua các kênh của Trung tâm Chăm sóc khách hàng và qua các Trung tâm hành chính công/Cổng dịch vụ công trực tuyến thực hiện đạt 50,15% . Số lượng khách hàng sử dụng App CSKH và Zalo toàn Tổng công ty đạt 196.014 khách hàng.
 • Thực hiện chương trình hỗ trợ giảm giá điện, giảm tiền điện: Từ ngày 16-30/4/2020, các Công ty Điện lực thành viên đã thực hiện giảm giá điện, giảm tiền theo chỉ đạo tại Công văn số 2698/BCT-ĐTĐL ngay 16/4/2020 của Bộ Công Thương về việc hỗ trợ giảm giá điện, giảm tiền điện cho các khách hàng sử dụng điện bị ảnh hưởng của dịch COVID-19 cho 67.107 khách hàng. Việc thực hiện công tác này làm giảm doanh thu của toàn Tổng công ty là 251,3 tỷ đồng. Trong tháng 5/2020, các Công ty Điện lực tiếp tục thực hiện hỗ trợ giảm giá điện, giảm tiền điện cho 7.758.808 khách hàng, giảm doanh thu 987,5 tỷ đồng. Lũy kế tính đến hết tháng 5/2020, toàn Tổng công ty hỗ trợ giảm 1.238,8 tỷ đồng, làm giảm GBBQ 5 tháng 2020 41,25 đ/kWh.
 • Công tác đầu tư xây dựng: Lũy kế đến tháng 5/2020, đã khởi công 10 công trình (gồm: Lộ ra 110kV trạm 220kV Phan Rí, Lắp máy 2 trạm 110kV Bình Sơn và Lắp Máy 2 trạm 110kV Dầu Giây và Nâng cấp đường dây 110kV Thuận An - Vsip 2 thành 2 mạch và phân pha 2x300mm2; ĐD 110kV NM điện gió Khai Long - trạm 110kV Năm Căn (Đoạn Phú Tân - Ngọc Hiển); ĐD 110kV Long Mỹ - Mỹ Tú; Trạm 110kV Trà Cú và ĐD 110kV Cầu Kè - Trà Cú - Duyên Hải tỉnh Trà Vinh); Đóng điện 03 công trình (gồm: Trạm 110kV Thủ thừa và đường dây đấu nối; Lắp M2 trạm 110kV Ngọc Hiển tỉnh Cà Mau; Mở rộng ngăn lộ trạm 110kV Tân Uyên tỉnh Bình Dương).

Một số mục tiêu, nhiệm vụ trong tháng 6/2020:

 • Tiếp tục thực hiện các giải pháp nhằm đảm bảo cung cấp điện liên tục, an toàn phục vụ nhu cầu sản xuất - dịch vụ và sinh hoạt của nhân dân trên địa bàn, đặc biệt là sau giai đoạn cách ly xã hội, khôi phục sản xuất-kinh doanh, sinh hoạt do dịch bệnh Covid 19; Rà soát các khu vực có tải cao để có giải pháp khắc phục, đảm bảo cung cấp điện ổn định, an toàn, liên tục.
 • Xây dựng phương thức vận hành nhằm đảm bảo cấp điện an toàn, ổn định phục vụ Đại hội Đảng các cấp; đẩy mạnh tuyên truyền và triển khai chỉ thị tiết kiệm điện của tỉnh, chương trình tiết kiệm điện của Tổng công ty
 • Tiếp tục tuyên truyền phát triển điện mặt trời mái nhà theo Quyết định 13/2020/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ ban hành ngày 06/4/2020 và Văn bản số 3641/BCT-ĐTĐL ngày 21/5/2020 của Bộ Công Thương về phát triển điện mặt trời mái nhà; Văn bản số 3725/EVN-KD ngày 01/6/2020 của EVN về việc ký hợp đồng và thanh toán tiền điện đối với các hệ thống điện mặt trời mái nhà sau 30/6/2019.
 • Tiếp tục thực hiện chương trình giảm giá điện, giảm tiền điện theo Công văn số 2698/BCT-ĐTĐL ngay 216/04/2020 của Bộ Công Thương về việc hỗ trợ giảm giá điện, giảm tiền điện cho các khách hàng sử dụng điện bị ảnh hưởng của dịch COVID-19.
 • Tăng cường bảo vệ hành lang an toàn lưới điện, thực hiện các biện pháp phòng chống cháy nổ, bảo vệ các công trình điện, đặc biệt trong mùa nắng nóng và chuẩn bị trước mùa mưa bão.
 • Tiếp tục tăng cường lực lượng các điện thoại viên để tiếp nhận, giải quyết kiến nghị khách hàng qua Trung tâm Chăm sóc khách hàng, qua điện thoại hotline trong thời gian cao điểm nắng nóng đồng thời thực hiện giải đáp về việc triển khai giảm giá điện, giảm tiền điện hỗ trợ cho các khách hàng bị ảnh hưởng bởi COVID-19. Thực hiện thông báo và phúc tra 100% cho khách hàng có sản lượng tăng đột biến từ 1,3 lần so với tháng trước liền kề. 
 • Tiếp tục triển khai hướng dẫn khách hàng sử dụng công cụ tính tiền điện được cung cấp tại chuyên mục “EVN&Khách hàng” trên website của EVN, website CSKH/App CSKH/Zalo Page của EVNPC để khách hàng có thể chủ động tự tính toán, kiểm tra, so sánh với hoá đơn đồng thời minh bạch số tiền hỗ trợ giảm giá điện do ảnh hưởng COVID-19 đến khách hàng./.

THÔNG TIN LIÊN HỆ:

Ban Truyền thông - Tổng công ty Điện lực miền Nam (EVNSPC)

Điện thoại: (028) 38242783 / 38242594

Địa chỉ: Số 72 Hai Bà Trưng - Phường Bến Nghé - Quận 1 -TP. Hồ Chí Minh

Website: https://evnspc.vn 

Email: info@evnspc.vn

In      Trở về Ban TT - EVN SPC
 
Các Tổng công ty Điện lực miền Nam đã đưa
   TCBC: Tình hình hoạt động trong tháng 4 và mục tiêu, nhiệm vụ tháng 5/2020 của EVN SPC (08:48 - 13/05/2020)
   Công bố thông tin bất thường Tổng công ty Điện lực miền Nam (07:50 - 12/05/2020)
   Công bố thông tin: EVN SPC báo cáo tài chính năm 2019 (07:43 - 20/04/2020)
   Công bố thông tin: EVN SPC báo cáo tài chính năm 2019 hợp nhất (07:41 - 20/04/2020)
   Thông cáo báo chí: Tình hình hoạt động trong tháng 3 và Quý I/2020 và mục tiêu, nhiệm vụ tháng 4/2020 (09:33 - 15/04/2020)
   Công bố thông tin: EVN SPC báo cáo kết quả thực hiện các nhiệm vụ công ích và trách nhiệm xã hội năm 2019 (13:43 - 10/04/2020)
   Công bố thông tin: EVN SPC công bố thông tin doanh nghiệp theo Điều 16 Nghị định số 81/NĐ-CP (Phụ lục VII: Tình hình thực hiện sắp xếp, đổi mới doanh nghiệp năm 2020) (13:40 - 10/04/2020)
   Công bố thông tin theo Nghị định 81 - Điều 19. Báo cáo chế độ, tiền lương, tiền thưởng của doanh nghiệp năm 2020 (07:36 - 10/04/2020)
   Công bố thông tin theo Điều 13 - Nghị định 81-CP: Kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư phát triển hàng năm (16:18 - 06/04/2020)
   Công bố thông tin theo Điều 14 - Nghị định 81-CP: Báo cáo đánh giá kết quả thực hiện SXKD năm 2019 và giai đoạn 2017-2019 (16:06 - 06/04/2020)
   Công bố thông tin theo Nghị định 81 - Thực trạng quản trị và cơ cấu tổ chức của doanh nghiệp (16:36 - 01/04/2020)
   TCBC: Tình hình hoạt động tháng 02/2020 và mục tiêu, nhiệm vụ tháng 3/2020 (17:11 - 13/03/2020)
   TCBC: Tình hình hoạt động tháng 01/2020 và mục tiêu, nhiệm vụ tháng 02/2020 (10:21 - 04/02/2020)
   TCBC: Tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2019 (09:59 - 21/01/2020)
   Công bố thông tin bất thường Tổng công ty Điện lực miền Nam (16:33 - 14/01/2020)

Đầu trang