Trang chủ Thông cáo báo chí Tổng công ty Điện lực miền Nam
 

TCBC: Tình hình hoạt động trong tháng 4 và mục tiêu, nhiệm vụ tháng 5/2020 của EVN SPC

TỔNG CÔNG TY ĐIỆN LỰC MIỀN NAM

 

THÔNG TIN BÁO CHÍ

TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG TRONG THÁNG 4 VÀ MỤC TIÊU, NHIỆM VỤ

THÁNG 5/2020 

 

Trong tháng 4/2020 và 04 tháng đầu năm 2020, Tổng công ty và các đơn vị đã đảm bảo cung cấp điện cho nhu cầu sản xuất kinh doanh và sinh hoạt của nhân dân trên địa bàn trong thời gian chống dịch bệnh, không điều hòa tiết giảm phụ tải, thực hiện tốt công tác bảo vệ hành lang an toàn lưới điện cao áp; bảo đảm điện an toàn, ổn định phục vụ các sự kiện chính trị - xã hội, văn hóa trong các ngày nghỉ lễ 30/4 - 01/5/2020.

1. Kết quả hoạt động của tháng 4/2020:

• Sản lượng điện nhận: Sản lượng điện nhận tháng 04/2020 là 6 tỷ 259 triệu kWh, giảm 3,78% so với cùng kỳ năm trước (6 tỷ 505,6 triệu kWh). Sản lượng bình quân ngày là 208,64 triệu kWh, sản lượng ngày lớn nhất là 225,67 triệu kWh (23/4/2020) và công suất lớn nhất là 10.837 MW (ngày 01/04/2020). Lũy kế 04 tháng năm 2020 sản lượng điện nhận toàn Tổng công ty là 25 tỷ 212 triệu kWh, tăng 4,31% so với cùng kỳ năm trước.

• Điện thương phẩm: Thực hiện tháng 04/2020 của Tổng công ty là 6 tỷ 310 triệu kWh, tăng 0,53% so với tháng trước và giảm 1,14% so với cùng kỳ năm 2019. Lũy kế 04 tháng năm 2020 sản lượng điện thương phẩm toàn Tổng công ty là 24 tỷ 161 triệu kWh, tăng 4,82% so với cùng kỳ năm 2019. So với cùng kỳ, sản lượng điện thương phẩm của tất cả các Công ty Điện lực đều tăng thấp thậm chí giảm so với cùng kỳ 2019 (BR-VT giảm 4,2%) và đặc biệt là các đơn vị có thành phần điện công nghiệp - xây dựng cao như Đồng Nai chỉ còn tăng 2,3%, Bình Dương tăng 4,14%, Long An 8%... do các cơ sở sản xuất, nhà máy, xí nghiệp gần như ngừng hoạt động hoặc đóng cửa tạm thời do dịch COVID-19 làm ảnh hưởng tới sản lượng điện thương phẩm của Tổng công ty.

• Tiết kiệm điện: Sản lượng điện tiết kiệm trên địa bàn 21 tỉnh thành phía Nam đến tháng 4/2020 là 515 triệu kWh, tương ứng tiết kiệm 2,8% sản lượng điện thương phẩm.

• Độ tin cậy cung cấp điện: Trong 4 tháng đầu năm 2020, tổng thời gian mất điện bình quân (SAIDI) là 83,25 phút, bằng 27,2% KH năm;

• Phát triển hệ thống NLMT áp mái của khách hàng:

- Trong tháng 04/2020, toàn Tổng công ty đã lắp đặt công tơ 2 chiều 554 khách hàng, tổng công suất tấm pin lắp đặt là 15.607 kWp; lũy kế đến tháng 4/2020 là 2.484 khách hàng, tổng công suất tấm pin lắp đặt là 84.876 kWp. Sản lượng khách hàng phát lên lưới trong tháng 4/2020 là 22,7 triệu kWh, lũy kế đến tháng 4/2020 là  69,7 triệu kWh. Lũy kế đến hết tháng 04/2020, toàn Tổng công ty đã thanh toán tiền mua điện MTMN cho 4.163 khách hàng với sản lượng điện thanh toán là 71,912 triệu kWh tương ứng số tiền đã trả cho khách hàng là 160,65 tỷ đồng.

- EVNSPC và các Công ty Điện lực (CTĐL) trực thuộc đã triển khai phổ biến, quảng bá trên các phương tiện truyền thông công cộng về các chủ trương, chính sách khuyến khích lắp đặt điện mặt trời, đặc biệt là điện mặt trời mái nhà (MTMN) và các thủ tục thực hiện đầu tư trên địa bàn 21 tỉnh thành phố; Các CTĐL sẵn sàng lắp đặt (miễn phí) công tơ hai chiều đo đếm điện năng, ký kết hợp đồng mua lượng điện dư từ hệ thống điện MTMN của hộ dân/doanh nghiệp phát lên lưới điện; thực hiện (miễn phí) các hồ sơ liên quan việc đấu nối vào lưới điện, ghi chỉ số, thanh toán tiền điện MTMN đến khách hàng hàng tháng. Thực hiện theo Quyết định số 279/QĐ-TTg ngày 08/3/2018 về việc phê duyệt chương trình quốc gia về quản lý nhu cầu điện giai đoạn 2018 - 2020, định hướng đến năm 2030 và triển khai Quyết định số 13/2020/QĐ-TTg về cơ chế khuyến khích phát triển điện mặt trời tại Việt Nam của Thủ tướng Chính phủ đã ban hành ngày 06/4/2020; EVNSPC tiếp tục đẩy mạnh các hoạt động truyền thông về lợi ích lắp đặt hệ thống điện MTMN đến hộ sử dụng điện; phát triển đội ngũ tư vấn đến khách hàng trong lựa chọn lắp đặt hệ thống điện MTMN, cung cấp các dịch vụ đấu nối, thay công tơ 2 chiều miễn phí.

• Chỉ số tiếp cận điện năng: Trong tháng 04/2020 EVNSPC đưa vào vận hành hơn 450 công trình điện trung áp với thời gian giải quyết trung bình 3,33 ngày/công trình. Lũy kế đến tháng 4/2020 toàn Tổng công ty giải quyết và đưa vào vận hành hơn 2.136 công trình điện trung áp với thời gian giải quyết trung bình 3.4 ngày/1 công trình; đã giải quyết cấp điện cho 30.000 khách hàng mua điện hạ áp và lũy kế 4 tháng là 108.827/108.827 khách hàng, đạt 100% với thời gian trung bình là 3,3 ngày.

• Các dịch vụ điện trực tuyến: Lũy kế 4 tháng đầu năm 2020 toàn Tổng công ty thực hiện 613.571 các yêu cầu của khách hàng qua các kênh cung cấp dịch vụ, trong đó số yêu cầu tiếp nhận gián tiếp tại TTCSKH là 472.914 yêu cầu. Số lượng khách hàng sử dụng App CSKH và Zalo toàn Tổng công ty đạt 121.710 khách hàng.

• Thực hiện chương trình hỗ trợ giảm giá điện, giảm tiền điện: Từ ngày 16-27/4/2020, các Công ty Điện lực thuộc EVNSPC đã thực hiện giảm giá điện, giảm tiền theo chỉ đạo tại Công văn số 2698/BCT-ĐTĐL ngày 16/4/2020 của Bộ Công Thương về việc hỗ trợ giảm giá điện, giảm tiền điện cho các khách hàng sử dụng điện bị ảnh hưởng của dịch COVID-19 gồm 63.688 hóa đơn; công tác này làm giảm doanh thu của Tổng công ty 187,19 tỷ đồng.

• Công tác đầu tư xây dựng: Trong 4 tháng đầu năm 2020, EVNSPC đã khởi công 04 công trình là: (i) Lộ ra 110kV trạm 220kV Phan Rí; (ii) Lắp máy 2 trạm 110kV Bình Sơn; (iii) Lắp máy 2 trạm 110kV Dầu Giây; (iv) Nâng cấp đường dây 110kV Thuận An - Vsip 2 thành 2 mạch và phân pha 2x300mm2 Chuẩn bị khởi công công trình Nâng cấp đường dây 110kV Thuận An - Vsip 2 thành 2 mạch và phân pha 2x300mm2. EVNSPC đã đóng điện Trạm 110kV Thủ Thừa và Đường dây đấu nối; Máy 2 Ngọc Hiển - tỉnh Cà Mau.

2. Một số mục tiêu, nhiệm vụ tháng 5/2020:

• Tiếp tục thực hiện các giải pháp nhằm đảm bảo cung cấp điện liên tục, an toàn phục vụ nhu cầu sản xuất - dịch vụ và sinh hoạt của nhân dân trên địa bàn, đặc biệt là sau giai đoạn cách ly xã hội, khôi phục sản xuất - kinh doanh, sinh hoạt do dịch bệnh Covid 19.

• Xây dựng phương thức vận hành nhằm đảm bảo cấp điện cho các khu vực trọng điểm trong mùa khô năm 2020; và cấp điện phục vụ Đại hội Đảng các cấp; đẩy mạnh tuyên truyền và triển khai chỉ thị tiết kiệm điện của tỉnh, chương trình tiết kiệm điện của Tổng công ty.

• Thúc đẩy tiến độ hoàn thành các công trình điện, đặc biệt là công trình giải tỏa công suất dự án điện mặt trời. Tiếp tục tuyên truyền lắp đặt điện mặt trời mái nhà theo Quyết định 13/2020/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ ban hành ngày 06/4/2020, giải quyết đấu nối kịp thời các hệ thống điện mặt trời mới phát sinh.

• Thực hiện chương trình giảm giá điện, giảm tiền điện theo Công văn số 2698/BCT-ĐTĐL ngay 216/4/2020 của Bộ Công Thương về việc hỗ trợ giảm giá điện, giảm tiền điện cho các khách hàng sử dụng điện bị ảnh hưởng của dịch COVID-19.

• Tăng cường bảo vệ hành lang an toàn lưới điện, thực hiện các biện pháp phòng chống cháy nổ, bảo vệ các công trình điện, đặc biệt trong mùa nắng nóng và chuẩn bị trước mùa mưa bão.

• Tăng cường lực lượng các điện thoại viên để tiếp nhận, giải quyết kiến nghị khách hàng qua Trung tâm Chăm sóc khách hàng, qua điện thoại hotline trong thời gian cao điểm nắng nóng đồng thời thực hiện giải đáp về việc triển khai giảm giá điện, giảm tiền điện hỗ trợ cho các khách hàng bị ảnh hưởng bởi COVID-19. Thực hiện thông báo và phúc tra 100% cho khách hàng có sản lượng tăng đột biến từ 1,3 lần so với tháng trước liền kề.

• Triển khai hướng dẫn khách hàng sử dụng công cụ tính tiền điện được cung cấp tại chuyên mục “EVN&Khách hàng” trên website của EVN, website CSKH/App CSKH/Zalo Page của EVNPC để khách hàng có thể chủ động tự tính toán, kiểm tra, so sánh với hoá đơn đồng thời minh bạch số tiền hỗ trợ giảm giá điện do ảnh hưởng COVID-19 đến khách hàng./.

THÔNG TIN LIÊN HỆ:

Ban Truyền thông - Tổng công ty Điện lực miền Nam

Điện thoại: (028) 38242783 / 38242594

Địa chỉ: Số 72 Hai Bà Trưng - Phường Bến Nghé - Quận 1 -TP. Hồ Chí Minh

Website: https://evnspc.vn

Email: info@evnspc.vn

In      Trở về Ban TT - EVN SPC
 
Các Tổng công ty Điện lực miền Nam đã đưa
   Công bố thông tin bất thường Tổng công ty Điện lực miền Nam (07:50 - 12/05/2020)
   Công bố thông tin: EVN SPC báo cáo tài chính năm 2019 (07:43 - 20/04/2020)
   Công bố thông tin: EVN SPC báo cáo tài chính năm 2019 hợp nhất (07:41 - 20/04/2020)
   Thông cáo báo chí: Tình hình hoạt động trong tháng 3 và Quý I/2020 và mục tiêu, nhiệm vụ tháng 4/2020 (09:33 - 15/04/2020)
   Công bố thông tin: EVN SPC báo cáo kết quả thực hiện các nhiệm vụ công ích và trách nhiệm xã hội năm 2019 (13:43 - 10/04/2020)
   Công bố thông tin: EVN SPC công bố thông tin doanh nghiệp theo Điều 16 Nghị định số 81/NĐ-CP (Phụ lục VII: Tình hình thực hiện sắp xếp, đổi mới doanh nghiệp năm 2020) (13:40 - 10/04/2020)
   Công bố thông tin theo Nghị định 81 - Điều 19. Báo cáo chế độ, tiền lương, tiền thưởng của doanh nghiệp năm 2020 (07:36 - 10/04/2020)
   Công bố thông tin theo Điều 13 - Nghị định 81-CP: Kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư phát triển hàng năm (16:18 - 06/04/2020)
   Công bố thông tin theo Điều 14 - Nghị định 81-CP: Báo cáo đánh giá kết quả thực hiện SXKD năm 2019 và giai đoạn 2017-2019 (16:06 - 06/04/2020)
   Công bố thông tin theo Nghị định 81 - Thực trạng quản trị và cơ cấu tổ chức của doanh nghiệp (16:36 - 01/04/2020)
   TCBC: Tình hình hoạt động tháng 02/2020 và mục tiêu, nhiệm vụ tháng 3/2020 (17:11 - 13/03/2020)
   TCBC: Tình hình hoạt động tháng 01/2020 và mục tiêu, nhiệm vụ tháng 02/2020 (10:21 - 04/02/2020)
   TCBC: Tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2019 (09:59 - 21/01/2020)
   Công bố thông tin bất thường Tổng công ty Điện lực miền Nam (16:33 - 14/01/2020)
   TCBC: Tình hình hoạt động tháng 11/2019 và mục tiêu, nhiệm vụ tháng 12/2019 (07:44 - 16/12/2019)

Đầu trang