Trang chủ Thông tin giá điện
 

Bảng giá bán điện áp dụng cho điện năng trong khoảng thời gian để hỗ trợ tiền điện do ảnh hưởng dịch Covid-19

Giá bán chưa bao gồm tiền thuế GTGT.

(Áp dụng theo văn bản số 2698/BCT-ĐTĐL ngày 16 tháng 4 năm 2020 của Bộ Công Thương)

TT Nhóm đối tượng khách hàng Giá bán điện
(đồng/kWh)
1 Giá bán lẻ điện cho các ngành sản xuất  
1.1 Cấp điện áp từ 110 kV trở lên  
  a) Giờ bình thường 1.382
  b) Giờ thấp điểm  873
  c) Giờ cao điểm  2.483
1.2 Cấp điện áp từ 22 kV đến dưới 110 kV   
  a) Giờ bình thường 1.400
  b) Giờ thấp điểm  906
  c) Giờ cao điểm  2.584
1.3 Cấp điện áp từ 6 kV đến dưới 22 kV   
  a) Giờ bình thường 1.450
  b) Giờ thấp điểm  940
  c) Giờ cao điểm  2.668
1.4 Cấp điện áp dưới 6 kV   
  a) Giờ bình thường 1.517
  b) Giờ thấp điểm  990
  c) Giờ cao điểm  2.768
2 Giá bán lẻ điện cho kinh doanh   
2.1 Cấp điện áp từ 22 kV trở lên  
  a) Giờ bình thường 2.198
  b) Giờ thấp điểm  1.225
  c) Giờ cao điểm  3.826
2.2 Cấp điện áp từ 6 kV đến dưới 22 kV   
  a) Giờ bình thường 2.366
  b) Giờ thấp điểm  1.392
  c) Giờ cao điểm  3.960
2.3 Cấp điện áp dưới 6 kV   
  a) Giờ bình thường 2.399
  b) Giờ thấp điểm  1.460
  c) Giờ cao điểm  4.128
3 Giá bán lẻ điện cho sinh hoạt  
  Bậc 1: Cho kWh từ 0 - 50  1.510
  Bậc 2: Cho kWh từ 51 - 100  1.561
  Bậc 3: Cho kWh từ 101 - 200  1.813
  Bậc 4: Cho kWh từ 201 - 300 2.282
  Bậc 5: Cho kWh từ 301 - 400 2.834
  Bậc 6: Cho kWh từ 401 trở lên 2.927
4 Giá bán buôn điện nông thôn  
4.1 Giá bán buôn điện sinh hoạt   
  Bậc 1: Cho kWh từ 0 - 50  1.263
  Bậc 2: Cho kWh từ 51 - 100  1.313
  Bậc 3: Cho kWh từ 101 - 200  1.431
  Bậc 4: Cho kWh từ 201 - 300 1.774
  Bậc 5: Cho kWh từ 301 - 400 2.231
  Bậc 6: Cho kWh từ 401 trở lên 2.323
4.2 Giá bán buôn điện cho mục đích khác  1.326
5 Giá bán buôn điện khu tập thể, cụm dân cư  
5.1 Thành phố, thị xã  
5.1.1 Giá bán buôn điện sinh hoạt   
5.1.1.1 Trạm biến áp do Bên bán điện đầu tư  
  Bậc 1: Cho kWh từ 0 - 50  1.411
  Bậc 2: Cho kWh từ 51 - 100  1.462
  Bậc 3: Cho kWh từ 101 - 200  1.655
  Bậc 4: Cho kWh từ 201 - 300 2.094
  Bậc 5: Cho kWh từ 301 - 400 2.625
  Bậc 6: Cho kWh từ 401 trở lên 2.713
5.1.1.2 Trạm biến áp do Bên mua điện đầu tư  
  Bậc 1: Cho kWh từ 0 - 50  1.391
  Bậc 2: Cho kWh từ 51 - 100  1.441
  Bậc 3: Cho kWh từ 101 - 200  1.607
  Bậc 4: Cho kWh từ 201 - 300 2.031
  Bậc 5: Cho kWh từ 301 - 400 2.538
  Bậc 6: Cho kWh từ 401 trở lên 2.652
5.1.2 Giá bán buôn điện cho mục đích khác  1.337
5.2 Thị trấn, huyện lỵ  
5.2.1 Giá bán buôn điện sinh hoạt   
5.2.1.1 Trạm biến áp do Bên bán điện đầu tư  
  Bậc 1: Cho kWh từ 0 - 50  1.363
  Bậc 2: Cho kWh từ 51 - 100  1.413
  Bậc 3: Cho kWh từ 101 - 200  1.572
  Bậc 4: Cho kWh từ 201 - 300 1.989
  Bậc 5: Cho kWh từ 301 - 400 2.486
  Bậc 6: Cho kWh từ 401 trở lên 2.569
5.2.1.2 Trạm biến áp do Bên mua điện đầu tư  
  Bậc 1: Cho kWh từ 0 - 50  1.342
  Bậc 2: Cho kWh từ 51 - 100  1.392
  Bậc 3: Cho kWh từ 101 - 200  1.537
  Bậc 4: Cho kWh từ 201 - 300 1.907
  Bậc 5: Cho kWh từ 301 - 400 2.399
  Bậc 6: Cho kWh từ 401 trở lên 2.480
5.2.2 Giá bán buôn điện cho mục đích khác  1.337
6 Giá bán buôn điện cho tổ hợp thương mại - dịch vụ - sinh hoạt  
6.1 Giá bán buôn điện sinh hoạt   
  Bậc 1: Cho kWh từ 0 - 50  1.481
  Bậc 2: Cho kWh từ 51 - 100  1.531
  Bậc 3: Cho kWh từ 101 - 200  1.778
  Bậc 4: Cho kWh từ 201 - 300 2.238
  Bậc 5: Cho kWh từ 301 - 400 2.780
  Bậc 6: Cho kWh từ 401 trở lên 2.871
6.2 Giá bán buôn điện cho mục đích khác   
  a) Giờ bình thường 2.275
  b) Giờ thấp điểm  1.384
  c) Giờ cao điểm  3.914
7 Giá bán buôn điện cho các khu công nghiệp  
7.1 Giá bán buôn điện tại thanh cái 110 kV của trạm biến áp 110 kV/35-22-10-6 kV  
7.1.1 Tổng công suất đặt các MBA của trạm biến áp lớn hơn 100 MVA  
  a) Giờ bình thường 1.332
  b) Giờ thấp điểm  851
  c) Giờ cao điểm  2.432
7.1.2 Tổng công suất đặt các MBA của trạm biến áp từ 50 MVA đến 100 MVA  
  a) Giờ bình thường 1.327
  b) Giờ thấp điểm  825
  c) Giờ cao điểm  2.420
7.1.3 Tổng công suất đặt các MBA của trạm biến áp dưới 50 MVA  
  a) Giờ bình thường 1.319
  b) Giờ thấp điểm  823
  c) Giờ cao điểm  2.406
7.2 Giá bán buôn điện phía trung áp của trạm biến áp 110/35-22-10-6 kV   
7.2.1 Cấp điện áp từ 22 kV đến dưới 110 kV   
  a) Giờ bình thường 1.373
  b) Giờ thấp điểm  890
  c) Giờ cao điểm  2.535
7.2.2 Cấp điện áp từ 6 kV đến dưới 22 kV   
  a) Giờ bình thường 1.423
  b) Giờ thấp điểm  922
  c) Giờ cao điểm  2.617
8 Giá bán buôn điện cho chợ 2.145

 

 

Tải file TẠI ĐÂY

In      Trở về Phòng Kinh doanh
 
Các Thông tin giá điện đã đưa
   Văn bản số 2698/BCT-ĐTĐL của Bộ Công Thương về việc hỗ trợ giảm giá điện, giảm tiền điện cho các khách hàng sử dụng điện bị ảnh hưởng của dịch Covid-19 (10:54 - 22/04/2020)
   EVN chính thức triển khai giảm giá điện, giảm tiền điện cho các khách hàng bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh Covid-19 (13:58 - 17/04/2020)
   Giá điện mặt trời mái nhà sau thời điểm 30/6/2019 là 1.943 đồng/kwh (07:25 - 15/04/2020)
   Bộ Công Thương khẳng định không tăng giá bán lẻ điện trong năm 2020 (08:58 - 24/03/2020)
   Bộ Công Thương báo cáo thông tin liên quan giá điện (16:44 - 19/05/2019)
   Mức giá bán lẻ điện bình quân và quy định giá bán điện từ ngày 20 tháng 3 năm 2019 (09:16 - 21/03/2019)
   Thông tư quy định về thực hiện giá bán điện (Văn bản hợp nhất Thông tư số 16/2014/TT-BCT và Thông tư số 25/2018/TT-BCT) (08:28 - 30/10/2018)
   Quy định về giá bán buôn điện cho đơn vị bán lẻ điện tại chợ (15:06 - 29/10/2018)
   Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 16/2014/TT-BCT ngày 29 tháng 5 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Công Thương quy định về thực hiện giá bán điện (Thông tư 25/2018/TT-BCT) (10:18 - 26/10/2018)
   Định mức giá điện cho người lao động, sinh viên thuê trọ (15:26 - 23/07/2018)
   Biểu giá bán lẻ điện sinh hoạt và hướng dẫn tính tiền điện cho người thuê nhà (17:02 - 28/05/2018)
   Hướng dẫn thực hiện giá điện cho người thuê nhà để ở (16:46 - 28/05/2018)
   Quyết định của Bộ Công Thương Quy định về giá bán điện áp dụng từ ngày 01/12/2017 (07:49 - 07/12/2017)
   Quyết định 2256/QĐ-BCT ngày 12/03/2015 quy định về giá bán điện. (08:14 - 17/03/2015)
   Thông tư 16/2014/TT-BCT ngày 29/05/2014 quy định về thực hiện giá bán điện và Quyết định 4887/QĐ-BCT ngày 30/05/2014 quy định về giá bán điện. (05:39 - 02/06/2014)

Đầu trang