Trang chủ Luật, Nghị Định, Thông Tư
 

Những điểm mới trong Bộ luật Lao động năm 2019

Bộ luật Lao động số 45/2019/QH14 được Quốc hội khóa XIV thông qua ngày 20/11/2019 sẽ có hiệu lực từ ngày 01/01/2021 thay thế cho Bộ luật Lao động 2012 với nhiều điểm bổ sung mới cụ thể như sau:

Không còn hợp đồng lao động mùa vụ: tại Khoản 1 Điều 20 quy định hợp đồng lao động không xác định thời hạn là hợp đồng mà trong đó hai bên không xác định thời hạn, thời điểm chấm dứt hiệu lực của hợp đồng (Điểm a); hợp đồng lao động xác định thời hạn là hợp đồng mà trong đó hai bên xác định thời hạn, thời điểm chấm dứt hiệu lực của hợp đồng trong thời gian không quá 36 tháng kể từ thời điểm có hiệu lực của hợp đồng (Điểm b). Như vậy, Bộ luật Lao động 2019 đã bỏ loại hợp đồng lao động thời vụ ra khỏi các loại hợp đồng lao động mà người lao động và người sử dụng lao động được phép ký kết, theo đó, chỉ còn 02 loại hợp đồng lao động là hợp đồng lao động xác định thời hạn và hợp đồng lao động không xác định thời hạn.

Người lao động đơn phương chấm dứt hợp đồng: Điều 35 cho phép người lao động được quyền đơn phương chấm dứt hợp đồng không cần lý do mà chỉ cần báo trước 30 ngày với hợp đồng xác định thời hạn và 45 ngày với hợp đồng không xác định thời hạn.

Đối thoại định kỳ tại nơi làm việc 1 năm/lần: Trước đây theo Khoản 1 Điều 65 Bộ luật Lao động 2012 quy định tổ chức đối thoại định kỳ 03 tháng/lần và khi có yêu cầu của 1 bên thì tại Khoản 1 Điều 63 Bộ luật Lao động 2019 đã giảm thời gian tổ chức đối thoại định kỳ tại nơi làm việc còn 1 năm/lần và khi có yêu cầu của 1 bên hoặc các bên.

Nhà nước không can thiệp trực tiếp vào tiền lương của doanh nghiệp: Khoản 1 Điều 93 quy định người sử dụng lao động phải xây dựng thang lương, bảng lương và định mức lao động làm cơ sở để tuyển dụng, sử dụng lao động, thỏa thuận mức lương theo công việc hoặc chức danh ghi trong hợp đồng lao động và  trả lương cho người lao động.

Cấm ép người lao động dùng lương để mua hàng hóa, dịch vụ của công ty: theo Khoản 2 Điều 94 quy định người sử dụng lao động không được hạn chế hoặc can thiệp vào quyền tự quyết chi tiêu lương của người lao động; không được ép buộc người lao động chi tiêu lương vào việc mua hàng hóa, sử dụng dịch vụ của người sử dụng lao động hoặc của đơn vị khác mà người sử dụng lao động chỉ định.

Có thể ủy quyền cho người khác nhận lương: Khoản 1 Điều 94 quy định trường hợp người lao động không thể nhận lương trực tiếp thì người sử dụng lao động có thể trả lương cho người được người lao động ủy quyền hợp pháp.

Khi trả lương, doanh nghiệp phải gửi bảng kê chi tiết cho người lao động: Nhằm minh bạch tiền lương của người lao động, tại Khoản 3 Điều 95 yêu cầu mỗi lần trả lương, người sử dụng lao động phải thông báo bảng kê trả lương người lao động, trong đó ghi rõ: Tiền lương; Tiền lương làm thêm giờ; Tiền lương làm việc vào ban đêm; Nội dung và số tiền bị khấu trừ (nếu có).

Người lao động có thể được "thưởng" không chỉ bằng tiền: Khoản 1 Điều 104 quy định về “Thưởng” thay vì “Tiền thưởng” như Bộ luật 2012. Theo đó, khái niệm thưởng cho người lao động cũng được mở rộng ra, có thể là tiền hoặc tài sản hoặc bằng các hình thức khác căn cứ vào kết quả sản xuất kinh doanh, mức độ hoàn thành công việc của người lao động.

Thời gian nghỉ giữa giờ của người lao động không được tính vào giờ làm việc: tại Khoản 1 Điều 109 quy định người lao động làm việc theo thời giờ làm việc bình thường từ 06 giờ trở lên trong ngày thì được nghỉ giữa giờ ít nhất 30 phút liên tục; làm việc ban đêm được nghỉ giữa giờ ít nhất 45 phút liên tục (không tính vào giờ làm việc); trường hợp người lao động làm việc theo ca thì thời gian nghỉ giữa giờ được tính vào giờ làm việc. Như vậy, thời gian nghỉ giữa giờ chỉ được tính vào giờ làm việc đối với những người lao động làm việc theo ca.

 

 

Hội nghị Người lao động Công ty Điện lực Bình Thuận năm 2020

 

Người lao động được nghỉ thêm 1 ngày dịp Quốc khánh: Điểm đ Khoản 1 Điều 112 quy định Quốc khánh được nghỉ 02 ngày (ngày 02 tháng 9 dương lịch và 01 ngày liền kề trước hoặc sau) nghĩa là có thể nghỉ 01/9 hoặc 03/9 Dương lịch tùy theo từng năm. Như vậy tổng số ngày nghỉ lễ, tết hàng năm sẽ nâng lên 11 ngày, trong đó: Tết Dương lịch: 01 ngày; Tết Âm lịch: 05 ngày; Ngày Chiến thắng (30/4 Dương lịch): 01 ngày; Ngày Quốc tế lao động (01/5 Dương lịch): 01 ngày; Ngày Quốc khánh: 02 ngày; Ngày Giỗ tổ Hùng Vương (10/3 Âm lịch): 01 ngày.

Thêm trường hợp nghỉ việc riêng hưởng nguyên lương: Ngoài các trường hợp nghỉ việc riêng hưởng nguyên lương như như Bộ luật Lao động 2012 (bản thân kết hôn: nghỉ 03 ngày; con kết hôn: nghỉ 01 ngày; Bố/mẹ đẻ, bố/mẹ vợ hoặc bố/mẹ chồng chết: nghỉ 03 ngày...), tại Điểm b, c Khoản 1 Điều 115 Bộ luật Lao động mới đã bổ sung thêm trường hợp con nuôi kết hôn nghỉ 01 ngày; cha nuôi, mẹ nuôi; cha nuôi, mẹ nuôi của vợ hoặc chồng, con nuôi chết cũng được nghỉ 3 ngày.

 

 

Hội nghị Tổng kết Công tác sản xuất kinh doanh Công ty Điện lực Bình Thuận năm 2019

 

Tăng tuổi nghỉ hưu lên 62 tuổi với nam, 60 tuổi với nữ: Điều 169 quy định: Tuổi nghỉ hưu của người lao động trong điều kiện lao động bình thường được điều chỉnh theo lộ trình cho đến khi đủ 62 tuổi đối với lao động nam vào năm 2028 và đủ 60 tuổi đối với lao động nữ vào năm 2035. Kể từ năm 2021, tuổi nghỉ hưu của người lao động trong điều kiện lao động bình thường là đủ 60 tuổi 03 tháng đối với nam; đủ 55 tuổi 04 tháng đối với nữ. Sau đó, cứ mỗi năm tăng thêm 03 tháng với lao động nam; 04 tháng với lao động nữ (Khoản 2). Người lao động bị suy giảm khả năng lao động; làm nghề, công việc đặc biệt nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm; làm nghề, công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm; làm việc ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn có thể nghỉ hưu ở tuổi thấp hơn nhưng không quá 05 tuổi so với quy định tại thời điểm nghỉ hưu, trừ trường hợp pháp luật có quy định khác.

In      Trở về Thanh Toàn - Phòng KTTT/PC
 
Các Luật, Nghị Định, Thông Tư đã đưa
   Thông tư 07/2019/TT-BKHCN ngày 27/6/2019 sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 23/2013/TT-BKHCN ngày 26/9/2013 quy định về đo lường đối với phương tiện đo nhóm 2 (09:50 - 26/11/2019)
   Quyết định số 279/QĐ-TTg ngày 08 tháng 3 năm 2018 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Chương trình quốc gia về Quản lý nhu cầu điện giai đoạn 2018 - 2020, định hướng đến năm 2030 (11:35 - 12/04/2019)
   Thông tư số 23/2017/TT-BCT ngày 16 tháng 11 năm 2017 của Bộ Công Thương quy định nội dung, trình tự thực hiện các chương trình điều chỉnh phụ tải điện (10:56 - 09/04/2019)
   Quyết định số 175/QĐ-BCT ngày 28 tháng 01 năm 2019 của Bộ Công Thương về việc phê duyệt lộ trình và kế hoạch triển khai thực hiện Chương trình Điều chỉnh phụ tải điện (10:43 - 09/04/2019)
   Thông tư 05 sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 16/2017/TT-BCT ngày 12 tháng 9 năm 2017 của Bộ Công Thương Quy định về phát triển dự án và hợp đồng mua bán điện mẫu áp dụng cho các dự án điện mặt trời (12:54 - 18/03/2019)
   Thông tư 31/2018/TT-BCT sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 27/2013/TT-BCT (21:15 - 30/11/2018)
   Thực hiện mua, bán công suất phản kháng theo Thông tư số 15/2014/TT-BCT ngày 28/05/2014 của Bộ Công Thương (07:23 - 24/06/2014)

Đầu trang