Trang chủ Thông cáo báo chí Tổng công ty Điện lực miền Nam
 

TCBC: Tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2019

Năm 2019, Tổng công ty Điện lực miền Nam (EVNSPC) hoạt động trong bối cảnh kinh tế cả nước tiếp tục tăng trưởng cao. Trong năm 2019 nhiều nhà máy năng lượng tái tạo (NLTT) đưa vào vận hành trong thời gian ngắn và yêu cầu về cân đối nguồn vốn đầu tư cho phát triển lưới điện để vận hành tối ưu hệ thống điện, phục vụ phát triển kinh tế xã hội trên địa bàn là những khó khăn phải vượt qua đối với Tổng công ty, đặc biệt là nguồn vốn cho Dự án cấp điện cho nông thôn, miền núi, hải đảo, vốn cấp điện theo tiêu chí số 4 về nông thôn mới, cấp điện nuôi tôm, xóa câu đuôi, kéo chuyền...

Với sự chỉ đạo sâu sát từ Tập đoàn Điện lực Việt Nam, nỗ lực của tập thể lãnh đạo và cán bộ công nhân viên, EVN SPC đã hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch năm 2019 và đảm bảo cấp điện ổn định, góp phần phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn quản lý, kết quả như sau:

Năm 2019, EVN SPC hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch và đảm bảo cấp điện ổn định, góp phần phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn quản lý

1. Kết quả hoạt động năm 2019:

 • Điện thương phẩm: Tổng công ty thực hiện năm 2019 là 72 tỷ 671 triệu kWh, tăng 9% so với năm 2018, sản lượng tuyệt đối tăng 6 tỷ 002 triệu kWh.
 • Tỷ lệ điện chuyên tải điện là 4,22%, thấp hơn năm 2018 là 0,17% góp phần giảm chi phí phân phối điện;
 • Độ tin cậy cung cấp điện: Thời gian mất điện của khách hàng bình quân (SAIDI): là 268,49 phút, giảm 55,1% so với năm 2018 (598,62 phút) đạt kết quả trước 1 năm so với lộ trình phấn đấu đến năm 2020 theo kế hoạch EVN giao.
 • Tiết kiệm điện: Năm 2019 tại 21 tỉnh thành phố phía Nam tiết kiệm được 1 tỷ 458 triệu kWh, tương đương 2% sản lượng điện thương phẩm năm 2019, tương ứng với giá trị tiết kiệm tiền điện hơn 2.597 tỷ đồng.
 • Chỉ số tiếp cận điện năng và phát triển khách hàng: Năm 2019 toàn Tổng công ty giải quyết và đưa vào vận hành hơn 7.130 công trình điện trung áp với thời gian giải quyết trung bình 3,5 ngày/công trình; đồng thời giải quyết cấp điện mới cho 336.230 khách hàng mua điện hạ áp với thời gian giải quyết trung bỉnh 03 ngày/khách hàng; tính đến hết năm 2019, EVN SPC đã bán điện trực tiếp cho 8.302.480 khách hàng.
 • Công tác Quản lý nhu cầu điện (DSM), lắp đặt hệ thống điện năng lượng mặt trời áp mái và Dịch vụ khách hàng: Thực hiện theo Chương trình quốc gia về Quản lý nhu cầu điện (DSM) giai đoạn 2018-2020, định hướng đến năm 2030 của Chính phủ ban hành, các đơn vị của Tổng công ty đã phối hợp và tổ chức ký thỏa thuận điều chỉnh phụ tải (DR) phi thương mại với 1.744 khách hàng sử dụng điện trọng điểm. Đồng thời đã phối hợp với các tổ chức đoàn thể tuyên truyền vận động trong cộng đồng dân cư 21 tỉnh thành phía Nam lắp đặt điện mặt trời trên mái nhà (MTAM) với tổng công suất là 189.42 kWp đạt 198,03 % so với kế hoạch EVN (95 MWp) giao;  Phát triển được 10.570 khách hàng và đã lắp đặt công tơ 2 chiều bán điện khách hàng sinh hoạt 8.628 và khách hàng ngoài sinh hoạt là 1.942; Sản lượng phát lên lưới năm 2019 là 66,630 triệu kWh. Tính đến thời điểm ngày 01/01/2020, EVN SPC đã trả tiền điện phát lên lưới điện cho khách hàng, với sản lượng thanh toán là 39.087.855 kWh, tương ứng số tiền đã trả cho khách hàng là 88.677.792.737 đồng.
 • Toàn tổng công ty đã triển khai cung cấp dịch vụ theo phương thức điện tử; đến cuối năm đã có 3 dịch vụ khách hàng kết nối Cổng dịch vụ công trực tuyến Quốc gia là Cấp điện trung thế, cấp điện hạ thế và thanh toán tiền điện.
 • Điểm đánh giá mức độ hài lòng của khách hàng đạt 8,26 điểm, tăng 0,1 điểm so với điểm số năm 2018 (8,16 điểm) và tất cả Công ty Điện lực đều đạt điểm mức độ hài lòng khách hàng ≥ 7,70 điểm.
 • Công tác cấp điện nông thôn: Trên địa bàn EVNSPC quản lý đạt 2.513/2.513 xã, phường, thị trấn có điện đạt tỷ lệ 100%; số hộ dân có điện là 7,96 triệu hộ - đạt tỷ lệ 99,69%, trong đó số hộ dân nông thôn có điện là 5,20 triệu hộ - đạt tỷ lệ 99,55%. Đến nay đã đạt mục tiêu hầu hết số hộ dân nông thôn có điện theo Nghị quyết của Đảng bộ các Tỉnh thành phố. Tổng công ty tăng cường cấp điện phục vụ phát triển kinh tế xã hội, dân sinh như xóa câu đuôi, kéo chuyền, cấp điện cho trạm bơm tưới tiêu, chống úng, chống hạn, cấp điện cho nuôi tôm, cấp điện cho hải đảo,...
 • Đẩy mạnh ứng dụng khoa học công nghệ: Hệ thống SCADA và trạm biến áp 110kV không người trực đã đưa vào vận hành; tại huyện đảo Phú Quý EVN SPC đã hoàn thành hệ thống điều khiển tổng hợp tự động 02 nguồn điện gió và diesel hiện đại, đồng thời đang triển khai dự án Nhà máy điện mặt trời trên đảo Phú Quý dự kiến đến tháng 05/2020 đưa vào vận hành nâng tổng công suất cung cấp lên 17 MW (Diesel: 10MW, Gió 6MW, Mặt trời: 1MW); Nhà máy điện năng lượng mặt trời trên đảo Côn Sơn có công suất 3MW sẽ đưa vào vận hành trong năm 2020. Nâng cao năng lực quản trị qua ứng dụng công nghệ thông tin trong tất cả lĩnh vực quản lý kinh doanh, kỹ thuật, tài chính, văn phòng điện tử và đo ghi từ xa được Tổng công ty cùng các đơn vị triển khai cập nhật phiên bản mới và khai thác sử dụng.
 • Công tác đầu tư xây dựng: Năm 2019, Tổng công ty Điện lực miền Nam đầu tư hơn  8.176 tỷ đồng; hoàn tất đóng điện 550 công trình lưới điện, tổng khối lượng đã đưa vào vận hành lưới điện 110kV bao gổm 89km đường dây xây dựng mới, 279km đường dây cải tạo nâng cấp và tổng dung lượng tăng thêm là 940MVA. Đặc biệt năm 2019, Tổng công ty tăng cường đầu tư các khu vực nông thôn và hải đảo và đạt được một số thành tựu như:
 •  Hoàn thành cấp điện cho hơn 3 ngàn 200 hộ dân khu vực vùng lõm chưa có điện khu vực các tỉnh Bạc Liêu, Đồng Tháp, Kiên Giang, Long An, Tiền Giang, Ninh Thuận, Lâm Đồng,...với tổng mức đầu tư gần 170 tỷ đồng;
 • Hoàn thành việc cấp điện cho 40 xã theo tiêu chí số 4 về nông thôn mới trên địa bàn 21 tỉnh/thành, riêng tại tỉnh Tiền Giang cấp điện cho 23 xã nông thôn mới trong năm 2019, với giá trị đầu tư là 199 tỷ đồng.
 • Hoàn thành việc xóa câu đuôi kéo chuyền cho hơn 43 ngàn hộ dân trên địa bàn 21 tỉnh/thành, với tổng mức đầu tư là 211,5 tỷ đồng.
 • Đầu tư cấp điện nuôi tôm công nghiệp với tổng mức đầu tư 60 tỷ đồng tại các tỉnh: Trà Vinh, Bạc Liêu, Sóc Trăng, Cà Mau, Tiền Giang, Long An.
 • Trong năm 2019 SPC đã triển khai đầu tư hệ thống năng lượng mặt trời mái nhà tại văn phòng các đơn vị Điện lực và TBA 110kV với tổng mức đầu tư là 263 tỷ đồng, công suất 11.000 kWp.
 •  Hoàn thành dự án cấp điện cho xã đảo Tiên Hải, tỉnh Kiên Giang, cấp điện cho hơn 500 hộ dân trên đảo.
 • Hoạt động an sinh xã hội: Hỗ trợ xây tặng 272 nhà tình nghĩa tại 21 tỉnh thành; phụng dưỡng 40 Mẹ Việt Nam anh hùng; vận động Công nhân viên, người lao động đóng góp Quỹ tương trợ xã hội của Tập đoàn điện lực Việt Nam; xây dựng, sửa chữa nhà mái ấm công đoàn; thăm hỏi các đơn vị cơ sở và các công nhân vùng sâu, vùng xa, các gia đình chính sách và các hoạt động từ thiện với tổng số tiến là 11,2 tỷ đồng.

2. Chỉ tiêu, nhiệm vụ chính năm 2020:

Năm 2020 là năm cuối cùng thực hiện kế hoạch 5 năm giai đoạn 2016-2020 Tổng công ty  nỗ lực hoạt động theo Chủ đề  “Tập trung hoàn thành toàn diện Kế hoạch 5 năm 2016-2020”, một số mục tiêu chính là:

 • Đảm bảo cung cấp điện đầy đủ, ổn định, đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững trên địa bàn. Đầu tư các dự án lưới điện theo đúng tiến độ, đảm bảo cung cấp điện cho nhân dân các vùng sâu vùng xa, hải đảo để đến năm 2020 hầu hết các hộ dân được cấp điện.
 • Củng cố hoạt động của các Điện lực, nâng cao chất lượng dịch vụ khách hàng và hiệu quả quản lý kỹ thuật - vận hành. Sản xuất và kinh doanh có lợi nhuận, cân bằng tài chính, nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh và năng suất lao động.
 • Kiện toàn tổ chức hệ thống, đổi mới phù hợp với việc ứng dụng công nghệ của cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư vào các lĩnh vực công tác.
 • Trên cơ sở nguồn lực của Tổng công ty và nhiệm vụ do EVN giao, Tổng công ty thực hiện nhiệm vụ kế hoạch cả năm 2020 như sau:
  1. Điện thương phẩm (đã trừ tiết kiệm điện):  79 tỷ 150 triệu kWh, tăng 9 % so với thực hiện năm 2019.
  2. Tiết kiệm điện: 1,5% sản lượng điện thương phẩm.
  3. Tỷ lệ điện dùng để chuyên tải điện: Phấn đấu thực hiện 3,9%.
  4. Giảm thời gian mất điện so với năm 2019.
  5. Mức độ hài lòng khách hàng: Cao hơn năm 2019.
  6. Về đầu tư xây dựng: Dự kiến đầu tư khoảng 8.590 tỷ đồng.

THÔNG TIN LIÊN HỆ:

Ban Truyền thông - Tổng công ty Điện lực miền Nam (EVN SPC)

Điện thoại: 028.38242594

Địa chỉ: Số 72 Hai Bà Trưng - Phường Bến Nghé - Quận 1 -TP. Hồ Chí Minh

Website: https://evnspc.vn

Email: info@evnspc.vn

In      Trở về Ban TT - EVN SPC
 
Các Tổng công ty Điện lực miền Nam đã đưa
   Công bố thông tin bất thường Tổng công ty Điện lực miền Nam (16:33 - 14/01/2020)
   TCBC: Tình hình hoạt động tháng 11/2019 và mục tiêu, nhiệm vụ tháng 12/2019 (07:44 - 16/12/2019)
   TCBC: Gắn biển hoàn thành công trình cấp điện lưới Quốc gia ra xã đảo Tiên Hải, Tp. Hà Tiên, tỉnh Kiên Giang (11:20 - 09/12/2019)
   Ngăn chặn việc tuyên truyền hình ảnh bản đồ có "đường lưỡi bò" trên các thiết bị, phần mềm (14:13 - 08/11/2019)
   TCBC: Tình hình hoạt động tháng 10/2019 và mục tiêu, nhiệm vụ tháng 11/2019 (14:02 - 08/11/2019)
   Công bố thông tin bất thường Tổng công ty Điện lực miền Nam (14:15 - 28/10/2019)
   TCBC: Tình hình hoạt động tháng 9/2019 và mục tiêu, nhiệm vụ tháng 10/2019 (08:32 - 15/10/2019)
   TCBC: Tình hình hoạt động tháng 8/2019 và mục tiêu, nhiệm vụ tháng 9/2019 (11:31 - 16/09/2019)
   TCBC: Tình hình hoạt động tháng 7/2019 và mục tiêu, nhiệm vụ tháng 8/2019 (11:38 - 16/08/2019)
   TCBC: Tình hình hoạt động 6 tháng đầu năm 2019; Mục tiêu, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2019 (15:37 - 09/07/2019)
   TCBC: Tình hình hoạt động tháng 5/2019 và mục tiêu, nhiệm vụ tháng 6/2019 của EVN SPC (15:44 - 13/06/2019)
   Công bố thông tin: EVN SPC Báo cáo kết quả thực hiện các nhiệm vụ công ích và trách nhiệm xã hội năm 2018 (16:07 - 16/05/2019)
   TCBC: Tình hình hoạt động tháng 4/2019 và mục tiêu, nhiệm vụ tháng 5/2019 (11:13 - 10/05/2019)
   TCBC: Tình hình tiêu thụ điện tăng cao trong những ngày nắng nóng gay gắt kéo dài ở các tỉnh/thành phố phía Nam (08:01 - 02/05/2019)
   TCBC: EVN SPC tổ chức Ngày hội Tiết kiệm điện 2019 tại Tây Ninh (11:41 - 18/04/2019)

Đầu trang