Trang chủ Qui định, qui trình Thủ tục qui trình
 

Thủ tục thực hiện, lưu đồ cấp điện từ lưới điện trung áp theo Quy định thực hiện cơ chế "một cửa liên thông"

Thực hiện Quyết định số 3385/QĐ-UBND ngày 27 tháng 12 năm 2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận về việc ban hành Quy định thực hiện cơ chế "một cửa liên thông" trong giải quyết thủ tục cấp điện qua lưới trung áp giữa Cơ quan nhà nước và và ngành điện trên địa bàn tỉnh Bình Thuận, Công ty Điện lực Bình Thuận thông báo lưu đồ thực hiện, trình tự các bước và thời gian thực hiện quy trình cấp điện từ lưới điện trung áp theo cơ chế "một cửa liên thông" như sau:

Tải Quyết định 3385/QĐ-UBND TẠI ĐÂY

Tải Quy trình, lưu đồ TẠI ĐÂY

Tải Quy trình, lưu đồ TẠI ĐÂY

In      Trở về Phòng Kinh doanh
 
Các Thủ tục qui trình đã đưa
   Công ty Điện lực Bình Thuận cung cấp đến quý khách hàng những thông tin cần thiết về cấp điện mới (09:00 - 11/07/2018)
   Các mẫu đơn dùng cho khách hàng sử dụng điện. (05:58 - 08/06/2012)
   Quy trình cấp điện. (07:25 - 05/12/2011)

Đầu trang