Trang chủ Luật, Nghị Định, Thông Tư
 

Quyết định số 175/QĐ-BCT ngày 28 tháng 01 năm 2019 của Bộ Công Thương về việc phê duyệt lộ trình và kế hoạch triển khai thực hiện Chương trình Điều chỉnh phụ tải điện

Ngày 28/01/2019, Bộ Công Thương ban hành Quyết định số 175/QĐ-BCT về việc phê duyệt lộ trình và kế hoạch triển khai thực hiện Chương trình Điều chỉnh phụ tải điện. Quyết định 175/QĐ-BCT có hiệu lực kể từ ngày ký. Tải file TẠI ĐÂY.

Xem thêm TẠI ĐÂY

In      Trở về Phòng KGMBĐ
 
Các Luật, Nghị Định, Thông Tư đã đưa
   Thông tư 05 sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 16/2017/TT-BCT ngày 12 tháng 9 năm 2017 của Bộ Công Thương Quy định về phát triển dự án và hợp đồng mua bán điện mẫu áp dụng cho các dự án điện mặt trời (12:54 - 18/03/2019)
   Thông tư 31/2018/TT-BCT sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 27/2013/TT-BCT (21:15 - 30/11/2018)
   Thực hiện mua, bán công suất phản kháng theo Thông tư số 15/2014/TT-BCT ngày 28/05/2014 của Bộ Công Thương (07:23 - 24/06/2014)

Đầu trang