Trang chủ Thông tin giá điện
 

Mức giá bán lẻ điện bình quân và quy định giá bán điện từ ngày 20 tháng 3 năm 2019

Bộ Công Thương vừa ban hành Quyết định số 648/QĐ-BCT ngày 20 tháng 3 năm 2019 về việc điều chỉnh mức giá bán lẻ điện bình quân và quy định giá bán điện áp dụng từ ngày 20/3/2019. Tải file TẠI ĐÂY

TT Nhóm đối tượng khách hàng Giá bán điện
(đồng/kWh)
1 Giá bán lẻ điện cho các ngành sản xuất  
1.1 Cấp điện áp từ 110 kV trở lên  
  a) Giờ bình thường 1.536
  b) Giờ thấp điểm  970
  c) Giờ cao điểm  2.759
1.2 Cấp điện áp từ 22 kV đến dưới 110 kV   
  a) Giờ bình thường 1.555
  b) Giờ thấp điểm  1.007
  c) Giờ cao điểm  2.871
1.3 Cấp điện áp từ 6 kV đến dưới 22 kV   
  a) Giờ bình thường 1.611
  b) Giờ thấp điểm  1.044
  c) Giờ cao điểm  2.964
1.4 Cấp điện áp dưới 6 kV   
  a) Giờ bình thường 1.685
  b) Giờ thấp điểm  1.100
  c) Giờ cao điểm  3.076
2 Giá bán lẻ điện cho khối hành chính sự nghiệp   
2.1 Bệnh viện, nhà trẻ, mẫu giáo, trường phổ thông  
2.1.1 Cấp điện áp từ 6 kV trở lên 1.659
2.1.2 Cấp điện áp dưới 6 kV 1.771
2.2 Chiếu sáng công cộng; đơn vị hành chính sự nghiệp  
2.2.1 Cấp điện áp từ 6 kV trở lên 1.827
2.2.2 Cấp điện áp dưới 6 kV 1.902
3 Giá bán lẻ điện cho kinh doanh   
3.1 Cấp điện áp từ 22 kV trở lên  
  a) Giờ bình thường 2.442
  b) Giờ thấp điểm  1.361
  c) Giờ cao điểm  4.251
3.2 Cấp điện áp từ 6 kV đến dưới 22 kV   
  a) Giờ bình thường 2.629
  b) Giờ thấp điểm  1.547
  c) Giờ cao điểm  4.400
3.3 Cấp điện áp dưới 6 kV   
  a) Giờ bình thường 2.666
  b) Giờ thấp điểm  1.622
  c) Giờ cao điểm  4.587
4 Giá bán lẻ điện cho sinh hoạt  
4.1 Giá bán lẻ điện sinh hoạt  
  Bậc 1: Cho kWh từ 0 - 50  1.678
  Bậc 2: Cho kWh từ 51 - 100  1.734
  Bậc 3: Cho kWh từ 101 - 200  2.014
  Bậc 4: Cho kWh từ 201 - 300 2.536
  Bậc 5: Cho kWh từ 301 - 400 2.834
  Bậc 6: Cho kWh từ 401 trở lên 2.927
4.2 Giá bán lẻ điện sinh hoạt dùng công tơ thẻ trả trước  2.461
5 Giá bán buôn điện nông thôn  
5.1 Giá bán buôn điện sinh hoạt   
  Bậc 1: Cho kWh từ 0 - 50  1.403
  Bậc 2: Cho kWh từ 51 - 100  1.459
  Bậc 3: Cho kWh từ 101 - 200  1.590
  Bậc 4: Cho kWh từ 201 - 300 1.971
  Bậc 5: Cho kWh từ 301 - 400 2.231
  Bậc 6: Cho kWh từ 401 trở lên 2.323
5.2 Giá bán buôn điện cho mục đích khác  1.473
6 Giá bán buôn điện khu tập thể, cụm dân cư  
6.1 Thành phố, thị xã  
6.1.1 Giá bán buôn điện sinh hoạt   
6.1.1.1 Trạm biến áp do Bên bán điện đầu tư  
  Bậc 1: Cho kWh từ 0 - 50  1.568
  Bậc 2: Cho kWh từ 51 - 100  1.624
  Bậc 3: Cho kWh từ 101 - 200  1.839
  Bậc 4: Cho kWh từ 201 - 300 2.327
  Bậc 5: Cho kWh từ 301 - 400 2.625
  Bậc 6: Cho kWh từ 401 trở lên 2.713
6.1.1.2 Trạm biến áp do Bên mua điện đầu tư  
  Bậc 1: Cho kWh từ 0 - 50  1.545
  Bậc 2: Cho kWh từ 51 - 100  1.601
  Bậc 3: Cho kWh từ 101 - 200  1.786
  Bậc 4: Cho kWh từ 201 - 300 2.257
  Bậc 5: Cho kWh từ 301 - 400 2.538
  Bậc 6: Cho kWh từ 401 trở lên 2.652
6.1.2 Giá bán buôn điện cho mục đích khác  1.485
6.2 Thị trấn, huyện lỵ  
6.2.1 Giá bán buôn điện sinh hoạt   
6.2.1.1 Trạm biến áp do Bên bán điện đầu tư  
  Bậc 1: Cho kWh từ 0 - 50  1.514
  Bậc 2: Cho kWh từ 51 - 100  1.570
  Bậc 3: Cho kWh từ 101 - 200  1.747
  Bậc 4: Cho kWh từ 201 - 300 2.210
  Bậc 5: Cho kWh từ 301 - 400 2.486
  Bậc 6: Cho kWh từ 401 trở lên 2.569
6.2.1.2 Trạm biến áp do Bên mua điện đầu tư  
  Bậc 1: Cho kWh từ 0 - 50  1.491
  Bậc 2: Cho kWh từ 51 - 100  1.547
  Bậc 3: Cho kWh từ 101 - 200  1.708
  Bậc 4: Cho kWh từ 201 - 300 2.119
  Bậc 5: Cho kWh từ 301 - 400 2.399
  Bậc 6: Cho kWh từ 401 trở lên 2.480
6.2.2 Giá bán buôn điện cho mục đích khác  1.485
7 Giá bán buôn điện cho tổ hợp thương mại - dịch vụ - sinh hoạt  
7.1 Giá bán buôn điện sinh hoạt   
  Bậc 1: Cho kWh từ 0 - 50  1.646
  Bậc 2: Cho kWh từ 51 - 100  1.701
  Bậc 3: Cho kWh từ 101 - 200  1.976
  Bậc 4: Cho kWh từ 201 - 300 2.487
  Bậc 5: Cho kWh từ 301 - 400 2.780
  Bậc 6: Cho kWh từ 401 trở lên 2.871
7.2 Giá bán buôn điện cho mục đích khác   
  a) Giờ bình thường 2.528
  b) Giờ thấp điểm  1.538
  c) Giờ cao điểm  4.349
8 Giá bán buôn điện cho các khu công nghiệp  
8.1 Giá bán buôn điện tại thanh cái 110 kV của trạm biến áp 110 kV/35-22-10-6 kV  
8.1.1 Tổng công suất đặt các MBA của trạm biến áp lớn hơn 100 MVA  
  a) Giờ bình thường 1.480
  b) Giờ thấp điểm  945
  c) Giờ cao điểm  2.702
8.1.2 Tổng công suất đặt các MBA của trạm biến áp từ 50 MVA đến 100 MVA  
  a) Giờ bình thường 1.474
  b) Giờ thấp điểm  917
  c) Giờ cao điểm  2.689
8.1.3 Tổng công suất đặt các MBA của trạm biến áp dưới 50 MVA  
  a) Giờ bình thường 1.466
  b) Giờ thấp điểm  914
  c) Giờ cao điểm  2.673
8.2 Giá bán buôn điện phía trung áp của trạm biến áp 110/35-22-10-6 kV   
8.2.1 Cấp điện áp từ 22 kV đến dưới 110 kV   
  a) Giờ bình thường 1.526
  b) Giờ thấp điểm  989
  c) Giờ cao điểm  2.817
8.2.2 Cấp điện áp từ 6 kV đến dưới 22 kV   
  a) Giờ bình thường 1.581
  b) Giờ thấp điểm  1.024
  c) Giờ cao điểm  2.908
9 Giá bán buôn điện cho chợ 2.383
In      Trở về Phòng Kinh doanh
 
Các Thông tin giá điện đã đưa
   Thông tư quy định về thực hiện giá bán điện (Văn bản hợp nhất Thông tư số 16/2014/TT-BCT và Thông tư số 25/2018/TT-BCT) (08:28 - 30/10/2018)
   Quy định về giá bán buôn điện cho đơn vị bán lẻ điện tại chợ (15:06 - 29/10/2018)
   Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 16/2014/TT-BCT ngày 29 tháng 5 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Công Thương quy định về thực hiện giá bán điện (Thông tư 25/2018/TT-BCT) (10:18 - 26/10/2018)
   Định mức giá điện cho người lao động, sinh viên thuê trọ (15:26 - 23/07/2018)
   Biểu giá bán lẻ điện sinh hoạt và hướng dẫn tính tiền điện cho người thuê nhà (17:02 - 28/05/2018)
   Hướng dẫn thực hiện giá điện cho người thuê nhà để ở (16:46 - 28/05/2018)
   Quyết định của Bộ Công Thương Quy định về giá bán điện áp dụng từ ngày 01/12/2017 (07:49 - 07/12/2017)
   Quyết định 2256/QĐ-BCT ngày 12/03/2015 quy định về giá bán điện. (08:14 - 17/03/2015)
   Thông tư 16/2014/TT-BCT ngày 29/05/2014 quy định về thực hiện giá bán điện và Quyết định 4887/QĐ-BCT ngày 30/05/2014 quy định về giá bán điện. (05:39 - 02/06/2014)
   Thông tư 17/2012/TT-BCT ngày 29/06/2012 quy định về giá bán điện và hướng dẫn thực hiện. (04:14 - 03/07/2012)
   Thông tư 42/2011/TT-BCT ngày 19/12/2011 Quy định về giá bán điện và hướng dẫn thực hiện. (02:22 - 09/01/2012)
   Thông tư 05/2011/TT-BCT ngày 28/2/2011 Quy định về giá bán điện năm 2011 và hướng dẫn thực hiện. (07:37 - 05/12/2011)
   Quyết định của UBND tỉnh Bình Thuận về giá bán lẻ điện tại huyện đảo Phú Quý - năm 2011. (03:30 - 05/12/2011)
   Thông báo về việc thực hiện giá bán điện năm 2011 (03:27 - 05/12/2011)
   Quyết định 21/2009/QĐ-TTg về giá bán điện năm 2009 và các năm 2010 - 2012 theo cơ chế thị trường. (03:19 - 05/12/2011)

Đầu trang