Trang chủ Phương thức thanh toán Phương thức thanh toán
 

Hướng dẫn xem và tải giấy báo tiền điện, hóa đơn tiền điện

In      Trở về Phòng Kinh doanh
 
Các Phương thức thanh toán đã đưa
   Danh sách các điểm thu tiền điện trên địa bàn huyện Tuy Phong (Cập nhật đến tháng 3/2021) (11:04 - 06/12/2018)
   Danh sách các điểm thu tiền điện trên địa bàn huyện Tánh Linh (Cập nhật đến tháng 3/2021) (10:54 - 06/12/2018)
   Danh sách các điểm thu tiền điện trên địa bàn huyện Phú Quý (Cập nhật đến tháng 3/2021) (10:44 - 06/12/2018)
   Danh sách các điểm thu tiền điện trên địa bàn huyện Hàm Thuận Nam (Cập nhật đến tháng 3/2021) (10:24 - 06/12/2018)
   Danh sách các điểm thu tiền điện trên địa bàn huyện Hàm Thuận Bắc (Cập nhật đến tháng 3/2021) (10:16 - 06/12/2018)
   Danh sách các điểm thu tiền điện trên địa bàn huyện Hàm Tân (Cập nhật đến tháng 3/2021) (09:55 - 06/12/2018)
   Danh sách các điểm thu tiền điện trên địa bàn huyện Đức Linh (Cập nhật đến tháng 3/2021) (09:43 - 06/12/2018)
   Danh sách các điểm thu tiền điện trên địa bàn huyện Bắc Bình (Cập nhật đến tháng 3/2021) (09:29 - 06/12/2018)
   Danh sách các điểm thu tiền điện trên địa bàn thị xã La Gi (Cập nhật đến tháng 3/2021) (08:54 - 06/12/2018)
   Danh sách các điểm thu tiền điện trên địa bàn thành phố Phan Thiết (Cập nhật đến tháng 3/2021) (08:39 - 06/12/2018)
   Các hình thức thanh toán tiền điện (16:16 - 05/12/2018)
   Tài khoản chuyên thu tiền điện (09:04 - 03/08/2017)

Đầu trang