Trang chủ Luật, Nghị Định, Thông Tư
 

Thông tư 31/2018/TT-BCT sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 27/2013/TT-BCT

Ngày 05/10/2018 Bộ Công Thương ban hành Thông tư số 31/2018/TT-BCT có hiệu lực từ ngày 20/11/2018 về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 27/2013/TT-BCT ngày 31 tháng 10 năm 2013 quy định về kiểm tra hoạt động điện lực và sử dụng điện, giải quyết tranh chấp hợp đồng mua bán điện.Tải file TẠI ĐÂY

In      Trở về Phòng Kinh doanh
 
Các Luật, Nghị Định, Thông Tư đã đưa
   Thực hiện mua, bán công suất phản kháng theo Thông tư số 15/2014/TT-BCT ngày 28/05/2014 của Bộ Công Thương (07:23 - 24/06/2014)

Đầu trang