Trang chủ An toàn tiết kiệm điện An toàn tiết kiệm điện
 

Sổ tay PCCC điện

SỔ TAY PHÒNG CHÁY CHỮA CHÁY ĐIỆN GIA ĐÌNH:
Tải file TẠI ĐÂY

 

SỔ TAY PHÒNG CHÁY CHỮA CHÁY ĐIỆN CƠ SỞ SẢN XUẤT, KINH DOANH VÀ CÔNG SỞ:


Tải file TẠI ĐÂY

In      Trở về Cục Cảnh sát PCCC và CNCH & Tập đoàn Điện lực Việt Nam
 
Các An toàn tiết kiệm điện đã đưa
   Đội Tổng hợp Tánh Linh - Điện lực Đức Linh tổ chức Lễ phát động “Gia đình tiết kiệm điện năm 2018” (14:14 - 13/04/2018)
   Điện lực Hàm Tân tổ chức Lễ phát động chương trình "Gia đình tiết kiệm điện năm 2018" (16:37 - 06/04/2018)
   Công ty Điện lực Bình Thuận đồng loạt phát động chương trình thi đua "Gia đình tiết kiệm điện năm 2018" (13:55 - 05/04/2018)
   Hưởng ứng Giờ Trái đất năm 2018 tại huyện đảo Phú Quý (09:48 - 30/03/2018)
   Đội Tổng hợp Tánh Linh diễu hành hưởng ứng chiến dịch Giờ Trái đất 2018 (16:46 - 29/03/2018)
   Công ty Điện lực Bình Thuận đồng loạt phát động hưởng ứng chiến dịch Giờ Trái đất 2018 (14:28 - 28/03/2018)
   Điện lực Hàm Thuận Bắc phối hợp tổ chức hưởng ứng chiến dịch Giờ Trái đất năm 2018 (14:12 - 28/03/2018)
   Điện lực Hàm Tân phối hợp Thị đoàn La Gi tổ chức diễu hành hưởng ứng chiến dịch Giờ Trái đất năm 2018 (14:04 - 28/03/2018)
   Công ty Điện lực Bình Thuận hưởng ứng thông điệp Giờ Trái đất năm 2018 "Go More Green - Hôm nay tôi sống xanh hơn" (15:50 - 27/03/2018)
   Công tác bảo vệ hành lang an toàn lưới điện cao áp (10:28 - 12/03/2018)
   Bình Thuận phát động Chiến dịch Giờ Trái đất 2018: Go More Green - Hôm nay tôi sống xanh hơn (10:27 - 12/03/2018)
   Khởi động Chiến dịch Giờ trái đất 2018: Go More Green - Hôm nay tôi sống xanh hơn (15:01 - 07/03/2018)
   EVN yêu cầu 100% CBCNV tích cực hưởng ứng Chiến dịch Giờ trái đất 2018 (14:45 - 07/03/2018)
   Công ty Điện lực Bình Thuận triển khai các giải pháp hỗ trợ tiết kiệm điện tại huyện đảo Phú Quý (14:20 - 19/01/2018)
   Công ty Điện lực Bình Thuận tổ chức tổng kết chương trình thi đua "Gia đình tiết kiệm điện năm 2017" (16:01 - 28/12/2017)

Đầu trang