Trang chủ Thông tin mời thầu
 

Thông báo mời thầu Tư vấn khảo sát thiết kế, lập BCKTKT, lập HSMT Cung cấp VTTB và thi công xây dựng cho công trình

Tên cơ quan/đơn vị đăng ký thông báo: Công ty Điện lực Bình Thuận.

Địa chỉ: đại lộ Tôn Đức Thắng, phường Xuân An, thành phố Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận.

Điện thoại: (062) 3939777 - 2210215.

Fax: (062) 3739630 - 3839443.

Mã số thuế: 0300942001012.

 

1./    Tên gói thầu:

1)        Tư vấn khảo sát thiết kế, lập BCNCKT, TKBVTC-DT, lập HSMT Cung cấp VTTB và thi công xây dựng cho công trình “Xây dựng mới đường dây trung thế 2 mạch hướng về xã Thuận Quý – Hàm Minh (để khai thác MBA T2 trạm 110kV Tân Thành)”.

2)        Tư vấn khảo sát thiết kế, lập BCNCKT, TKBVTC-DT, lập HSMT Cung cấp VTTB và thi công xây dựng cho công trình “Xây dựng mới đường dây trung thế 2 mạch hướng về thị trấn Thuận Nam (để khai thác MBA T2 trạm 110kV Tân Thành)”.

3)        Tư vấn khảo sát thiết kế, lập BCKTKT, lập HSMT Cung cấp VTTB và thi công xây dựng cho công trình “Cấp điện các cụm dân cư Đức Tài, Đa Kai, huyện Đức Linh”.

4)        Tư vấn khảo sát thiết kế, lập BCKTKT, lập HSMT Cung cấp VTTB và thi công xây dựng cho công trình “Cấp điện các cụm dân cư huyện đảo Phú Quý”.

5)        Tư vấn khảo sát thiết kế, lập BCKTKT, lập HSMT Cung cấp VTTB và thi công xây dựng cho công trình “Xây dựng mới lộ ra thứ nhất (T472) trạm 110kV_Lương Sơn (MBA T2) để sang tải cho tuyến 471_LS”.

6)        Tư vấn khảo sát thiết kế, lập BCKTKT, lập HSMT Cung cấp VTTB và thi công xây dựng cho công trình Xây dựng mới lộ ra thứ ba (T476) trạm 110kV_Lương Sơn (MBA T2) để sang tải cho tuyến 477_LS”.

7)        Tư vấn khảo sát thiết kế, lập BCKTKT, lập HSMT Cung cấp VTTB và thi công xây dựng cho công trình “Cải tạo, nâng cấp và phát triển lưới điện phân phối ở các khu vực tiếp nhận lưới điện hạ thế nông thôn huyện Bắc Bình năm 2017”.

8)        Tư vấn khảo sát thiết kế, lập BCKTKT, lập HSMT Cung cấp VTTB và thi công xây dựng cho công trình “Cải tạo, nâng cấp và phát triển lưới điện phân phối ở các khu vực tiếp nhận lưới điện hạ thế nông thôn huyện Tuy Phong năm 2017”.

9)        Tư vấn khảo sát thiết kế, lập BCKTKT, lập HSMT Cung cấp VTTB và thi công xây dựng cho công trình “Cải tạo, nâng cấp và phát triển lưới điện phân phối ở các khu vực tiếp nhận lưới điện hạ thế nông thôn huyện Hàm Thuận Bắc năm 2017”.

10)    Tư vấn khảo sát thiết kế, lập BCKTKT, lập HSMT Cung cấp VTTB và thi công xây dựng cho công trình “Cải tạo, nâng cấp và phát triển lưới điện phân phối ở các khu vực tiếp nhận lưới điện hạ thế nông thôn huyện Hàm Thuận Nam năm 2017”.

11)    Tư vấn khảo sát thiết kế, lập BCKTKT, lập HSMT Cung cấp VTTB và thi công xây dựng cho công trình “Cải tạo, nâng cấp và phát triển lưới điện phân phối ở các khu vực tiếp nhận lưới điện hạ thế nông thôn huyện Tánh Linh năm 2017”.

2./    Hình thức lựa chọn nhà thầu: Rộng rãi trong nước.

3./    Thời gian bán HSMT: từ 7h00 ngày 03 tháng 4 năm 2017 đến trước 8h30 ngày 24 tháng 4 năm 2017 (trong giờ hành chính).

2./    Địa điểm bán HSMT: Ban Quản lý dự án – Công ty Điện lực Bình Thuận, đại lộ Tôn Đức Thắng, P. Xuân An, Tp Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận.

3./    Giá bán mỗi bộ HSMT: 1.000.000 đồng (một triệu đồng, đã bao gồm GTGT).

4./    Bảo đảm dự thầu: Không áp dụng.

5./    Thời điểm đóng thầu: 08h30 ngày 24 tháng 4 năm 2017.

6./    Thời điểm mở thầu: ngày sau thời điểm đóng thầu, ngày 24 tháng 4 năm 2017.

       HSDT sẽ được mở công khai vào lúc 9h00 ngày 24 tháng 4 năm 2017., tại Văn phòng Công ty Điện lực Bình Thuận, đại lộ Tôn Đức Thắng, P. Xuân An, Tp Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận.

       Công ty Điện lực Bình Thuận kính mời đại diện của các nhà thầu nộp HSDT tới tham dự lễ mở thầu với thời gian và địa điểm nêu trên.


 

In      Trở về Nguyễn Thị Thanh Đông
 
Các Thông tin mời thầu đã đưa
   Thông báo mời thầu gói thầu Cung cấp vật tư thiết bị và thi công xây dựng công trình " Phát triển lưới điện trung hạ thế và trạm biến áp các khu dân cư khu vực huyện Hàm Tâm". (10:37 - 27/03/2017)
   Thông báo mời thầu gói thầu Cung cấp vật tư thiết bị và thi công xây dựng công trình " Phát triển lưới điện trung hạ thế và trạm biến áp các khu dân cư khu vực thị xã La Gi". (10:37 - 27/03/2017)
   Thông báo mời thầu gói thầu Cung cấp vật tư thiết bị và thi công xây dựng công trình " Phát triển lưới điện trung hạ thế cấp điện cho các cụm dân cư khu vực huyện Hàm Thuận Bắc". (10:37 - 27/03/2017)
   Thông báo mời thầu gói thầu Cung cấp vật tư thiết bị và thi công xây dựng công trình " Cải tạo và phát triển lưới điện trung hạ áp và trạm biến áp khu vực huyện Tánh Linh". (10:37 - 27/03/2017)
   Thông báo mời thầu gói thầu Cung cấp vật tư thiết bị và thi công xây dựng công trình " Xây dựng mới tuyến 22kV dể khai thác TBA 110kV Sông Bình". (10:36 - 27/03/2017)
   Thông báo mời thầu gói thầu: cung cấp vật tư thiết bị và thi công xây dựng công trình "Xây dựng tuyến trung thế 22kV để khai thác các TBA 110kV Thắng Hải" (11:02 - 27/07/2016)
   Thông báo mời thầu gói thầu: Cung cấp vật tư phụ kiện và thi công xây dựng công trình 'Cải tạo, nâng cấp và phát triển lưới điện phân phối ở các khu vực tiếp nhận lưới điện hạ áp nông thôn huyện Tánh Linh năm 2016'. (11:02 - 27/07/2016)
   Thông báo mời thầu gói thầu: Cung cấp vật tư phụ kiện và thi công xây dựng công trình "Cải tạo, nâng cấp và phát triển lưới điện phân phối ở các khu vực tiếp nhận lưới điện hạ áp nông thôn huyện Hàm Thuận Bắc năm 2016'' (11:02 - 27/07/2016)
   Thông báo mời thầu gói thầu: Cung cấp vật tư phụ kiện và thi công xây dựng công trình "Cải tạo, nâng cấp và phát triển lưới điện phân phối ở các khu vực tiếp nhận lưới điện hạ áp nông thôn huyện Hàm Thuận Nam năm 2016" (11:02 - 27/07/2016)
   Thông báo mời thầu gói thầu: Cung cấp vật tư phụ kiện và thi công xây dựng công trình "Cải tạo, nâng cấp và phát triển lưới điện phân phối ở các khu vực tiếp nhận lưới điện hạ áp nông thôn huyện Bắc Bình năm 2016'' (11:01 - 27/07/2016)
   Thông báo mời thầu gói thầu: Cung cấp vật tư phụ kiện và thi công xây dựng công trình "Cải tạo, nâng cấp và phát triển lưới điện phân phối ở các khu vực tiếp nhận lưới điện hạ áp nông thôn huyện Tuy Phong năm 2016'' (11:01 - 27/07/2016)
   Kế hoạch lựa chọn nhà thầu cho công trình "Cải tạo, nâng cấp và phát triển lưới điện phân phối ở các khu vực tiếp nhận lưới điện hạ áp nông thôn huyện Tánh Linh năm 2016'. (10:19 - 27/07/2016)
   Kế hoạch lựa chọn nhà thầu cho công trình "Cải tạo, nâng cấp và phát triển lưới điện phân phối ở các khu vực tiếp nhận lưới điện hạ áp nông thôn huyện Hàm Thuận Bắc năm 2016". (10:18 - 27/07/2016)
   Kế hoạch lựa chọn nhà thầu cho công trình " Cải tạo, nâng cấp và phát triển lưới điện phân phối ở các khu vực tiếp nhận lưới điện hạ áp nông thôn huyện Hàm Thuận Nam năm 2016". (10:18 - 27/07/2016)
   Kế hoạch lựa chọn nhà thầu cho công trình " Cải tạo, nâng cấp và phát triển lưới điện phân phối ở các khu vực tiếp nhận lưới điện hạ áp nông thôn huyện Bắc Bình năm 2016". (10:18 - 27/07/2016)

Đầu trang