Trang chủ Thông tin mời thầu
 

Thông báo mời thầu gói thầu Cung cấp vật tư thiết bị và thi công xây dựng công trình " Phát triển lưới điện trung hạ thế và trạm biến áp các khu dân cư khu vực thị xã La Gi".

Tên cơ quan/đơn vị đăng ký thông báo:Công ty Điện lực Bình Thuận.

Địa chỉ: đại lộ Tôn Đức Thắng, phường Xuân An, thành phố Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận.

Điện thoại: (062) 3939777 - 2210215.

Fax: (062) 3739630 - 3839443.

Mã số thuế: 0300942001012.

1.Tên gói thầu: Cung cấp vật tư thiết bị và thi công xây dựng công trình "Phát triển lưới điện trung hạ thế và trạm biến áp các khu dân cư khu vực thị xã La Gi".

-Giá gói thầu: 5.980.684.000đồng( năm tỷ, chín trăm tám mươi triệu, sáu trăm tám mươi bốn nghìn đồng).

-Nội dung chính của gói thầu:Cung cấp vật tư thiết bị và thi công xây dựng công trình.

-Thời gian thực hiện hợp đồng: 90 ngày.

2.Tên dự án:"Phát triển lưới điện trung hạ thế và trạm biến áp các khu dân cư khu vực thị xã La Gi".

3.Nguồn vồn:Tổng công ty Điện lực miền Nam.

4. Hình thức lựa chọn nhà thầu: Rộng rãi trong nước.

5. Thời gian bán HSMT:từ 7h00 ngày 30 tháng 3 năm 2017 đến trước 14h30 ngày 10 tháng 4 năm 2017 (trong giờ hành chính).

6. Địa điểm bán HSMT:Ban Quản lý dự án – Công ty Điện lực Bình Thuận, đại lộ Tôn Đức Thắng, P. Xuân An, Tp Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận.

7. Giá bán mỗi bộ HSMT:2.000.000 đồng(hai triệu đồng, đã bao gồm GTGT).

8. Bảo đảm dự thầu: 60.000.000 đồng (sáu mươi triệu đồng).

9. Thời điểm đóng thầu:14h30, ngày 10 tháng 4 năm 2017.

10. Thời điểm mở thầu:15h00, ngày 10 tháng 4 năm 2017.

HSDT sẽ được mở công khai vào lúc 15h00ngày 10 tháng 4 năm 2017, tại Văn phòng Công ty Điện lực Bình Thuận, đại lộ Tôn Đức Thắng, P. Xuân An, Tp Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận.

Công ty Điện lực Bình Thuận kính mời đại diện của các nhà thầu nộp HSDT tới tham dự lễ mở thầu với thời gian và địa điểm nêu trên.

In      Trở về Nguyễn Thị Thanh Đông
 
Các Thông tin mời thầu đã đưa
   Thông báo mời thầu gói thầu Cung cấp vật tư thiết bị và thi công xây dựng công trình " Phát triển lưới điện trung hạ thế cấp điện cho các cụm dân cư khu vực huyện Hàm Thuận Bắc". (10:37 - 27/03/2017)
   Thông báo mời thầu gói thầu Cung cấp vật tư thiết bị và thi công xây dựng công trình " Cải tạo và phát triển lưới điện trung hạ áp và trạm biến áp khu vực huyện Tánh Linh". (10:37 - 27/03/2017)
   Thông báo mời thầu gói thầu Cung cấp vật tư thiết bị và thi công xây dựng công trình " Xây dựng mới tuyến 22kV dể khai thác TBA 110kV Sông Bình". (10:36 - 27/03/2017)
   Thông báo mời thầu gói thầu: cung cấp vật tư thiết bị và thi công xây dựng công trình "Xây dựng tuyến trung thế 22kV để khai thác các TBA 110kV Thắng Hải" (11:02 - 27/07/2016)
   Thông báo mời thầu gói thầu: Cung cấp vật tư phụ kiện và thi công xây dựng công trình 'Cải tạo, nâng cấp và phát triển lưới điện phân phối ở các khu vực tiếp nhận lưới điện hạ áp nông thôn huyện Tánh Linh năm 2016'. (11:02 - 27/07/2016)
   Thông báo mời thầu gói thầu: Cung cấp vật tư phụ kiện và thi công xây dựng công trình "Cải tạo, nâng cấp và phát triển lưới điện phân phối ở các khu vực tiếp nhận lưới điện hạ áp nông thôn huyện Hàm Thuận Bắc năm 2016'' (11:02 - 27/07/2016)
   Thông báo mời thầu gói thầu: Cung cấp vật tư phụ kiện và thi công xây dựng công trình "Cải tạo, nâng cấp và phát triển lưới điện phân phối ở các khu vực tiếp nhận lưới điện hạ áp nông thôn huyện Hàm Thuận Nam năm 2016" (11:02 - 27/07/2016)
   Thông báo mời thầu gói thầu: Cung cấp vật tư phụ kiện và thi công xây dựng công trình "Cải tạo, nâng cấp và phát triển lưới điện phân phối ở các khu vực tiếp nhận lưới điện hạ áp nông thôn huyện Bắc Bình năm 2016'' (11:01 - 27/07/2016)
   Thông báo mời thầu gói thầu: Cung cấp vật tư phụ kiện và thi công xây dựng công trình "Cải tạo, nâng cấp và phát triển lưới điện phân phối ở các khu vực tiếp nhận lưới điện hạ áp nông thôn huyện Tuy Phong năm 2016'' (11:01 - 27/07/2016)
   Kế hoạch lựa chọn nhà thầu cho công trình "Cải tạo, nâng cấp và phát triển lưới điện phân phối ở các khu vực tiếp nhận lưới điện hạ áp nông thôn huyện Tánh Linh năm 2016'. (10:19 - 27/07/2016)
   Kế hoạch lựa chọn nhà thầu cho công trình "Cải tạo, nâng cấp và phát triển lưới điện phân phối ở các khu vực tiếp nhận lưới điện hạ áp nông thôn huyện Hàm Thuận Bắc năm 2016". (10:18 - 27/07/2016)
   Kế hoạch lựa chọn nhà thầu cho công trình " Cải tạo, nâng cấp và phát triển lưới điện phân phối ở các khu vực tiếp nhận lưới điện hạ áp nông thôn huyện Hàm Thuận Nam năm 2016". (10:18 - 27/07/2016)
   Kế hoạch lựa chọn nhà thầu cho công trình " Cải tạo, nâng cấp và phát triển lưới điện phân phối ở các khu vực tiếp nhận lưới điện hạ áp nông thôn huyện Bắc Bình năm 2016". (10:18 - 27/07/2016)
   Kế hoạch lựa chọn nhà thầu cho công trình "Cải tạo, nâng cấp và phát triển lưới điện phân phối ở các khu vực tiếp nhận lưới điện hạ áp nông thôn huyện Tuy Phong năm 2016". (10:17 - 27/07/2016)
   Kế hoạch lựa chọn nhà thầu cho công trình "Xây dựng tuyến 22kV để khai thác TBA 110kV Thắng Hải" (09:19 - 27/07/2016)

Đầu trang