Trang chủ Thông tin mời thầu
 

Thông báo mời thầu gói thầu: Cung cấp vật tư phụ kiện và thi công xây dựng công trình 'Cải tạo, nâng cấp và phát triển lưới điện phân phối ở các khu vực tiếp nhận lưới điện hạ áp nông thôn huyện Tánh Linh năm 2016'.

Tên cơ quan/đơn vị đăng ký thông báo: Công ty Điện lực Bình Thuận.

Địa chỉ: đại lộ Tôn Đức Thắng, phường Xuân An, thành phố Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận.

Điện thoại: (062) 3939777 – 2210215.

Fax: (062) 3739630 – 3839443.

Mã số thuế: 030094200101.

1. Tên gói thầu: Cung cấp vật tư thiết bị và thi công xây dựng công trình "Cải tạo, nâng cấp và phát triển lưới điện phân phối ở các khu vực tiếp nhận lưới điện hạ áp nông thôn huyện Tánh Linh năm 2016".

Giá gói thầu: 14.920.678.000 đồng (mười bốn tỉ chín trăm hai mươi triệu sáu trăm bảy mươi tám nghìn đồng).

Nội dung chính của gói thầu: Cung cấp vật tư thiết bị và thi công xây dựng công trình.

Thời gian thực hiện hợp đồng: Không quá 105 ngày kể từ ngày phát lệnh khởi công.

2. Tên dự án: Cải tạo, nâng cấp và phát triển lưới điện phân phối ở các khu vực tiếp nhận lưới điện hạ áp nông thôn huyện Tánh Linh năm 2016.

3. Nguồn vồn: Tổng công ty Điện lực miền Nam.

4. Hình thức lựa chọn nhà thầu: Rộng rãi trong nước.

5. Thời gian bán HSMT: từ 7h00 ngày 01 tháng 8 năm 2016 đến trước 14h30 ngày 11 tháng 8 năm 2016 (trong giờ hành chính).

6. Địa điểm bán HSMT: Ban Quản lý dự án  Công ty Điện lực Bình Thuận, đại lộ Tôn Đức Thắng, P. Xuân An, Tp Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận.

7. Giá bán mỗi bộ HSMT: 2.000.000 đồng (hai triệu đồng, đã bao gồm GTGT).

8. Bảo đảm dự thầu: 130.000.000 đồng (Một trăm ba mươi triệu đồng).

9. Thời điểm đóng thầu: 14h30, ngày 11 tháng 8 năm 2016.

10. Thời điểm mở thầu: 15h00, ngày 11 tháng 8 năm 2016.

HSDT sẽ được mở công khai vào lúc 15h00 ngày 11 tháng 8 năm 2016, tại Văn phòng Công ty Điện lực Bình Thuận, đại lộ Tôn Đức Thắng, P. Xuân An, Tp Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận.

Công ty Điện lực Bình Thuận kính mời đại diện của các nhà thầu nộp HSDT tới tham dự lễ mở thầu với thời gian và địa điểm nêu trên.
In      Trở về Nguyễn Thị Thanh Đông
 
Các Thông tin mời thầu đã đưa
   Thông báo mời thầu gói thầu: Cung cấp vật tư phụ kiện và thi công xây dựng công trình "Cải tạo, nâng cấp và phát triển lưới điện phân phối ở các khu vực tiếp nhận lưới điện hạ áp nông thôn huyện Hàm Thuận Bắc năm 2016'' (11:02 - 27/07/2016)
   Thông báo mời thầu gói thầu: Cung cấp vật tư phụ kiện và thi công xây dựng công trình "Cải tạo, nâng cấp và phát triển lưới điện phân phối ở các khu vực tiếp nhận lưới điện hạ áp nông thôn huyện Hàm Thuận Nam năm 2016" (11:02 - 27/07/2016)
   Thông báo mời thầu gói thầu: Cung cấp vật tư phụ kiện và thi công xây dựng công trình "Cải tạo, nâng cấp và phát triển lưới điện phân phối ở các khu vực tiếp nhận lưới điện hạ áp nông thôn huyện Bắc Bình năm 2016'' (11:01 - 27/07/2016)
   Thông báo mời thầu gói thầu: Cung cấp vật tư phụ kiện và thi công xây dựng công trình "Cải tạo, nâng cấp và phát triển lưới điện phân phối ở các khu vực tiếp nhận lưới điện hạ áp nông thôn huyện Tuy Phong năm 2016'' (11:01 - 27/07/2016)
   Kế hoạch lựa chọn nhà thầu cho công trình "Cải tạo, nâng cấp và phát triển lưới điện phân phối ở các khu vực tiếp nhận lưới điện hạ áp nông thôn huyện Tánh Linh năm 2016'. (10:19 - 27/07/2016)
   Kế hoạch lựa chọn nhà thầu cho công trình "Cải tạo, nâng cấp và phát triển lưới điện phân phối ở các khu vực tiếp nhận lưới điện hạ áp nông thôn huyện Hàm Thuận Bắc năm 2016". (10:18 - 27/07/2016)
   Kế hoạch lựa chọn nhà thầu cho công trình " Cải tạo, nâng cấp và phát triển lưới điện phân phối ở các khu vực tiếp nhận lưới điện hạ áp nông thôn huyện Hàm Thuận Nam năm 2016". (10:18 - 27/07/2016)
   Kế hoạch lựa chọn nhà thầu cho công trình " Cải tạo, nâng cấp và phát triển lưới điện phân phối ở các khu vực tiếp nhận lưới điện hạ áp nông thôn huyện Bắc Bình năm 2016". (10:18 - 27/07/2016)
   Kế hoạch lựa chọn nhà thầu cho công trình "Cải tạo, nâng cấp và phát triển lưới điện phân phối ở các khu vực tiếp nhận lưới điện hạ áp nông thôn huyện Tuy Phong năm 2016". (10:17 - 27/07/2016)
   Kế hoạch lựa chọn nhà thầu cho công trình "Xây dựng tuyến 22kV để khai thác TBA 110kV Thắng Hải" (09:19 - 27/07/2016)
   Thông báo mời thầu gói thầu: Tư vấn Khảo sát thiết kế, lập BCKTKT, lập HSMT cung cấp VTTB và thi công xây dựng công trình cho các công trình ĐTXD năm 2016 (bổ sung) (16:11 - 13/06/2016)
   Kế hoạch lực chọn nhà thầu tư vấn KSTK, lập BCKTKT, lập HSMT cung cấp VTTB và thi công xây dựng công trình cho các công trình ĐTXD năm 2016 (bổ sung) (15:54 - 06/06/2016)
   Thông báo mời thầu gói thầu Cung cấp vật tư thiết bị và thi công xây dựng công trình "Cải tạo, phát triển lưới điện trung hạ áp và chống quá tải các trạm biến áp khu vực huyện Đức Linh". (16:45 - 02/06/2016)
   Kế hoạch lựa chọn nhà thầu cho công trình "Cải tạo, phát triển lưới điện trung hạ áp và chống quá tải các trạm biến áp khu vực huyện Đức Linh" (16:31 - 02/06/2016)
   Thông báo mời thầu gói thầu: Cung cấp VTTB và thi công xây dựng công trình "Chống quá tải các trạm biến áp và đường dây hạ thế khu vực thành phố Phan Thiết (10:47 - 01/06/2016)

Đầu trang