Trang chủ Thông tin mời thầu
 

Kế hoạch lựa chọn nhà thầu cho công trình "Cải tạo, nâng cấp và phát triển lưới điện phân phối ở các khu vực tiếp nhận lưới điện hạ áp nông thôn huyện Hàm Thuận Bắc năm 2016".

1-/      Tên cơ quan/đơn vị đăng ký thông báo: Công ty Điện lực Bình Thuận.

-       Địa chỉ: đại lộ Tôn Đức Thắng, phường Xuân An, thành phố Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận.

-       Điện thoại: (062) 3939777 – 2210215.

-       Fax: (062) 3739630 – 3839443.

2.1.  Tên dự án: Cải tạo, nâng cấp và phát triển lưới điện phân phối ở các khu vực tiếp nhận lưới điện hạ áp nông thôn huyện Hàm Thuận Bắc năm 2016.

2-/      Quyết định phê duyệt kế hoạch đấu thầu: Quyết định số 1759/QĐ-PCBT ngày 25/7/2016 do ông Trần Ngọc Linh, Giám đốc Công ty Điện lực Bình Thuận phê duyệt.

3-/      Tên chủ đầu tư: Công ty Điện lực Bình Thuận.

4-/ 


B.        Nội dung của kế hoạch đấu thầu:

Stt

Tên gói thầu

Giá gói thầu

Nguồn vốn

Hình thức
lựa chọn
nhà thầu

Phương thức đấu thầu

Thời gian lựa chọn nhà thầu

Hình thức hợp đồng

Thời gian thực hiện hợp đồng

1

Cung cấp VTTB và thi công xây dựng công trình

8.335.032.000

TCty Điện lực miền Nam

Đấu thầu rộng rãi trong nước

1 giai đoạn, 2 túi hồ sơ

Quý III năm 2016

Đơn giá cố định

Không quá 105ngày kể từ ngày phát lệnh khởi công

2

Bảo hiểm xây dựng

25.472.000

TCty Điện lực miền Nam

Chỉ định thầu rút gọn

Thương thảo và ký hợp đồng

Quý III năm 2016

Trọn gói

Từ lúc khởi công đến khi công trình hoàn thành

3

Giám sát thi công xây dựng và lắp đặt thiết bị

192.554.000

TCty Điện lực miền Nam

PCBT tự thực hiện

Lập và trình duyệt dự toán gói thầu tự thực hiện

Quý III năm 2016

Trọn gói (thanh toán theo dự toán được duyệt)

Từ lúc khởi công đến khi công trình hoàn thành

4

Kiểm toán vốn đầu tư

143.943.000

TCty Điện lực miền Nam

Chỉ định thầu rút gọn

Thương thảo và ký hợp đồng

Quý I năm 2017

Trọn gói

Không quá 60 ngày kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực

In      Trở về Nguyễn Thị Thanh Đông
 
Các Thông tin mời thầu đã đưa
   Kế hoạch lựa chọn nhà thầu cho công trình " Cải tạo, nâng cấp và phát triển lưới điện phân phối ở các khu vực tiếp nhận lưới điện hạ áp nông thôn huyện Hàm Thuận Nam năm 2016". (10:18 - 27/07/2016)
   Kế hoạch lựa chọn nhà thầu cho công trình " Cải tạo, nâng cấp và phát triển lưới điện phân phối ở các khu vực tiếp nhận lưới điện hạ áp nông thôn huyện Bắc Bình năm 2016". (10:18 - 27/07/2016)
   Kế hoạch lựa chọn nhà thầu cho công trình "Cải tạo, nâng cấp và phát triển lưới điện phân phối ở các khu vực tiếp nhận lưới điện hạ áp nông thôn huyện Tuy Phong năm 2016". (10:17 - 27/07/2016)
   Kế hoạch lựa chọn nhà thầu cho công trình "Xây dựng tuyến 22kV để khai thác TBA 110kV Thắng Hải" (09:19 - 27/07/2016)
   Thông báo mời thầu gói thầu: Tư vấn Khảo sát thiết kế, lập BCKTKT, lập HSMT cung cấp VTTB và thi công xây dựng công trình cho các công trình ĐTXD năm 2016 (bổ sung) (16:11 - 13/06/2016)
   Kế hoạch lực chọn nhà thầu tư vấn KSTK, lập BCKTKT, lập HSMT cung cấp VTTB và thi công xây dựng công trình cho các công trình ĐTXD năm 2016 (bổ sung) (15:54 - 06/06/2016)
   Thông báo mời thầu gói thầu Cung cấp vật tư thiết bị và thi công xây dựng công trình "Cải tạo, phát triển lưới điện trung hạ áp và chống quá tải các trạm biến áp khu vực huyện Đức Linh". (16:45 - 02/06/2016)
   Kế hoạch lựa chọn nhà thầu cho công trình "Cải tạo, phát triển lưới điện trung hạ áp và chống quá tải các trạm biến áp khu vực huyện Đức Linh" (16:31 - 02/06/2016)
   Thông báo mời thầu gói thầu: Cung cấp VTTB và thi công xây dựng công trình "Chống quá tải các trạm biến áp và đường dây hạ thế khu vực thành phố Phan Thiết (10:47 - 01/06/2016)
   Thông báo mời thầu gói thầu: Cung cấp vật tư thiết bị và thi công xây dựng công trình "Chống quá tải các trạm biến áp phân phối khu vực Hàm Thuận Bắc (10:47 - 01/06/2016)
   Thông báo mời thầu gói thầu: Cung cấp vật tư thiết bị và thi công xây dựng công trình "Cải tạo nâng cấp các nhánh rẽ tuyến 479 huyện Hàm Thuận Bắc (10:47 - 01/06/2016)
   Thông báo mời thầu gói thầu: Cung cấp vật tư thiết bị và thi công xây dựng công trình "Cải tạo nâng cấp đường dây hạ thế trạm UBX Tam Thanh, Quảng Hải, Xóm Rẫy, UBX Long Hải, Long Hải 1 – huyện Phú Quý (10:46 - 01/06/2016)
   Thông báo mời thầu gói thầu: Cung cấp vật tư thiết bị và thi công xây dựng công trình "Chống quá tải các trạm biến áp và nâng cấp đường dây trung hạ thế khu vực huyện Bắc Bình (10:46 - 01/06/2016)
   Thông báo mời thầu gói thầu: Cung cấp vật tư thiết bị và thi công xây dựng công trình "Chống quá tải các trạm biến áp phân phối và nâng cấp lưới điện hạ thế khu vực huyện Tuy Phong (10:45 - 01/06/2016)
   Kế hoạch lựa chọn nhà thầu cho công trình "Chống quá tải các trạm biến áp và nâng cấp đường dây trung hạ thế khu vực huyện Tuy Phong (17:21 - 31/05/2016)

Đầu trang