Trang chủ Thông tin mời thầu
 

Kế hoạch lực chọn nhà thầu tư vấn KSTK, lập BCKTKT, lập HSMT cung cấp VTTB và thi công xây dựng công trình cho các công trình ĐTXD năm 2016 (bổ sung)

Thông tin chung:

Tên cơ quan/đơn vị đăng ký thông báo: Công ty Điện lực Bình Thuận.

Địa chỉ:        đại lộ Tôn Đức Thắng, phường Xuân An, thành phố Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận.

Điện thoại:   (062) 3939777 – 2210215.

Fax:             (062) 3739630 – 3839443.

 

     1. Tên dự án: 

 

1.  Xây dựng tuyến trung thế 22kV để khai thác các TBA 110kV Sông Bình.

2.  Xây dựng tuyến trung thế 22kV để khai thác các TBA 110kV Thắng Hải.

3.  Cải tạo, nâng cấp và phát triển lưới điện phân phối ở các khu vực tiếp nhận lưới điện hạ áp nông thôn huyện Tánh Linh năm 2016.

4.  Cải tạo, nâng cấp và phát triển lưới điện phân phối ở các khu vực tiếp nhận lưới điện hạ áp nông thôn huyện Hàm Thuận Bắc năm 2016.

5.  Cải tạo, nâng cấp và phát triển lưới điện phân phối ở các khu vực tiếp nhận lưới điện hạ áp nông thôn huyện Hàm Thuận Nam năm 2016.

6.  Cải tạo, nâng cấp và phát triển lưới điện phân phối ở các khu vực tiếp nhận lưới điện hạ áp nông thôn huyện Bắc Bình năm 2016.

7.  Cải tạo, nâng cấp và phát triển lưới điện phân phối ở các khu vực tiếp nhận lưới điện hạ áp nông thôn huyện Tuy Phong năm 2016.

2. Tên chủ đầu tư: Công ty Điện lực Bình Thuận.

  3. Nội dung của kế hoạch đấu thầu:

 

Stt

Tên gói thầu

Giá gói thầu (VNĐ)

Nguồn vốn

Hình thức lựa chọn nhà thầu

Phương thức đấu thầu

Thời gian lựa chọn nhà thầu

Hình thức hợp đồng

Thời gian thực hiện hợp đồng

 

1

Gói 1: TV KSTK, lập BCKTKT, lập HSMT cho dự án 2.1

402.206.367 đồng

KHCB của Tổng Công ty Điện lực miền Nam

Đấu thầu rộng rãi trong nước

Một giai đoạn, hai túi hồ sơ

Quý 2 và quý 3 năm 2016

Kết hợp: (Đơn giá cố định + Trọn gói )

30 ngày

 

2

Gói 2: TV Điều TV KSTK, lập BCKTKT, lập HSMT cho dự án 2.2

256.471.143 đồng

KHCB của Tổng Công ty Điện lực miền Nam

Đấu thầu rộng rãi trong nước

Một giai đoạn, hai túi hồ sơ

Quý 2 và quý 3 năm 2016

Kết hợp: (Đơn giá cố định + Trọn gói )

30 ngày

 

3

Gói 3: TV KSTK, lập BCKTKT, lập HSMT cho dự án 2.3

759.192.856 đồng

KHCB của Tổng Công ty Điện lực miền Nam

Đấu thầu rộng rãi trong nước

Một giai đoạn, hai túi hồ sơ

Quý 2 và quý 3 năm 2016

Kết hợp: (Đơn giá cố định + Trọn gói )

30 ngày

 

4

Gói 4: TV KSTK, lập BCKTKT, lập HSMT cho dự án 2.4

504.151.985 đồng

KHCB của Tổng Công ty Điện lực miền Nam

Đấu thầu rộng rãi trong nước

Một giai đoạn, hai túi hồ sơ

Quý 2 và quý 3 năm 2016

Kết hợp: (Đơn giá cố định + Trọn gói )

30 ngày

 

5

Gói 5: TV KSTK, lập BCKTKT, lập HSMT cho dự án 2.5

650.939.741 đồng

KHCB của Tổng Công ty Điện lực miền Nam

Đấu thầu rộng rãi trong nước

Một giai đoạn, hai túi hồ sơ

Quý 2 và quý 3 năm 2016

Kết hợp: (Đơn giá cố định + Trọn gói )

30 ngày

 

6

Gói 6: TV KSTK, lập BCKTKT, lập HSMT cho dự án 2.6

602.617.571 đồng

KHCB của Tổng Công ty Điện lực miền Nam

Đấu thầu rộng rãi trong nước

Một giai đoạn, hai túi hồ sơ

Quý 2 và quý 3 năm 2016

Kết hợp: (Đơn giá cố định + Trọn gói )

30 ngày

 

7

Gói 7: TV KSTK, lập BCKTKT, lập HSMT cho dự án 2.7

365.988.088 đồng

KHCB của Tổng Công ty Điện lực miền Nam

Đấu thầu rộng rãi trong nước

Một giai đoạn, hai túi hồ sơ

Quý 2 và quý 3 năm 2016

Kết hợp: (Đơn giá cố định + Trọn gói )

30 ngày

 

 

Bình Thuận, ngày 06 tháng 6 năm 2016

GIÁM ĐỐC

 


 

In      Trở về Nguyễn Thị Thanh Đông
 
Các Thông tin mời thầu đã đưa
   Thông báo mời thầu gói thầu Cung cấp vật tư thiết bị và thi công xây dựng công trình "Cải tạo, phát triển lưới điện trung hạ áp và chống quá tải các trạm biến áp khu vực huyện Đức Linh". (16:45 - 02/06/2016)
   Kế hoạch lựa chọn nhà thầu cho công trình "Cải tạo, phát triển lưới điện trung hạ áp và chống quá tải các trạm biến áp khu vực huyện Đức Linh" (16:31 - 02/06/2016)
   Thông báo mời thầu gói thầu: Cung cấp VTTB và thi công xây dựng công trình "Chống quá tải các trạm biến áp và đường dây hạ thế khu vực thành phố Phan Thiết (10:47 - 01/06/2016)
   Thông báo mời thầu gói thầu: Cung cấp vật tư thiết bị và thi công xây dựng công trình "Chống quá tải các trạm biến áp phân phối khu vực Hàm Thuận Bắc (10:47 - 01/06/2016)
   Thông báo mời thầu gói thầu: Cung cấp vật tư thiết bị và thi công xây dựng công trình "Cải tạo nâng cấp các nhánh rẽ tuyến 479 huyện Hàm Thuận Bắc (10:47 - 01/06/2016)
   Thông báo mời thầu gói thầu: Cung cấp vật tư thiết bị và thi công xây dựng công trình "Cải tạo nâng cấp đường dây hạ thế trạm UBX Tam Thanh, Quảng Hải, Xóm Rẫy, UBX Long Hải, Long Hải 1 – huyện Phú Quý (10:46 - 01/06/2016)
   Thông báo mời thầu gói thầu: Cung cấp vật tư thiết bị và thi công xây dựng công trình "Chống quá tải các trạm biến áp và nâng cấp đường dây trung hạ thế khu vực huyện Bắc Bình (10:46 - 01/06/2016)
   Thông báo mời thầu gói thầu: Cung cấp vật tư thiết bị và thi công xây dựng công trình "Chống quá tải các trạm biến áp phân phối và nâng cấp lưới điện hạ thế khu vực huyện Tuy Phong (10:45 - 01/06/2016)
   Kế hoạch lựa chọn nhà thầu cho công trình "Chống quá tải các trạm biến áp và nâng cấp đường dây trung hạ thế khu vực huyện Tuy Phong (17:21 - 31/05/2016)
   Kế hoạch lựa chọn nhà thầu cho công trình "Chống quá tải các trạm biến áp và nâng cấp đường dây trung hạ thế khu vực huyện Bắc Bình (17:17 - 31/05/2016)
   Kế hoạch lựa chọn nhà thầu cho công trình "Cải tạo nâng cấp dây hạ thế trạm UBX Tam Thanh, Quảng Hải, Xóm Rẫy, UBX Long Hải, Long Hải 1 - huyện Phú Quý (17:11 - 31/05/2016)
   Kế hoạch lựa chọn nhà thầu cho công trình "Cải tạo, nâng cấp các nhánh rẽ tuyến 479 huyện Hàm Thuận Bắc" (16:59 - 31/05/2016)
   Kế hoạch lựa chọn nhà thầu cho công trình "Chống quá tải các trạm biến áp khu vực thành phố Phan Thiết" (16:47 - 31/05/2016)
   Kế hoạch lựa chọn nhà thầu cho công trình "Chống quá tải các trạm biến áp phân phối khu vực Hàm Thuận Bắc (16:35 - 31/05/2016)
   Thông báo mời thầu gói thầu: Cung cấp vật tư phụ kiện và thi công xây dựng công trình "Nhà Điều hành sản xuất Điện lực Hàm Thuận Nam - Giai đoạn 2". (10:28 - 11/05/2016)

Đầu trang