Trang chủ Thông tin mời thầu
 

Thông báo mời thầu gói thầu: Cung cấp vật tư thiết bị và thi công xây dựng công trình "Cải tạo nâng cấp đường dây hạ thế trạm UBX Tam Thanh, Quảng Hải, Xóm Rẫy, UBX Long Hải, Long Hải 1 – huyện Phú Quý

Tên cơ quan/đơn vị đăng ký thông báo: Công ty Điện lực Bình Thuận.

Địa chỉ: đại lộ Tôn Đức Thắng, phường Xuân An, thành phố Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận.

Điện thoại: (062) 3939777 – 2210215.

Fax: (062) 3739630 – 3839443.

Mã số thuế: 030094200101.

1./    Tên gói thầu: Cung cấp vật tư thiết bị và thi công xây dựng công trình "Cải tạo nâng cấp đường dây hạ thế trạm UBX Tam Thanh, Quảng Hải, Xóm Rẫy, UBX Long Hải, Long Hải 1 – huyện Phú Quý".

-       Giá gói thầu: 2.929.999.000 đồng (hai tỷ, chín trăm hai mươi chín triệu, chín trăm chín mươi chín nghìn đồng).

-       Nội dung chính của gói thầu: Cung cấp vật tư thiết bị và thi công xây dựng công trình.

-       Thời gian thực hiện hợp đồng: 45 ngày.

2./    Tên dự án: Cải tạo nâng cấp đường dây hạ thế trạm UBX Tam Thanh, Quảng Hải, Xóm Rẫy, UBX Long Hải, Long Hải 1 – huyện Phú Quý.

3./    Nguồn vồn: Tổng Công ty Điện lực miền Nam.

4./    Hình thức lựa chọn nhà thầu: Rộng rãi trong nước.

5./    Thời gian bán HSMT: từ 7h00 ngày 13 tháng 6 năm 2016 đến trước 14h30 ngày 23 tháng 6 năm 2016 (trong giờ hành chính).

6./    Địa điểm bán HSMT: Ban Quản lý dự án – Công ty Điện lực Bình Thuận, đại lộ Tôn Đức Thắng, P. Xuân An, Tp Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận.

7./    Giá bán mỗi bộ HSMT: 2.000.000 đồng (hai triệu đồng, đã bao gồm GTGT).

8./    Bảo đảm dự thầu: 30.000.000 đồng (ba mươi triệu đồng).

9./    Thời điểm đóng thầu: 14h30, ngày 23 tháng 6 năm 2016.

   10./   Thời điểm mở thầu: 15h00, ngày 23 tháng 6 năm 2016.
In      Trở về Nguyễn Thị Thanh Đông
 
Các Thông tin mời thầu đã đưa
   Thông báo mời thầu gói thầu: Cung cấp vật tư thiết bị và thi công xây dựng công trình "Chống quá tải các trạm biến áp và nâng cấp đường dây trung hạ thế khu vực huyện Bắc Bình (10:46 - 01/06/2016)
   Thông báo mời thầu gói thầu: Cung cấp vật tư thiết bị và thi công xây dựng công trình "Chống quá tải các trạm biến áp phân phối và nâng cấp lưới điện hạ thế khu vực huyện Tuy Phong (10:45 - 01/06/2016)
   Kế hoạch lựa chọn nhà thầu cho công trình "Chống quá tải các trạm biến áp và nâng cấp đường dây trung hạ thế khu vực huyện Tuy Phong (17:21 - 31/05/2016)
   Kế hoạch lựa chọn nhà thầu cho công trình "Chống quá tải các trạm biến áp và nâng cấp đường dây trung hạ thế khu vực huyện Bắc Bình (17:17 - 31/05/2016)
   Kế hoạch lựa chọn nhà thầu cho công trình "Cải tạo nâng cấp dây hạ thế trạm UBX Tam Thanh, Quảng Hải, Xóm Rẫy, UBX Long Hải, Long Hải 1 - huyện Phú Quý (17:11 - 31/05/2016)
   Kế hoạch lựa chọn nhà thầu cho công trình "Cải tạo, nâng cấp các nhánh rẽ tuyến 479 huyện Hàm Thuận Bắc" (16:59 - 31/05/2016)
   Kế hoạch lựa chọn nhà thầu cho công trình "Chống quá tải các trạm biến áp khu vực thành phố Phan Thiết" (16:47 - 31/05/2016)
   Kế hoạch lựa chọn nhà thầu cho công trình "Chống quá tải các trạm biến áp phân phối khu vực Hàm Thuận Bắc (16:35 - 31/05/2016)
   Thông báo mời thầu gói thầu: Cung cấp vật tư phụ kiện và thi công xây dựng công trình "Nhà Điều hành sản xuất Điện lực Hàm Thuận Nam - Giai đoạn 2". (10:28 - 11/05/2016)

Đầu trang