Trang chủ Thông tin mời thầu
 

Kế hoạch lựa chọn nhà thầu cho công trình "Cải tạo, nâng cấp các nhánh rẽ tuyến 479 huyện Hàm Thuận Bắc"

Thông tin chung:

Tên cơ quan/đơn vị đăng ký thông báo: Công ty Điện lực Bình Thuận.

Địa chỉ:        đại lộ Tôn Đức Thắng, phường Xuân An, thành phố Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận.

Điện thoại:   (062) 3939777 – 2210215.

Fax:             (062) 3739630 – 3839443.

Tên dự án: Cải tạo nâng cấp các nhánh rẽ tuyến 479 huyện Hàm Thuận Bắc.

Quyết định phê duyệt kế hoạch đấu thầu: Quyết định số 1184/QĐ-PCBT ngày 30/5/2016 do ông Trần Ngọc Linh, Giám đốc Công ty Điện lực Bình Thuận phê duyệt.

Tên chủ đầu tư:

B.        Nội dung của kế hoạch đấu thầu:

Stt

Tên gói thầu

Giá gói thầu

Nguồn vốn

Hình thức
lựa chọn
nhà thầu

Phương thức đấu thầu

Thời gian lựa chọn nhà thầu

Hình thức hợp đồng

Thời gian thực hiện hợp đồng

1

Cung cấp VTTB và thi công xây dựng công trình

3.159.063.000

TCty Điện lực miền Nam

Đấu thầu rộng rãi trong nước

1 giai đoạn, 2 túi hồ sơ

Quý II & quý III năm 2016

Đơn giá cố định

75 ngày

2

Bảo hiểm xây dựng

9.386.000

TCty Điện lực miền Nam

Chỉ định thầu rút gọn

Thương thảo và ký hợp đồng trên cơ sở không vượt giá trị gói thầu được duyệt

Quý II & quý III năm 2016

Trọn gói

Từ lúc khởi công đến khi công trình hoàn thành

3

Giám sát chất lượngthi công xây dựng công trình

80.965.000

TCty Điện lực miền Nam

PCBT tự thực hiện

Lập và trình duyệt dự toán gói thầu tự thực hiện

Quý II & quý III năm 2016

Trọn gói (thanh toán theo dự toán được duyệt)

Từ lúc khởi công đến khi công trình hoàn thành

4

Kiểm toán vốn đầu tư

54.127.000

TCty Điện lực miền Nam

Chỉ định thầu rút gọn

Thương thảo và ký hợp đồng trên cơ sở không vượt giá trị gói thầu được duyệt

Quý I năm 2017

Trọn gói

30 ngày

In      Trở về
 
Các Thông tin mời thầu đã đưa
   Kế hoạch lựa chọn nhà thầu cho công trình "Chống quá tải các trạm biến áp khu vực thành phố Phan Thiết" (16:47 - 31/05/2016)
   Kế hoạch lựa chọn nhà thầu cho công trình "Chống quá tải các trạm biến áp phân phối khu vực Hàm Thuận Bắc (16:35 - 31/05/2016)
   Thông báo mời thầu gói thầu: Cung cấp vật tư phụ kiện và thi công xây dựng công trình "Nhà Điều hành sản xuất Điện lực Hàm Thuận Nam - Giai đoạn 2". (10:28 - 11/05/2016)

Đầu trang