Trang chủ Thông tin mời thầu
 

Thông báo mời thầu gói thầu: Cung cấp vật tư phụ kiện và thi công xây dựng công trình "Nhà Điều hành sản xuất Điện lực Hàm Thuận Nam - Giai đoạn 2".

Tên cơ quan/đơn vị đăng ký thông báo: Công ty Điện lực Bình Thuận.

Địa chỉ: đại lộ Tôn Đức Thắng, phường Xuân An, thành phố Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận.

Điện thoại: (062) 3939777 – 2210215.

Fax: (062) 3739630 – 3839443.

Mã số thuế: 030094200101.

Tên gói thầu:                               Cung cấp vật tư phụ kiện và thi công xây dựng công trình "Nhà Điều hành sản xuất Điện lực Hàm Thuận Nam - Giai đoạn 2".

Nội dung chính của gói thầu:       Cung cấp vật tư phụ kiện và thi công xây dựng công trình.

Thời gian thực hiện hợp đồng:    180 ngày.

Nguồn vồn:                                  Tổng Công ty Điện lực miền Nam.

Hình thức lựa chọn nhà thầu:      Rộng rãi trong nước.

Phương thức đấu thầu:               một giai đoạn hai túi hồ sơ.

Thời gian bán HSMT:                  từ 7h00 ngày 16 tháng 5 năm 2016 đến trước 8h30 ngày 26 tháng 5 năm 2016 (trong giờ hành chính).

Địa điểm bán HSMT:                   Ban Quản lý dự án – Công ty Điện lực Bình Thuận, đại lộ Tôn Đức Thắng, P. Xuân An, Tp Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận.

Giá bán mỗi bộ HSMT:                2.000.000 đồng (hai triệu đồng, đã bao gồm GTGT).

Thời điểm đóng thầu:                  08h30, ngày 26 tháng 05 năm 2016.

Thời điểm mở thầu:                     09h00, ngày 26 tháng 05 năm 2016

In      Trở về Nguyễn Thị Thanh Đông
Đầu trang