Trang chủ Luật, Nghị Định, Thông Tư
 

Thực hiện mua, bán công suất phản kháng theo Thông tư số 15/2014/TT-BCT ngày 28/05/2014 của Bộ Công Thương

       

          Kể từ ngày 10/12/2014, Công ty Điện lực Bình Thuận áp dụng việc mua, bán công suất phản kháng theo Thông tư số 15/2014/TT-BCT ngày 28/05/2014 của Bộ Công Thương quy định về mua, bán công suất phản kháng thay thế cho Thông tư số 07/2006/TT-BCN ngày 27/10/2006 của Bộ Công Nghiệp (nay là Bộ Công Thương) về việc hướng dẫn mua, bán công suất phản kháng.

Các thông tin chi tiết về Thông tư số 15/2014/TT-BCT xem tại đây.

In      Trở về
Đầu trang