5S - Phương pháp Quản lý chất lượng
Chi tiết...
Văn bản số 1051/UBND-KT của UBND tỉnh Bình Thuận về việc triển khai lắp đặt, thay thế công tơ điện tử 3 giá cho khách hàng có trạm biến áp chuyên dùng sử dụng điện thắp sáng thanh long trên địa bàn tỉnh
Chi tiết...
Các văn bản pháp luật về tiết kiệm điện
1. Thông tư liên tịch số 111/2009/TTLT/BTC-BCT ngày 01/06/2009 hướng dẫn thực hiện tiết kiệm điện trong cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập. 2. Quyết định số 1261/QĐ-UBND ngày 09/06/2012 của UBND tỉnh về việc ban hành chương trình sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả trên địa bàn tỉnh Bình Thuận đến năm 2017. 3. Chỉ thị số 171/CT-TTg ngày 26 tháng 01 năm 2011 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường thực hiện tiết kiệm điện.
Chi tiết...
Thủ tục thực hiện, lưu đồ cấp điện từ lưới điện trung áp theo Quy định thực hiện cơ chế "một cửa liên thông"
Thực hiện Quyết định số 3385/QĐ-UBND ngày 27 tháng 12 năm 2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận về việc ban hành Quy định thực hiện cơ chế "một cửa liên thông" trong giải quyết thủ tục cấp điện qua lưới trung áp giữa Cơ quan nhà nước và và ngành điện trên địa bàn tỉnh Bình Thuận, Công ty Điện lực Bình Thuận thông báo lưu đồ thực hiện, trình tự các bước và thời gian thực hiện quy trình cấp điện từ lưới điện trung áp theo cơ chế "một cửa liên thông" như sau:
Chi tiết...
Công ty Điện lực Bình Thuận cung cấp đến quý khách hàng những thông tin cần thiết về cấp điện mới
Trong những năm vừa qua, ngành điện không ngừng cải tiến thủ tục hành chính, rút ngắn thời gian cấp điện, đa dạng hóa các kênh thông tin với mục đích ngày càng nâng cao chất lượng dịch vụ khách hàng, tạo điều kiện thuận lợi để khách hàng có thể dễ dàng tiếp cận với ngành điện khi có bất cứ nhu cầu gì về điện.
Chi tiết...
Các mẫu đơn dùng cho khách hàng sử dụng điện.
Đây là các mẫu biểu cung cấp cho khách hàng sử dụng điện khi khách hàng có các nhu cầu về sử dụng điện như: giấy đề nghị mua điện, thay đổi thông tin trên hợp đồng mua bán điện, tách hợp đồng mua bán điện, thay đổi công suất công tơ...  
Chi tiết...
Quy trình cấp điện.
Quy trình cấp điện theo đề án cải cách thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa của Điện lực Bình Thuận theo quyết định số 2773/QĐ-UBND ngày 25/09/2009 của Chủ tịch UBND tỉnh Bình Thuận.
Chi tiết...
 
Đầu trang