TCBC: Tình hình hoạt động trong tháng 5/2021 & Mục tiêu, nhiệm vụ tháng 6/2021 của EVNSPC
Trong 05 tháng năm 2021, Tổng công ty Điện lực miền nam (EVNSPC) và các đơn vị đảm bảo cung cấp điện phục vụ nhu cầu sản xuất kinh doanh và sinh hoạt của nhân dân trên địa bàn và đặc biệt trong thời gian diễn ra bầu cử đại biểu Quốc hội Khóa XV và Đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026. Ngoài ra, EVNSPC tăng cường đảm bảo cung cấp điện an toàn, ổn định cho công tác phòng chống dịch COVID-19 và các kỳ thi cuối cấp tại các tỉnh, thành phố phía Nam.
Chi tiết...
Công bố thông tin doanh nghiêp Nhà nước theo Nghị định 81-2015
Thực hiện Điều 18 của Nghị định số 81/2015/NĐ-CP, ngày 18/9/2015 của Chính Phủ về việc công bố thông tin doanh nghiệp Nhà nước.
Chi tiết...
TCBC: Tình hình hoạt động trong tháng 4 - Mục tiêu, nhiệm vụ tháng 5/2021 của EVNSPC
Trong 04 tháng đầu năm 2021, Tổng công ty Điện lực miền Nam (EVNSPC) và các đơn vị đã đảm bảo cung cấp điện phục vụ nhu cầu sản xuất kinh doanh và sinh hoạt của nhân dân trên địa bàn và trong các dịp lễ, tết. Đặc biệt trong tháng 4/2021, EVNSPC tăng cường đảm bảo điện an toàn, ổn định cho công tác phòng chống dịch COVID-19 và các kỳ thi cuối cấp.
Chi tiết...
Công bố thông tin doanh nghiệp Nhà nước theo Điều 14 Nghị định 81-2015
Chi tiết...
Công bố thông tin doanh nghiệp Nhà nước theo Điều 13 Nghị định 81-2015
Chi tiết...
TCBC: Tình hình hoạt động trong tháng 3, quý I và mục tiêu, nhiệm vụ quý II/2021
Trong 03 tháng đầu năm 2021, Tổng công ty Điện lực miền Nam (EVNSPC) đã đảm bảo cung cấp điện cho nhu cầu điện cho sản xuất kinh doanh và sinh hoạt của nhân dân trên địa bàn 21 tỉnh, thành phía Nam trong dịp tết Nguyên đán, thực hiện tốt công tác bảo vệ hành lang an toàn lưới điện cao áp.
Chi tiết...
Công bố thông tin doanh nghiệp Nhà nước theo Điều 19 - Nghị định 81-2015
Chi tiết...
Công bố thông tin doanh nghiệp Nhà nước theo Điều 17 - Nghị định 81-2015
Chi tiết...
Công bố thông tin doanh nghiệp Nhà nước theo Điều 16 - Nghị định 81-2015
Chi tiết...
EVNSPC Công bố thông tin doanh nghiệp Nhà nước theo nghị định 81-2015
Chi tiết...
TCBC: Tình hình hoạt động 02 tháng năm 2021 và mục tiêu, nhiệm vụ tháng 3
Trong 02 tháng đầu năm 2020, Tổng công ty Điện lực miền Nam (EVNSPC) đã đảm bảo cung cấp điện cho nhu cầu điện cho sản xuất kinh doanh và sinh hoạt của nhân dân, các hoạt động văn hóa xã hội tại các địa phương và khách hàng trên địa bàn trong dịp Tết Nguyên đán, thực hiện tốt công tác bảo vệ hành lang an toàn lưới điện cao áp.
Chi tiết...
TCBC: Kết quả hoạt động năm 2020 - Mục tiêu, nhiệm vụ năm 2021
Chi tiết...
TCBC: Tình hình hoạt động tháng 11 năm 2020 - Mục tiêu, nhiệm vụ tháng tháng 12/2020
Trong 11 tháng đầu năm 2020, Tổng công ty và các đơn vị đã đảm bảo cung cấp điện cho nhu cầu điện cho sản xuất kinh doanh và sinh hoạt của nhân dân trên địa bàn trong thời gian chống dịch bệnh, không điều hòa tiết giảm phụ tải, thực hiện tốt công tác bảo vệ hành lang an toàn lưới điện cao áp.
Chi tiết...
Thông cáo báo chí tình hình hoạt động trong tháng 10 năm 2020 - Mục tiêu, nhiệm vụ tháng tháng 11/2020
Trong 10 tháng đầu năm 2020, Tổng công ty và các đơn vị đã đảm bảo cung cấp điện cho nhu cầu điện cho sản xuất kinh doanh và sinh hoạt của nhân dân trên địa bàn trong thời gian chống dịch bệnh, không điều hòa tiết giảm phụ tải, thực hiện tốt công tác bảo vệ hành lang an toàn lưới điện cao áp.
Chi tiết...
TCBC EVN SPC: Tình hình hoạt động trong tháng 9 & 9 tháng năm 2020 - Mục tiêu, nhiệm vụ tháng các tháng còn lại năm 2020
Trong 9 tháng đầu năm 2020, Tổng công ty và các đơn vị đã đảm bảo cung cấp điện cho nhu cầu điện cho sản xuất kinh doanh và sinh hoạt của nhân dân trên địa bàn trong thời gian chống dịch bệnh, đảm bảo điện phục vụ các ngày Lễ lớn, Đại hội Đảng các cấp, không điều hòa tiết giảm phụ tải.
Chi tiết...
Các đã đưa
  TCBC EVNSPC: Tình hình hoạt động trong tháng 8/2020 và mục tiêu, nhiệm vụ tháng 9/2020
  Công bố thông tin: EVN SPC báo cáo tài chính 6 tháng năm 2020
  TCBC: Tình hình hoạt động trong tháng 7/2020 và mục tiêu, nhiệm vụ tháng 8/2020 của EVN SPC
  TCBC: Tình hình hoạt động 6 tháng đầu năm 2020 và mục tiêu, nhiệm vụ các tháng cuối năm của EVN SPC
  TCBC: Tình hình hoạt động trong tháng 5 và mục tiêu, nhiệm vụ tháng 6/2020 của EVN SPC
  TCBC: Tình hình hoạt động trong tháng 4 và mục tiêu, nhiệm vụ tháng 5/2020 của EVN SPC
  Công bố thông tin bất thường Tổng công ty Điện lực miền Nam
  Công bố thông tin: EVN SPC báo cáo tài chính năm 2019
  Công bố thông tin: EVN SPC báo cáo tài chính năm 2019 hợp nhất
  Thông cáo báo chí: Tình hình hoạt động trong tháng 3 và Quý I/2020 và mục tiêu, nhiệm vụ tháng 4/2020
  Công bố thông tin: EVN SPC báo cáo kết quả thực hiện các nhiệm vụ công ích và trách nhiệm xã hội năm 2019
  Công bố thông tin: EVN SPC công bố thông tin doanh nghiệp theo Điều 16 Nghị định số 81/NĐ-CP (Phụ lục VII: Tình hình thực hiện sắp xếp, đổi mới doanh nghiệp năm 2020)
  Công bố thông tin theo Nghị định 81 - Điều 19. Báo cáo chế độ, tiền lương, tiền thưởng của doanh nghiệp năm 2020
  Công bố thông tin theo Điều 13 - Nghị định 81-CP: Kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư phát triển hàng năm
  Công bố thông tin theo Điều 14 - Nghị định 81-CP: Báo cáo đánh giá kết quả thực hiện SXKD năm 2019 và giai đoạn 2017-2019
 Trang sau
Đầu trang