Hướng dẫn các hình thức thanh toán tiền điện trực tuyến
Chi tiết...
Hướng dẫn xem và tải giấy báo tiền điện, hóa đơn tiền điện
Chi tiết...
Danh sách các điểm thu tiền điện trên địa bàn huyện Tuy Phong (Cập nhật đến tháng 3/2021)
Chi tiết...
Danh sách các điểm thu tiền điện trên địa bàn huyện Tánh Linh (Cập nhật đến tháng 3/2021)
Chi tiết...
Danh sách các điểm thu tiền điện trên địa bàn huyện Phú Quý (Cập nhật đến tháng 3/2021)
Chi tiết...
Danh sách các điểm thu tiền điện trên địa bàn huyện Hàm Thuận Nam (Cập nhật đến tháng 3/2021)
Chi tiết...
Danh sách các điểm thu tiền điện trên địa bàn huyện Hàm Thuận Bắc (Cập nhật đến tháng 3/2021)
Chi tiết...
Danh sách các điểm thu tiền điện trên địa bàn huyện Hàm Tân (Cập nhật đến tháng 3/2021)
Chi tiết...
Danh sách các điểm thu tiền điện trên địa bàn huyện Đức Linh (Cập nhật đến tháng 3/2021)
Chi tiết...
Danh sách các điểm thu tiền điện trên địa bàn huyện Bắc Bình (Cập nhật đến tháng 3/2021)
Chi tiết...
Danh sách các điểm thu tiền điện trên địa bàn thị xã La Gi (Cập nhật đến tháng 3/2021)
Chi tiết...
Danh sách các điểm thu tiền điện trên địa bàn thành phố Phan Thiết (Cập nhật đến tháng 3/2021)
Chi tiết...
Các hình thức thanh toán tiền điện
Chi tiết...
Tài khoản chuyên thu tiền điện
TÀI KHOẢN CHUYÊN THU TIỀN ĐIỆN
Chi tiết...
 
Đầu trang