Công ty Điện lực Bình Thuận thông báo chính sách hỗ trợ giảm giá điện đợt 3 cho khách hàng là cơ sở lưu trú du lịch (Thực hiện công văn số 3163/BCT-ĐTĐL ngày 03/6/2021 của Bộ Công Thương)
Chi tiết...
Infographic: EVN thực hiện giảm giá điện, giảm tiền điện lần 3 cho các khách hàng sử dụng điện bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh COVID-19
Chi tiết...
Văn bản số 3111/EVN-KD+TCKT của Tập đoàn Điện lực Việt Nam về việc triển khai hỗ trợ giảm giá điện, giảm tiền điện cho các khách hàng sử dụng điện bị ảnh hưởng của dịch COVID-19 đợt 3
Ngày 04/6/2021, Tập đoàn Điện lực Việt Nam ban hàn văn bản số 3111/EVN-KD+TCKT về việc triển khai hỗ trợ giảm giá điện, giảm tiền điện cho các khách hàng sử dụng điện bị ảnh hưởng của dịch COVID-19 đợt 3. Tải văn bản tại đây.
Chi tiết...
Văn bản số 3163/BCT-ĐTĐL của Bộ Công Thương về việc hỗ trợ giảm giá điện, giảm tiền điện cho các khách hàng sử dụng điện bị ảnh hưởng của dịch COVID-19 đợt 3
Ngày 03/6/2021, Bộ Công Thương ban hành văn bản số 3163/BCT-ĐTĐL  về việc hỗ trợ giảm giá điện, giảm tiền điện cho các khách hàng sử dụng điện bị ảnh hưởng của dịch COVID-19 đợt 3. Tải văn bản tại đây.
Chi tiết...
Nghị quyết của Chính phủ về phương án hỗ trợ giảm giá điện, giảm tiền điện đợt 3
Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Khái vừa ký ban hành Nghị quyết số 55/NQ-CP ngày 2/6/2021 về phương án hỗ trợ giảm giá điện, giảm tiền điện đợt 3 cho các khách hàng sử dụng điện bị ảnh hưởng dịch COVID-19.
Chi tiết...
Văn bản số 9764/BCT-ĐTĐL của Bộ Công Thương về việc hỗ trợ giảm giá điện, giảm tiền điện cho khách hàng sử dụng điện bị ảnh hưởng của dịch Covid-19 đợt 2
Ngày 18 tháng 12 năm 2020, Bộ Công Thương ban hành văn bản số 9764/BCT-ĐTĐL về việc hỗ trợ giảm giá điện, giảm tiền điện cho khách hàng sử dụng điện bị ảnh hưởng của dịch Covid-19 đợt 2. Tải văn bản tại đây.
Chi tiết...
Bảng giá bán điện áp dụng cho điện năng trong khoảng thời gian để hỗ trợ tiền điện do ảnh hưởng dịch Covid-19
Chi tiết...
Văn bản số 2698/BCT-ĐTĐL của Bộ Công Thương về việc hỗ trợ giảm giá điện, giảm tiền điện cho các khách hàng sử dụng điện bị ảnh hưởng của dịch Covid-19
Chi tiết...
EVN chính thức triển khai giảm giá điện, giảm tiền điện cho các khách hàng bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh Covid-19
Chi tiết...
Giá điện mặt trời mái nhà sau thời điểm 30/6/2019 là 1.943 đồng/kwh
Ngày 6/4/2020, Thủ tướng ban hành Quyết định 13/2020/QĐ-TTg về cơ chế khuyến khích phát triển điện mặt trời tại Việt Nam (gọi tắt là Quyết định 13). Quyết định này thay thế Quyết định 11/2017/ QĐ-TTg hết hiệu lực từ ngày 30/6/2019.
Chi tiết...
Bộ Công Thương khẳng định không tăng giá bán lẻ điện trong năm 2020
Tại cuộc họp Ban chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 của Bộ Công Thương chiều 20/3/2020, đại điện Cục Điều tiết Điện lực cho biết, tình hình tiêu thụ điện hơn 2 tháng đầu năm giảm so với cùng kỳ năm ngoái, đồng thời khẳng định không có kế hoạch điều chỉnh tăng giá bán lẻ điện trong năm nay.
Chi tiết...
Bộ Công Thương báo cáo thông tin liên quan giá điện
Bộ Công Thương đã báo cáo Thủ tướng Chính phủ về phương án tăng giá điện theo Nghị Quyết số 30/NQ-CP. Tải báo cáo TẠI ĐÂY
Chi tiết...
Mức giá bán lẻ điện bình quân và quy định giá bán điện từ ngày 20 tháng 3 năm 2019
Bộ Công Thương vừa ban hành Quyết định số 648/QĐ-BCT ngày 20 tháng 3 năm 2019 về việc điều chỉnh mức giá bán lẻ điện bình quân và quy định giá bán điện áp dụng từ ngày 20/3/2019. Tải file TẠI ĐÂY
Chi tiết...
Thông tư quy định về thực hiện giá bán điện (Văn bản hợp nhất Thông tư số 16/2014/TT-BCT và Thông tư số 25/2018/TT-BCT)
Bộ Công Thương ban hành văn bản số 23/VBHN-BCT ngày 16 tháng 10 năm 2018 (là văn bản hợp nhất Thông tư số 16/2014/TT-BCT và Thông tư số 25/2018/TT-BCT) quy định về thực hiện giá bán điện, cụ thể như sau:
Chi tiết...
Quy định về giá bán buôn điện cho đơn vị bán lẻ điện tại chợ
Bộ Công Thương ban hành Quyết định số 4006/QĐ-BCT ngày 23 tháng 10 năm 2018 quy định về giá bán buôn điện cho đơn vị bán lẻ điện tại chợ áp dụng từ ngày 26 tháng 10 năm 2018 cụ thể như sau:
Chi tiết...
Các Thông tin giá điện đã đưa
  Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 16/2014/TT-BCT ngày 29 tháng 5 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Công Thương quy định về thực hiện giá bán điện (Thông tư 25/2018/TT-BCT)
  Định mức giá điện cho người lao động, sinh viên thuê trọ
  Biểu giá bán lẻ điện sinh hoạt và hướng dẫn tính tiền điện cho người thuê nhà
  Hướng dẫn thực hiện giá điện cho người thuê nhà để ở
  Quyết định của Bộ Công Thương Quy định về giá bán điện áp dụng từ ngày 01/12/2017
  Quyết định 2256/QĐ-BCT ngày 12/03/2015 quy định về giá bán điện.
  Thông tư 16/2014/TT-BCT ngày 29/05/2014 quy định về thực hiện giá bán điện và Quyết định 4887/QĐ-BCT ngày 30/05/2014 quy định về giá bán điện.
  Thông tư 17/2012/TT-BCT ngày 29/06/2012 quy định về giá bán điện và hướng dẫn thực hiện.
  Thông tư 42/2011/TT-BCT ngày 19/12/2011 Quy định về giá bán điện và hướng dẫn thực hiện.
  Thông tư 05/2011/TT-BCT ngày 28/2/2011 Quy định về giá bán điện năm 2011 và hướng dẫn thực hiện.
  Quyết định của UBND tỉnh Bình Thuận về giá bán lẻ điện tại huyện đảo Phú Quý - năm 2011.
  Thông báo về việc thực hiện giá bán điện năm 2011
  Quyết định 21/2009/QĐ-TTg về giá bán điện năm 2009 và các năm 2010 - 2012 theo cơ chế thị trường.
  Quyết định số 269/QĐ-TTg ngày 23/02/2011 của Thủ tướng Chính phủ về Giá bán điện năm 2011.
  Quyết định số 268/QĐ-TTg ngày 23/02/2011 của Thủ tướng Chính phủ về Biểu giá bán lẻ điện.
 
Đầu trang