Chi bộ Quản lý đầu tư tổ chức Lễ kết nạp đảng viên mới
Bồi dưỡng, kết nạp đảng viên mới là nhiệm vụ thường xuyên, có ý nghĩa quan trọng trong công tác xây dựng Đảng, góp phần phát triển, nâng cao chất lượng và sức chiến đấu của tổ chức cơ sở Đảng nói chung và các cá nhân đảng viên nói riêng. Với ý nghĩa đó, được sự giúp đỡ của Chi bộ Quản lý đầu tư và sự nỗ lực, phấn đấu của bản thân, đồng chí Nguyễn Thanh Toàn đã được kết nạp vào Đảng Cộng sản Việt Nam vào chiều ngày 13/7/2021 vừa qua.
Chi tiết...
Đảng bộ bộ phận Điện lực Đức Linh tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2020 - 2025
Trong hai ngày 19/01 và 22/01/2021, Đảng bộ bộ phận Điện lực Đức Linh đã tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2020 - 2025 cho toàn thể cán bộ, đảng viên và người lao động thuộc Điện lực Đức Linh nhằm giúp cho cấp ủy, cán bộ, đảng viên và người lao động hiểu rõ, khẳng định những kết quả mà Đảng bộ và nhân dân tỉnh nhà đã đạt được trong nhiệm kỳ 2015 - 2020; cũng như những hạn chế, khuyết điểm cần nỗ lực khắc phục và nắm vững mục tiêu, nhiệm vụ, những giải pháp cần tập trung triển khai thực hiện trong nhiệm kỳ 2020 - 2025.
Chi tiết...
Chi bộ Đội Quản lý vận hành - Đảng bộ bộ phận Điện lực Hàm Thuận Bắc và Chi bộ Đức Linh - Đảng bộ bộ phận Điện lực Đức Linh tổ chức kết nạp Đảng viên mới
Bồi dưỡng, kết nạp Đảng viên mới là nhiệm vụ thường xuyên, có ý nghĩa quan trọng trong công tác xây dựng Đảng, góp phần phát triển, nâng cao chất lượng và sức chiến đấu của tổ chức cơ sở Đảng nói chung và các cá nhân Đảng viên nói riêng.
Chi tiết...
Kết nạp Đảng viên mới của Chi bộ Đội Tổng hợp Hàm Thuận Nam thuộc Đảng bộ bộ phận Điện lực Phan Thiết
Bồi dưỡng, kết nạp Đảng viên mới là nhiệm vụ thường xuyên và có ý nghĩa quan trọng trong công tác xây dựng Đảng, góp phần phát triển, nâng cao chất lượng và sức chiến đấu của tổ chức cơ sở Đảng nói chung và các cá nhân Đảng viên nói riêng. Chính vì vậy, Công tác phát triển Đảng luôn được Chi bộ xem là nhiệm vụ quan trọng và thường xuyên nhằm đảm bảo đội ngũ Đảng viên có chất lượng, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ của Đảng, đồng thời cũng là nhiệm vụ trong công tác xây dựng Chi bộ trong sạch, vững mạnh, góp phần hoàn thành các mục tiêu mà Nghị quyết Chi bộ đã đề ra.
Chi tiết...
Đảng bộ bộ phận Điện lực Hàm Thuận Bắc tổ chức học tập, quán triệt Nghị quyết số 50-NQ/TW của Bộ Chính trị (khóa XII)
Nhằm giúp cho cán bộ, đảng viên và người lao động nắm được vai trò, tầm quan trọng của công tác đầu tư, hợp tác nước ngoài để tạo sự đồng thuận và ủng hộ chính sách đầu tư của Nhà nước. Thực hiện theo hướng dẫn của Đảng ủy Công ty Điện lực Bình Thuận, ngày 19/6/2020 Đảng ủy bộ phận Điện lực Hàm Thuận Bắc đã tổ chức học tập, quán triệt Nghị quyết số 50-NQ/TW, ngày 20/8/2019 của Bộ Chính trị (khóa XII) “về định hướng hoàn thiện thể chế, chính sách, nâng cao chất lượng, hiệu quả hợp tác đầu tư nước ngoài đến năm 2030” cho tất cả 57 cán bộ, đảng viên và các tổ chức đoàn thể trong toàn đơn vị.
Chi tiết...
Đảng bộ bộ phận Điện lực Đức Linh tổ chức lớp bồi dưỡng kiến thức quốc phòng và an ninh
Sáng ngày 15/6, tại hội trường Đội Tổng hợp Tánh Linh, Hội đồng Giáo dục Quốc phòng - An ninh huyện Tánh Linh khai mạc lớp bồi dưỡng kiến thức quốc phòng và an ninh (QPAN) cho cán bộ, đảng viên Điện lực Đức Linh. Đồng chí Phạm Văn Thướng - Chính ủy - Phó chỉ huy trưởng huyện Đội Tánh Linh, Chủ tịch Hội đồng Giáo dục QPAN huyện đến dự và phát biểu khai mạc.
Chi tiết...
Chi bộ Quản lý đầu tư tổ chức Lễ kết nạp đảng viên mới
Bồi dưỡng, kết nạp đảng viên mới là nhiệm vụ thường xuyên, có ý nghĩa quan trọng trong công tác xây dựng Đảng, góp phần phát triển, nâng cao chất lượng và sức chiến đấu của tổ chức cơ sở Đảng nói chung và các cá nhân đảng viên nói riêng. Với ý nghĩa đó, được sự giúp đỡ của chi bộ Quản lý đầu tư và sự nỗ lực, phấn đấu của bản thân, đồng chí Lê Minh Hoàn đã được kết nạp vào Đảng Cộng sản Việt Nam chiều ngày 22/6/2020 vừa qua.
Chi tiết...
Đảng bộ Công ty Điện lực Bình Thuận tổ chức Đại hội Đảng bộ lần thứ V, nhiệm kỳ 2020 - 2025
Trong hai ngày 21 - 22/5/2020, tại Hội trường Công ty Điện lực Bình Thuận đã tổ chức Đại hội Đảng bộ Công ty Điện lực Bình Thuận lần thứ V, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Đến dự và chỉ đạo đại hội có đồng chí Lê Đức Hùng - Bí thư Đảng ủy khối Cơ quan và doanh nghiệp tỉnh, các đồng chí thành viên tổ chỉ đạo đại hội của Đảng ủy khối và 100/353 đảng viên tiêu biểu được bầu chọn từ đại hội các chi bộ Đảng trực thuộc Đảng bộ Công ty Điện lực Bình Thuận.
Chi tiết...
Chi bộ Quản lý đầu tư tổ chức Lễ kết nạp đảng viên mới
Bồi dưỡng, kết nạp đảng viên mới là nhiệm vụ thường xuyên, có ý nghĩa quan trọng trong công tác xây dựng Đảng, góp phần phát triển, nâng cao chất lượng và sức chiến đấu của tổ chức cơ sở Đảng nói chung và các cá nhân đảng viên nói riêng. Với ý nghĩa đó, được sự giúp đỡ của chi bộ Quản lý đầu tư và sự nỗ lực, phấn đấu của bản thân, đồng chí Nguyễn Phi Tùng đã được kết nạp vào Đảng Cộng sản Việt Nam chiều ngày 26/3/2020 vừa qua.
Chi tiết...
Chi bộ Điện lực Phan Thiết tổ chức thành công Đại hội lần thứ VI - Nhiệm kỳ 2020 - 2022
Chi bộ Điện lực Phan Thiết trực thuộc Đảng bộ Công ty Điện lực Bình Thuận với 25 đảng viên đang sinh hoạt tại chi bộ. Ngày 13 tháng 3 năm 2020, Chi bộ đã tổ chức Đại hội lần thứ VI, nhiệm kỳ 2020 - 2022.
Chi tiết...
Đại hội Chi bộ Đội Tổng hợp Hàm Thuận Nam trực thuộc Đảng bộ Công ty Điện lực Bình Thuận lần thứ III nhiệm kỳ 2020-2022
Chiều ngày 11/3/2020 Chi bộ Đội Tổng hợp Hàm Thuận Nam tổ chức Đại hội nhiệm kỳ 2020-2022. Đại hội nhằm tổng kết đánh giá kết quả hoạt động, báo cáo kiểm điểm Cấp ủy nhiệm kỳ 2017-2020, đề ra phương hướng, nhiệm vụ nhiệm kỳ 2020-2022 như: Chú trọng việc học tập và làm theo tư tưởng, phong cách, đạo đức Hồ Chí Minh; nâng cao nhiệm vụ sản xuất kinh doanh, xây dựng công tác dịch vụ khách hàng ngày càng tốt hơn, chú trọng công tác phát triển đảng; đề ra mục tiêu, kế hoạch tạo sự gắn kết giữa Chi bộ, chính quyền, công đoàn, đoàn thanh niên, phân hội Cựu chiến binh thành một khối thống nhất để hoàn thành nhiệm vụ được giao.
Chi tiết...
Đảng bộ bộ phận Điện lực Đức Linh tổ chức Đại hội lần II, nhiệm kỳ 2020 - 2025
Thực hiện kế hoạch số 114-KH/ĐU ngày 16 tháng 10 năm 2019 của Ban chấp hành Đảng bộ Công ty Điện lực Bình Thuận, ngày 21 tháng 02 năm 2020 Đại hội Đảng bộ bộ phận (ĐBBP) Điện lực Đức Linh lần 2 nhiệm kỳ 2020 - 2025 được tổ chức long trọng tại Hội trường Điện lực Đức Linh.
Chi tiết...
Đại hội Chi bộ phòng Quản lý đầu tư lần thứ VI nhiệm kỳ 2020 - 2022
Ngày 21/02/2020 tại hội trường Công ty Điện lực Bình Thuận, Chi bộ phòng Quản lý đầu tư đã tổ chức Đại hội Chi bộ nhiệm kỳ 2020 - 2022.
Chi tiết...
Kết nạp đảng viên mới của Chi bộ Đội Tổng hợp Hàm Thuận Nam
Hoà trong không khí kỷ niệm 90 năm thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (03/02/1930 - 03/02/2020), vào chiều ngày 07/02/2020 Chi bộ Đội Tổng hợp Hàm Thuận Nam đã tổ chức kết nạp Đảng viên mới cho đồng chí Nguyễn Hoàng Việt sau nhiều sự nỗ lực, phấn đấu của bản thân và sự giúp đỡ của Chi bộ. Lễ kết nạp được diễn ra trang nghiêm, đúng trình tự, thủ tục kết nạp đảng viên mới với sự tham dự của các đồng chí trong Cấp ủy, các đồng chí đảng viên trong Chi bộ.
Chi tiết...
Đảng ủy Công ty Điện lực Bình Thuận tổ chức tập huấn công tác Đảng.
Ngày 24/7/2019, tại phòng Seminar Công ty Điện lực Bình Thuận, Đảng ủy Công ty tổ chức tập huấn công tác Đảng cho cán bộ, Đảng viên. Tham dự tập huấn có Ban Thường vụ Đảng ủy Công ty và 48 đồng chí là Bí thư các chi, Đảng bộ bộ phận trực thuộc, Bí thư các chi bộ trực thuộc Đảng bộ bộ phận, các đồng chí phụ trách Đảng vụ.
Chi tiết...
Các Đảng đã đưa
  Chi bộ Tánh Linh tổ chức lễ kết nạp Đảng viên cho quần chúng ưu tú
  Chi bộ Đội Quản lý vận hành 1 trực thuộc Đảng bộ bộ phận Điện lực Hàm Thuận Bắc tổ chức lễ kết nạp Đảng viên mới
  Sức mạnh của Đảng qua công tác kiểm tra giám sát
  Kết nạp Đảng viên mới của Chi bộ Đội Tổng hợp Hàm Thuận Nam năm 2018
  Chi bộ Đội Tổng hợp Hàm Thuận Nam kết nạp đảng viên mới
  Kết nạp đảng viên mới
  Chi bộ Đội Tổng hợp Tánh Linh học tập, quán triệt Nghị quyết Trung ương 6 khóa XII
  Chi bộ Đội Tổng hợp Tánh Linh tổ chức lễ kết nạp đảng viên
  Lễ kết nạp đảng viên mới năm 2017
  Chi bộ Đội Tổng hợp Tánh Linh học tập, quán triệt nghị quyết Trung ương 5 khóa XII
  Kết nạp đảng viên mới của Chi bộ Đội Tổng hợp Hàm Thuận Nam
  Đại hội các chi bộ trực thuộc Đảng bộ bộ phận Điện lực Hàm Thuận Bắc nhiệm kỳ 2017 - 2020
  Đại hội Chi bộ Điện lực Phú Quý nhiệm kỳ 2017 - 2020
  Đại hội Chi bộ Điện lực Phan Thiết lần thứ V, nhiệm kỳ 2017 - 2020
  Đại hội Chi bộ Đội Tổng hợp Hàm Thuận Nam trực thuộc Đảng bộ Công ty Điện lực Bình Thuận lần thứ II nhiệm kỳ 2017 - 2020
 Trang sau
Đầu trang