Công ty Điện lực Bình Thuận áp dụng mẫu hóa đơn điện tử và thông báo tiền điện mới từ ngày 01/3/2020
Chi tiết...
Hỏi đáp liên quan đến Hóa đơn điện tử
Một số câu hỏi thường gặp liên quan đến Hóa đơn điện tử.
Chi tiết...
Triển khai áp dụng hóa đơn điện tử tại Bình Thuận
Từ ngày 01/9/2014, Công ty Điện lực Bình Thuận chính thức áp dụng hóa đơn tiền điện hình thức điện tử cho khách hàng sử dụng điện trên địa bàn thành phố Phan Thiết và huyện Hàm Thuận Nam do Điện lực Phan Thiết quản lý.
Chi tiết...
Giới thiệu và hướng dẫn sử dụng hóa đơn điện tử (HĐĐT)
          Thực hiện Thông tư số 32/2011/TT-BTC ngày 14/3/2011 của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn khởi tạo, phát hành và sử dụng hóa đơn điện tử bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ; Văn bản số 1137/TCT-DNL ngày 30/3/2012 và văn bản số 3442/TCT-DNL ngày 17/10/2013 của Tổng Cục thuế về việc hướng dẫn thực hiện hóa đơn điện tử.         
Chi tiết...
 
Đầu trang