Chuyển đổi số hướng đi tất yếu
Những năm qua, Tổng công ty Điện lực miền Nam (EVNSPC) đã ứng dụng mạnh mẽ, đồng bộ các hệ thống công nghệ thông tin, phục vụ hiệu quả công tác quản lý, cũng như các hoạt động sản xuất, kinh doanh. Thành quả, khách hàng sử dụng điện hưởng nhiều lợi ích, nâng cao độ tin cậy quản lý, tăng năng suất lao động, nâng cao hiệu quả vận hành hệ thống điện.
Chi tiết...
Công tác giám sát, đảm bảo an ninh an toàn hệ thống mạng truyền dẫn viễn thông dùng riêng của Công ty Điện lực Bình Thuận
Mạng truyền dẫn “Viễn thông dùng riêng” (VTDR) của Điện lực có vai trò rất quan trọng trong việc kết nối thông tin liên lạc phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh và điều hành hệ thống điện.
Chi tiết...
Chương trình thẻ kho điện tữ
Ứng dụng thẻ kho điện tử dựa trên cơ sở dữ liệu FMIS nhằm nâng cao hiệu quả công việc bằng việc áp dụng công nghệ thông tin vào quản lý, được Tổng công ty quan tâm thực hiện từ nhiều năm qua.
Chi tiết...
 
Đầu trang