Liên hệ

Liên hệ công ty Điện lực

ĐIỆN LỰC TRỰC THUỘC

ĐIỆN LỰC PHAN THIẾT

GIÁM ĐỐC:

Địa chỉ: 01 Cường Để, Phường Bình Hưng, Tp. Phan Thiết, Tỉnh Bình Thuận.

Tổng đài chăm sóc Khách hàng (Liên hệ 24/7): 19001006 - 19009000

Xem thêm

ĐIỆN LỰC PHAN THIẾT

Địa chỉ: 01 Cường Để, Phường Bình Hưng, Tp. Phan Thiết, Tỉnh Bình Thuận.

Số điện thoại: (0252) 2211944

Tổng đài chăm sóc Khách hàng (Liên hệ 24/7): 19001006 - 19009000

ĐIỆN LỰC ĐỨC LINH

GIÁM ĐỐC:

Địa chỉ: Số 10 ĐT 766, Thôn 2, Xã Nam Chính, Huyện Đức Linh, Tỉnh Bình Thuận.

Tổng đài chăm sóc Khách hàng (Liên hệ 24/7): 19001006 - 19009000

Xem thêm

ĐIỆN LỰC ĐỨC LINH

Địa chỉ: Số 10 ĐT 766, Thôn 2, Xã Nam Chính, Huyện Đức Linh, Tỉnh Bình Thuận.

Số điện thoại: (0252) 6505678

Tổng đài chăm sóc Khách hàng (Liên hệ 24/7): 19001006 - 19009000

ĐIỆN LỰC HÀM TÂN

GIÁM ĐỐC:

Địa chỉ: 454 Nguyễn Trường Tộ, Phường Tân An, Thị xã La Gi, Tỉnh Bình Thuận.

Tổng đài chăm sóc Khách hàng (Liên hệ 24/7): 19001006 - 19009000

Xem thêm

ĐIỆN LỰC HÀM TÂN

Địa chỉ: 454 Nguyễn Trường Tộ, Phường Tân An, Thị xã La Gi, Tỉnh Bình Thuận.

Số điện thoại: (0252) 2219600

Tổng đài chăm sóc Khách hàng (Liên hệ 24/7): 19001006 - 19009000

ĐIỆN LỰC HÀM THUẬN BẮC

GIÁM ĐỐC:

Địa chỉ: Khu phố Lâm Hòa, Thị trấn Ma Lâm, Huyện Hàm Thuận Bắc, Tỉnh Bình Thuận.

Tổng đài chăm sóc Khách hàng (Liên hệ 24/7): 19001006 - 19009000

Xem thêm

ĐIỆN LỰC HÀM THUẬN BẮC

Địa chỉ: Khu phố Lâm Hòa, Thị trấn Ma Lâm, Huyện Hàm Thuận Bắc, Tỉnh Bình Thuận.

Số điện thoại: (0252) 3699777

Tổng đài chăm sóc Khách hàng (Liên hệ 24/7): 19001006 - 19009000

ĐIỆN LỰC PHÚ QUÝ

GIÁM ĐỐC:

Địa chỉ: Thôn Triều Dương, Xã Tam Thanh, Huyện Phú Quý, Tỉnh Bình Thuận.

Tổng đài chăm sóc Khách hàng (Liên hệ 24/7): 19001006 - 19009000

Xem thêm

ĐIỆN LỰC PHÚ QUÝ

Địa chỉ: Thôn Triều Dương, Xã Tam Thanh, Huyện Phú Quý, Tỉnh Bình Thuận.

Số điện thoại: (0252) 3769799

Tổng đài chăm sóc Khách hàng (Liên hệ 24/7): 19001006 - 19009000

ĐIỆN LỰC TUY PHONG

GIÁM ĐỐC:

Địa chỉ: 95 Thống Nhất, Thị trấn Phan Rí Cửa, Huyện Tuy Phong, Tỉnh Bình Thuận.

Tổng đài chăm sóc Khách hàng (Liên hệ 24/7): 19001006 - 19009000

Xem thêm

ĐIỆN LỰC TUY PHONG

Địa chỉ: 95 Thống Nhất, Thị trấn Phan Rí Cửa, Huyện Tuy Phong, Tỉnh Bình Thuận.

Số điện thoại: (0252) 2218220

Tổng đài chăm sóc Khách hàng (Liên hệ 24/7): 19001006 - 19009000