Liên hệ

Liên hệ công ty Điện lực

Địa chỉ: Đại lộ Tôn Đức Thắng, Phường Xuân An, Thành phố Phan Thiết, Tỉnh Bình Thuận.

Điện thoại: (0252) 3939 777

Fax: (0252) 3739 630

Không được bỏ trống
Không được bỏ trống
Không được bỏ trống