Công bố thông tin

Thông cáo báo chí

Đăng bởi Ban TCNS EVNSPC | 14:48 | 03/07/2023

CÔNG BỐ THÔNG TIN DOANH NGHIỆP NHÀ NƯỚC THEO ĐIỂM E KHOẢN 1 ĐIỀU 23 NGHỊ ĐỊNH SỐ 47/2021/NĐ-CP

Căn cứ Nghị định số 47/2021/NĐ-CP ngày 01 tháng 4 năm 2021 của Chính phủ về việc Quy định chi tiết một số điều của Luật Doanh nghiệp,

Tổng công ty Điện lực miền Nam kính báo cáo Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp để công bố các nội dung quy định tại điểm e khoản 1 Điều 23 Nghị định số 47/2021/NĐ-CP (Phụ lục II, Biểu số 6: Báo cáo thực trạng quản trị và cơ cấu tổ chức của Doanh nghiệp năm 2022).

Xem chi tiết công bố thông tin EVNSPC TẠI ĐÂY


TIN LIÊN QUAN

(08:17 - 14/11/2023)

THÔNG CÁO BÁO CHÍ THÁNG 10/2023

(07:52 - 02/11/2023)

CÔNG BỐ QUYẾT ĐỊNH VỀ NHÂN SỰ TẠI TỔNG CÔNG TY ĐIỆN LỰC MIỀN NAM

Ngày 31/10/2023, tại Văn phòng Tổng công ty Điện lực miền Nam (EVNSPC), Tập...

(14:50 - 24/10/2023)

THÔNG CÁO BÁO CHÍ THÁNG 10-2023 CỦA TỔNG CÔNG TY ĐIỆN LỰC MIỀN NAM

(10:36 - 24/10/2023)

EVNSPC: CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG TỔNG CÔNG TY ĐIỆN LỰC MIỀN NAM

(11:35 - 12/09/2023)

THÔNG CÁO BÁO CHÍ TÌNH HÌNH SẢN XUẤT KINH DOANH THÁNG 8, NHIỆM VỤ CÔNG TÁC THÁNG 9 NĂM 2023

(09:32 - 03/08/2023)

EVNSPC triển khai thay đổi lịch ghi chỉ số công tơ điện giúp minh bạch thông tin và tuân thủ nghĩa vụ thuế với Nhà nước

Hiện nay, EVN đang cung cấp các dịch vụ điện cho trên 99,65% hộ dân trên...

(13:52 - 26/07/2023)

CÔNG BỐ THÔNG TIN DOANH NGHIỆP NHÀ NƯỚC THEO ĐIỂM Đ KHOẢN 1 ĐIỀU 23 NGHỊ ĐỊNH SỐ 47/2021/NĐ-CP

Tổng công ty Điện lực miền Nam kính báo cáo Bộ Kế hoạch và Đầu...

(11:06 - 10/07/2023)

EVNSPC CÔNG BỐ QUYẾT ĐỊNH NHÂN SỰ QUÝ I & II NĂM 2023

Tổng công ty Điện lực miền Nam (EVNSPC) thực hiện công tác cán bộ...

(07:30 - 10/07/2023)

THÔNG CÁO BÁO CHÍ VỀ VIỆC NGƯNG NHẮN TIN SMS ĐẾN KHÁCH HÀNG

 

(15:28 - 04/07/2023)

THÔNG CÁO BÁO CHÍ

THÔNG CÁO BÁO CHÍ VỀ VIỆC SỬ DỤNG TRÁI PHÉP NHÃN...