Công bố thông tin

Thông tin giá điện

Đăng bởi Phòng Kinh doanh | 14:10 | 22/06/2023

THÔNG BÁO CHÍNH SÁCH GIÁ ĐIỆN CHO SINH VIÊN, NGƯỜI LAO ĐỘNG THUÊ NHÀ

CHÍNH SÁCH GIÁ ĐIỆN CHO SINH VIÊN, NGƯỜI LAO ĐỘNG THUÊ NHÀ (Theo Khoản 2 Điều 2 Thông tư số 09/2023/TT-BCT ngày 21/4/2023 của Bộ Công Thương)

  • Đối với trường hợp bên thuê nhà có hợp đồng thuê nhà từ 12 tháng trở lên và có đăng ký tạm trú, thường trú (xác định theo Thông tin về cư trú tại địa điểm sử dụng điện) thì chủ nhà trực tiếp ký hợp đồng mua bán điện hoặc đại diện bên thuê nhà ký hợp đồng mua bán điện (có cam kết thanh toán tiền điện của chủ nhà).
  • Trường hợp thời hạn cho thuê nhà dưới 12 tháng và chủ nhà không thực hiện kê khai được đầy đủ số người sử dụng điện thì áp dụng giá bán lẻ điện sinh hoạt của bậc 3: từ 101 - 200 kWh cho toàn bộ sản lượng điện đo đếm tại công tơ.
  • Trường hợp chủ nhà kê khai được đầy đủ số người sử dụng điện thì Bên bán điện có trách nhiệm cấp định mức cho chủ nhà căn cứ vào Thông tin về cư trú tại địa điểm sử dụng điện; cứ 04 người được tính là 01 hộ sử dụng điện để tính số định mức áp dụng giá bán lẻ điện sinh hoạt, cụ thể: 01 người được tính là 1/4 định mức. Khi có thay đổi về số người thuê nhà, chủ nhà có trách nhiệm thông báo cho Bên bán điện để điều chỉnh định mức tính toán tiền điện.

BIỂU GIÁ BÁN LẺ ĐIỆN SINH HOẠT

  Ban hành theo Quyết định số 1062/QĐ-BCT ngày 04/5/2023 của Bộ Công Thương:

STT

Giá bán lẻ điện cho sinh hoạt

Giá bán điện (đồng/kWh),

chưa bao gồm VAT

1

Bậc 1: Cho kWh từ 0 - 50

1.728

2

Bậc 2: Cho kWh từ 51 - 100

1.786

3

Bậc 3: Cho kWh từ 101 - 200

2.074

4

Bậc 4: Cho kWh từ 201 - 300

2.612

5

Bậc 5: Cho kWh từ 301 - 400

2.919

6

Bậc 6: Cho kWh từ 401 trở lên

3.015

          

QUY ĐỊNH XỬ LÝ VI PHẠM

  • Phạt tiền từ 20.000.000 đồng đến 30.000.000 đồng đối với người cho thuê nhà thu tiền điện của người thuê nhà cao hơn giá quy định (theo Điểm 6 Khoản 15 Điều 2 Nghị định số 17/2022/NĐ-CP ngày 31/01/2022 của Chính phủ).
  • Trường hợp chủ nhà kê khai không đúng số người sử dụng điện để cấp định mức nhiều hơn thực tế thì phải bồi thường và phạt vi phạm hợp đồng (theo quy định tại Khoản 6 Điều 29 Thông tư số 42/2022/TT-BCT ngày 30/12/2022 của Bộ Công thương).

LIÊN HỆ CUNG CẤP THÔNG TIN HƯỚNG DẪN

  • Tổng đài Chăm sóc khách hàng: 19001006 -19009000
  • Trang Website Chăm sóc khách hàng: http://www.cskh.evnspc.vn
  • App CSKH EVNSPC;       Trang Zalo: TCT Điện lực miền Nam EVNSPC
  • Email: cskh@evnspc.vn;   Phòng Giao dịch các Điện lực

TIN LIÊN QUAN

(14:12 - 16/11/2023)

ĐIỀU CHỈNH TĂNG GIÁ ĐIỆN LÀ HỢP LÝ

Đây là ý kiến của nhiều đại biểu Quốc hội cũng như chuyên gia khi chia sẻ...

(08:57 - 13/11/2023)

THÔNG BÁO CHÍNH SÁCH GIÁ ĐIỆN CHO SINH VIÊN, NGƯỜI LAO ĐỘNG THUÊ NHÀ

CHÍNH SÁCH GIÁ ĐIỆN CHO SINH VIÊN, NGƯỜI LAO ĐỘNG THUÊ...

(10:38 - 10/11/2023)

GIÁ BÁN LẺ ĐIỆN BÌNH QUÂN TĂNG TƯƠNG ỨNG 4,5%

Ngày 8/11/2023, Tập đoàn Điện lực Việt Nam ban hành Quyết định số 1416/QĐ-EVN...

(10:34 - 10/11/2023)

QUYẾT ĐỊNH SỐ 1416/QĐ-EVN, CỦA TẬP ĐOÀN ĐIỆN LỰC VIỆT NAM VỀ VIỆC ĐIỀU CHỈNH MỨC GIÁ BÁN LẺ ĐIỆN BÌNH QUÂN

(10:04 - 10/11/2023)

QUYẾT ĐỊNH CỦA BỘ CÔNG THƯƠNG QUY ĐỊNH VỀ GIÁ BÁN ĐIỆN ÁP DỤNG TỪ NGÀY 09/11/2023

Bộ Công Thương đã ban hành Quyết định số 2941/QĐ-BCT ngày...

(14:10 - 22/06/2023)

THÔNG BÁO CHÍNH SÁCH GIÁ ĐIỆN CHO SINH VIÊN, NGƯỜI LAO ĐỘNG THUÊ NHÀ

CHÍNH SÁCH GIÁ ĐIỆN CHO SINH VIÊN, NGƯỜI LAO ĐỘNG THUÊ NHÀ...

(09:50 - 12/05/2023)

THÔNG BÁO CHÍNH SÁCH GIÁ ĐIỆN CHO SINH VIÊN, NGƯỜI LAO ĐỘNG THUÊ NHÀ

CHÍNH SÁCH GIÁ ĐIỆN CHO SINH VIÊN, NGƯỜI LAO ĐỘNG THUÊ...

(17:05 - 05/05/2023)

QUYẾT ĐỊNH CỦA BỘ CÔNG THƯƠNG QUY ĐỊNH VỀ GIÁ BÁN ĐIỆN ÁP DỤNG TỪ NGÀY 04/5/2023

Bộ Công Thương đã ban hành Quyết định số 1062/QĐ-BCT ngày...

(16:50 - 05/05/2023)

QUYẾT ĐỊNH 377/QĐ-EVN VỀ VIỆC ĐIỀU CHỈNH MỨC GIÁ BÁN LẺ ĐIỆN BÌNH QUÂN

Ngày 27/4/2023, Tập đoàn Điện lực Việt Nam ban hành Quyết định 377/QĐ-EVN về...

(15:15 - 21/10/2022)

THÔNG BÁO CHÍNH SÁCH GIÁ ĐIỆN CHO SINH VIÊN, NGƯỜI LAO ĐỘNG THUÊ NHÀ