Công bố thông tin

Thông cáo báo chí

Đăng bởi Văn phòng | 15:36 | 13/06/2023

TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH, ĐẦU TƯ XÂY DỰNG THÁNG 5 VÀ KẾ HOẠCH THÁNG 6 NĂM 2023

I. Tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh và đầu tư xây dựng tháng 5 năm 2023:

1. Về sản xuất kinh doanh và cung cấp điện:

Trong tháng 5/2023, Công ty Điện lực Bình Thuận đảm bảo cung cấp điện an toàn, liên tục cho các thành phần phụ tải và các sự kiện chính trị - xã hội trên địa bàn tỉnh, kết quả đạt được như sau:

- Sản lượng điện: Tổng sản lượng điện nhận trong tháng 5/2023 là 209.661.969 kWh, giảm 13,7% so với tháng 4/2023; sản lượng điện bình quân ngày là 6.763.289 kWh/ngày, ngày lớn nhất đạt 8.133.646 kWh (ngày 06/5). Công suất lớn nhất trong tháng 5/2023 là 380,9 MW tăng 32,0% so với cùng kỳ năm 2022.

- Điện thương phẩm: Tháng 5/2023 thực hiện 200.225.349 kWh, tăng 15,44% so với tháng 5/2022.

- Trong tháng 5/2023, thời gian mất điện trung bình của lưới điện phân phối (SAIDI) là 18,49 phút; số lần mất điện trung bình của lưới điện phân phối (SAIFI) là 0,273 lần; số lần mất điện thoáng qua trung bình của lưới điện phân phối (MAIFI) là 0,059 lần.

- Tiết kiệm điện: Trong tháng 5/2023 điện năng tiết kiệm: 5.512.234 kWh. Lũy kế đến tháng 5/2023 điện năng tiết kiệm: 24.751.330 kWh.

- Trong tháng 5/2023 phát triển thêm 852 khách hàng, trong đó ánh sáng sinh hoạt là 731 khách hàng và ngoài sinh hoạt là 121 khách hàng. Tổng số khách hàng đến hết tháng 5/2023 là 414.079 khách hàng, trong đó ánh sáng sinh hoạt là 368.204 khách hàng và ngoài sinh hoạt là 45.875 khách hàng. Thời gian trung bình giải quyết cấp điện cho khách hàng sinh hoạt: 2,66/5 ngày làm việc; 2,59/5 ngày làm việc đối với nhu cầu ngoài sinh hoạt. Đối với khách hàng mua điện trung áp: trong tháng 5/2023 đã giải quyết yêu cầu cấp điện với thời gian giải quyết các thủ tục thuộc trách nhiệm của ngành Điện trung bình là 3 ngày làm việc/công trình.

2. Tình hình thực hiện các công trình sửa chữa lớn và dự án đầu tư xây dựng:

2.1 Công tác sửa chữa lớn:

Tổng công ty Điện lực miền Nam có Quyết định số 2785/QĐ-EVN SPC ngày 31 tháng 12 năm 2022 về việc tạm giao kế hoạch SXKD - ĐTXD - Tài chính năm 2023 cho Công ty Điện lực Bình Thuận. Đến nay, các công trình đang triển khai thực hiện đúng theo tiến độ giao, thi công 06/18 công trình với giá trị thực hiện 12,547 tỷ đồng, đạt 21,97% giá trị kế hoạch; trong đó, hoàn tất 01/18 công trình, sẽ nghiệm thu quyết toán công trình này trong tháng 6/2023.

2.2 Công tác đầu tư xây dựng:

Tổng công ty Điện lực miền Nam tạm giao kế hoạch vốn ĐTXD năm 2023 cho Công ty Điện lực Bình Thuận với tổng vốn là 198,990 tỷ đồng. Giá trị thực hiện vốn đến tháng 05/2023 là 17,975 tỷ đồng, đạt 9,03% kế hoạch tạm giao của Tổng công ty. Giá trị giải ngân vốn đến tháng 5/2023 là 12,311 tỷ đồng, đạt 6,19 % kế hoạch tạm giao của Tổng công ty.

Ngoài ra, Công ty Điện lực Bình Thuận đã rà soát, đăng ký kế hoạch vốn ĐTXD năm 2023 thêm là 195,250 tỷ đồng, trong đó vốn bổ sung theo kiến nghị của tỉnh là 139,551 tỷ đồng. Hiện nay, đang chờ Tổng công ty giao kế hoạch để thực hiện.

II. Kế hoạch tháng 6 năm 2023:

- Công tác cấp điện: Công ty nỗ lực đảm bảo cung cấp điện an toàn và liên tục cho các sự kiện chính trị - xã hội trên địa bàn tỉnh: đảm bảo cấp điện Đại lễ Phật đản từ ngày 01/6-02/6; Giải Billiards&Snooker vô địch quốc gia năm 2023 từ ngày 05/6-18/6; Kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 các trường THPT công lập từ ngày 03/6-08/6; Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2023 từ ngày 25/6-30/6 và một số sự kiện chính trị quan trọng khác; đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội và đảm bảo phục vụ công tác an ninh chính trị tại địa phương.

- Công tác kinh doanh:

+ Thực hiện đạt các chỉ tiêu kinh doanh và dịch vụ khách hàng theo kế hoạch năm 2023.

+ Triển khai thực hiện công tác hóa đơn tiền điện, dịch vụ khách hàng năm 2023, đặc biệt các tháng mùa nắng nóng.

+ Triển khai thực hiện công tác tiết kiệm điện, điều chỉnh phụ tải theo chỉ đạo của UBND tỉnh, EVN và EVNSPC, trong đó tăng cường công tác tuyên truyền, vận động khách hàng sử dụng điện tiết kiệm, hiệu quả.

+ Hướng dẫn khách hàng cài đặt và sử dụng App CSKH EVNSPC để mọi lúc, mọi nơi khách hàng có thể chủ động tra cứu thông tin sử dụng điện, giám sát chỉ số công tơ trên các  công cụ: ước tính điện năng tiêu thụ, tính toán hóa đơn tiền điện, thanh toán tiền điện trực tuyến…

+ Nâng cao chất lượng điện năng và các dịch vụ khách hàng; nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh và năng suất lao động.

 

THÔNG TIN LIÊN HỆ:

Văn phòng - Công ty Điện lực Bình Thuận

Điện thoại: 0252. 3939777                   Fax: 0252. 3739630

Địa chỉ: Đại lộ Tôn Đức Thắng, phường Xuân An, thành phố Phan Thiết,
tỉnh Bình Thuận

Website: https://pcbinhthuan.evnspc.vn

Xem file tại đây.


TIN LIÊN QUAN

(08:59 - 14/11/2023)

TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH, ĐẦU TƯ XÂY DỰNG THÁNG 10 VÀ KẾ HOẠCH THÁNG 11 NĂM 2023

(11:17 - 24/10/2023)

TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH, ĐẦU TƯ XÂY DỰNG THÁNG 9 VÀ KẾ HOẠCH THÁNG 10 NĂM 2023

(08:37 - 14/09/2023)

TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH, ĐẦU TƯ XÂY DỰNG THÁNG 8 VÀ KẾ HOẠCH THÁNG 9 NĂM 2023

(07:38 - 18/08/2023)

TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH, ĐẦU TƯ XÂY DỰNG THÁNG 7 VÀ KẾ HOẠCH THÁNG 8 NĂM 2023

(08:53 - 14/07/2023)

TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH, ĐẦU TƯ XÂY DỰNG 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2023 VÀ KẾ HOẠCH THÁNG 7 NĂM 2023

(15:36 - 13/06/2023)

TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH, ĐẦU TƯ XÂY DỰNG THÁNG 5 VÀ KẾ HOẠCH THÁNG 6 NĂM 2023

(10:01 - 16/05/2023)

TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH, ĐẦU TƯ XÂY DỰNG THÁNG 4 VÀ KẾ HOẠCH THÁNG 5 NĂM 2023

(15:33 - 14/04/2023)

TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH, ĐẦU TƯ XÂY DỰNG THÁNG 3 VÀ KẾ HOẠCH THÁNG 4 NĂM 2023

(08:04 - 15/03/2023)

TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH, ĐẦU TƯ XÂY DỰNG THÁNG 02 VÀ KẾ HOẠCH THÁNG 3 NĂM 2023

(10:59 - 15/02/2023)

TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH, ĐẦU TƯ XÂY DỰNG THÁNG 01 VÀ KẾ HOẠCH THÁNG 02 NĂM 2023 CỦA CÔNG TY ĐIỆN LỰC BÌNH THUẬN