Công bố thông tin

Thông cáo báo chí

Đăng bởi Văn phòng | 10:01 | 16/05/2023

TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH, ĐẦU TƯ XÂY DỰNG THÁNG 4 VÀ KẾ HOẠCH THÁNG 5 NĂM 2023

I. Tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh và đầu tư xây dựng tháng 4 năm 2023:

1. Về sản xuất kinh doanh và cung cấp điện:

Trong tháng 4/2023, Công ty Điện lực Bình Thuận đảm bảo cung cấp điện an toàn, liên tục cho các thành phần phụ tải và các sự kiện chính trị - xã hội trên địa bàn tỉnh, kết quả đạt được như sau:

- Sản lượng điện: Tổng sản lượng điện nhận trong tháng 4/2023 là 242.968.968 kWh, tăng 1,7% so với tháng 3/2023; sản lượng điện bình quân ngày là 8.098.966 kWh/ngày, ngày lớn nhất đạt 8.631.807 kWh (ngày 07/4). Công suất lớn nhất trong tháng 4/2023 là 468,1 MW tăng 55,3% so với cùng kỳ năm 2022.

- Điện thương phẩm: Tháng 4/2023 thực hiện 220.454.347 kWh, tăng 22,57% so với tháng 4/2022.

- Trong tháng 4/2023, thời gian mất điện trung bình của lưới điện phân phối (SAIDI) là 12,4 phút; số lần mất điện trung bình của lưới điện phân phối (SAIFI) là 0,060 lần; số lần mất điện thoáng qua trung bình của lưới điện phân phối (MAIFI) là 0,041 lần.

- Tiết kiệm điện: Trong tháng 4/2023 điện năng tiết kiệm: 5.109.414 kWh. Lũy kế đến tháng 4/2023 điện năng tiết kiệm: 19.239.096 kWh.

- Trong tháng 4/2023 phát triển thêm 905 khách hàng, trong đó ánh sáng sinh hoạt là 771 khách hàng và ngoài sinh hoạt là 134 khách hàng. Tổng số khách hàng đến hết tháng 4/2023 là 413.593 khách hàng, trong đó ánh sáng sinh hoạt là 367.739 khách hàng và ngoài sinh hoạt là 45.854 khách hàng. Thời gian trung bình giải quyết cấp điện cho khách hàng sinh hoạt: 2,68/5 ngày làm việc; 2,97/5 ngày làm việc đối với nhu cầu ngoài sinh hoạt. Đối với khách hàng mua điện trung áp: trong tháng 4/2023 đã giải quyết yêu cầu cấp điện với thời gian giải quyết các thủ tục thuộc trách nhiệm của ngành Điện trung bình là 2,83 ngày làm việc/công trình.

2. Tình hình thực hiện các công trình sửa chữa lớn và dự án đầu tư xây dựng:

2.1 Công tác sửa chữa lớn:

Tổng công ty Điện lực miền Nam có Văn bản về việc tạm giao kế hoạch SXKD - ĐTXD - Tài chính năm 2023 cho Công ty Điện lực Bình Thuận. Đến nay, Công ty đã triển khai thực hiện 06/18 công trình với giá trị thực hiện 10,877 tỷ đồng, đạt 19,10% giá trị kế hoạch Tổng công ty giao.  

2.2 Công tác đầu tư xây dựng:

Tổng công ty Điện lực miền Nam tạm giao kế hoạch vốn ĐTXD năm 2023 cho Công ty Điện lực Bình Thuận với tổng vốn là 198,990 tỷ đồng. Giá trị giải ngân vốn đến tháng 04/2023 là 12,311 tỷ đồng, đạt 6,19% kế hoạch tạm giao của Tổng công ty.

Vừa qua, Công ty Điện lực Bình Thuận đã rà soát, đăng ký kế hoạch vốn ĐTXD năm 2023 với tổng nhu cầu vốn là 254,554 tỷ đồng, trong đó vốn trả nợ gốc (KHCB) là 27,048 tỷ đồng, vốn KHCB đầu tư thuần là 63,090 tỷ đồng, vốn vay thương mại đầu tư thuần là 164,416 tỷ đồng và đang chờ Tổng công ty giao kế hoạch chính thức để thực hiện.

II. Kế hoạch tháng 5 năm 2023:

- Công tác cấp điện: Công ty nỗ lực đảm bảo cung cấp điện an toàn và liên tục cho các sự kiện chính trị - xã hội trên địa bàn tỉnh: đảm bảo cấp điện tiếp xúc cử tri của Đại biểu Quốc hội các ngày 06/5, 09/5, 12/5, 15,5/2023; họp giải quyết các dự án lưới điện của Tập đoàn Điện lực Việt Nam ngày 08/5/2023; Kỳ họp thứ 14 (chuyên đề) Hội đồng Nhân dân tỉnh Khóa XI ngày 09/5/2023 và một số sự kiện chính trị quan trọng khác; đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội và đảm bảo phục vụ công tác an ninh chính trị tại địa phương.

- Công tác kinh doanh:

+ Thực hiện đạt các chỉ tiêu kinh doanh và dịch vụ khách hàng theo kế hoạch năm 2023.

+ Triển khai thực hiện công tác đổi giá điện theo đúng quy định và hướng dẫn của Tập đoàn Điện lực Việt Nam, Tổng công ty Điện lực miền Nam.

+ Triển khai thực hiện công tác hóa đơn tiền điện, dịch vụ khách hàng năm 2023, đặc biệt các tháng mùa nóng.

+ Tiếp tục thực hiện Chương trình tiết kiệm điện năm 2023.

+ Tăng cường công tác tuyên truyền, vận động khách hàng sử dụng điện tiết kiệm, hiệu quả để chuẩn bị ứng phó thời tiết nắng nóng của khu vực phía Nam diễn ra trong các tháng mùa khô năm 2023. 

+ Hướng dẫn khách hàng cài đặt và sử dụng App CSKH EVNSPC để mọi lúc, mọi nơi khách hàng có thể chủ động tra cứu thông tin sử dụng điện, giám sát chỉ số công tơ trên các  công cụ: ước tính điện năng tiêu thụ, tính toán hóa đơn tiền điện, thanh toán tiền điện trực tuyến…

+ Nâng cao chất lượng điện năng và các dịch vụ khách hàng; nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh và năng suất lao động.

 

THÔNG TIN LIÊN HỆ:

Văn phòng - Công ty Điện lực Bình Thuận

Điện thoại: 0252. 3939777                   Fax: 0252. 3739630

Địa chỉ: Đại lộ Tôn Đức Thắng, phường Xuân An, thành phố Phan Thiết,
tỉnh Bình Thuận

Website: https://pcbinhthuan.evnspc.vn

Xem file tại đây.


TIN LIÊN QUAN

(08:37 - 14/09/2023)

TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH, ĐẦU TƯ XÂY DỰNG THÁNG 8 VÀ KẾ HOẠCH THÁNG 9 NĂM 2023

(07:38 - 18/08/2023)

TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH, ĐẦU TƯ XÂY DỰNG THÁNG 7 VÀ KẾ HOẠCH THÁNG 8 NĂM 2023

(08:53 - 14/07/2023)

TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH, ĐẦU TƯ XÂY DỰNG 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2023 VÀ KẾ HOẠCH THÁNG 7 NĂM 2023

(15:36 - 13/06/2023)

TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH, ĐẦU TƯ XÂY DỰNG THÁNG 5 VÀ KẾ HOẠCH THÁNG 6 NĂM 2023

(10:01 - 16/05/2023)

TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH, ĐẦU TƯ XÂY DỰNG THÁNG 4 VÀ KẾ HOẠCH THÁNG 5 NĂM 2023

(15:33 - 14/04/2023)

TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH, ĐẦU TƯ XÂY DỰNG THÁNG 3 VÀ KẾ HOẠCH THÁNG 4 NĂM 2023

(08:04 - 15/03/2023)

TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH, ĐẦU TƯ XÂY DỰNG THÁNG 02 VÀ KẾ HOẠCH THÁNG 3 NĂM 2023

(10:59 - 15/02/2023)

TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH, ĐẦU TƯ XÂY DỰNG THÁNG 01 VÀ KẾ HOẠCH THÁNG 02 NĂM 2023 CỦA CÔNG TY ĐIỆN LỰC BÌNH THUẬN

(11:30 - 19/01/2023)

TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH, ĐẦU TƯ XÂY DỰNG NĂM 2022 VÀ KẾ HOẠCH THÁNG 01 NĂM 2023 CỦA CÔNG TY ĐIỆN LỰC BÌNH THUẬN

(14:32 - 16/12/2022)

TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH, ĐẦU TƯ XÂY DỰNG THÁNG 11 VÀ KẾ HOẠCH THÁNG 12 NĂM 2022 CỦA CÔNG TY ĐIỆN LỰC BÌNH THUẬN