An toàn & tiết kiệm điện

An toàn điện

Đăng bởi Hồng Sinh - Điện lực Tuy Phong | 11:18 | 09/05/2023

HỘI THẢO VÀ PHÁT ĐỘNG THÁNG HÀNH ĐỘNG VỀ AN TOÀN VỆ SINH LAO ĐỘNG TẠI ĐIỆN LỰC TUY PHONG

Sáng ngày 04 tháng 5 năm 2023, Điện lực Tuy Phong tổ chức hội thảo và phát động về công tác an toàn vệ sinh lao động (ATVSLĐ) năm 2023. Tham dự hội thảo và phát động gồm Ban Giám đốc, lãnh đạo các phòng, đội, tổ trưởng sản xuất và hơn 80 công nhân trực tiếp tham gia.      

Tại buổi hội thảo chuyên đề “An toàn trong công tác trên lưới điện”, Ban Giám đốc, tổ trưởng các tổ sản xuất tập trung thảo luận các nội dung về an toàn điện như: biên bản khảo sát hiện trường; thực hiện công tác nhận diện mối nguy, đánh giá và quản lý nguy cơ rủi ro khi làm việc trên lưới điện; chế độ phiếu công tác; giám sát an toàn trong quá trình làm việc; trách nhiệm của người chỉ huy trực tiếp, người cấp phiếu và công nhân làm việc trực tiếp.

  
Hội thảo chuyên đề “An toàn trong công tác trên lưới điện”

Với chủ đề ATVSLĐ năm 2023 “Tăng cường xây dựng quy trình, biện pháp làm việc an toàn và cải thiện điều kiện lao động, giảm căng thẳng tại nơi làm việc”, đại diện Ban Giám đốc đã phát động triển khai thực hiện có hiệu quả theo nội dung chủ đề, đồng thời toàn bộ CBCNV tham gia ký cam kết thực hiện nghiêm túc các nội dung quy định về công tác an toàn vệ sinh lao động khi thực hiện nhiệm vụ.

  
CBCNV ký cam kết về công tác ATVSLĐ

Sau buổi hội thảo và phát động, Ban Chỉ đạo Tháng hành động về ATVSLĐ năm 2023 tiếp tục đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện nhằm hoàn thành tốt nội dung theo kế hoạch đã đề ra và đảm bảo ATVSLĐ tại Điện lực.


TIN LIÊN QUAN

(09:59 - 25/09/2023)

ĐIỆN LỰC TUY PHONG TỔ CHỨC SÁT HẠCH AN TOÀN VỆ SINH LAO ĐỘNG VÀ AN TOÀN ĐIỆN NĂM 2023

Ngày 19/9/2023, Công ty Điện lực Bình Thuận đã tổ chức sát hạch...

(09:08 - 09/08/2023)

TUYÊN TRUYỀN, VẬN ĐỘNG NGƯỜI DÂN NÂNG CAO Ý THỨC BẢO VỆ HÀNH LANG AN TOÀN LƯỚI ĐIỆN CAO ÁP

Cùng với việc nâng cao chất lượng quản lý vận hành, thường xuyên...

(16:50 - 21/07/2023)

TỔ CHỨC HUẤN LUYỆN ĐỊNH KỲ AN TOÀN VỆ SINH LAO ĐỘNG NĂM 2023 TẠI ĐIỆN LỰC TUY PHONG

Trong hai ngày 17 và 18/7/2023, Công ty Điện lực Bình Thuận tổ chức huấn...

(14:35 - 12/07/2023)

CÔNG TY ĐIỆN LỰC BÌNH THUẬN TỔ CHỨC CHƯƠNG TRÌNH TẬP HUẤN SỬ DỤNG ĐIỆN AN TOÀN - TIẾT KIỆM NĂM 2023

Thực hiện chỉ thị số 20/CT-TTg ngày 08/6/2023 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng...

(14:59 - 11/07/2023)

ĐIỆN LỰC ĐỨC LINH TĂNG CƯỜNG CÔNG TÁC QUẢN LÝ LƯỚI ĐIỆN TRƯỚC MÙA MƯA BÃO

Nhằm đảm bảo vận hành, cung cấp điện an toàn, liên tục và hạn chế tối đa...

(11:46 - 11/07/2023)

TRIỂN KHAI HUẤN LUYỆN AN TOÀN VỆ SINH LAO ĐỘNG NĂM 2023 TẠI ĐIỆN LỰC ĐỨC LINH

Thực hiện kế hoạch huấn luyện định kỳ hàng năm, trong 2 ngày 04 và...

(14:56 - 15/05/2023)

ĐIỆN LỰC HÀM TÂN NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG TRONG CÔNG TÁC AN TOÀN VỆ SINH LAO ĐỘNG ĐỂ ĐẢM BẢO AN TOÀN CHO CÔNG NHÂN VIÊN KHI THỰC HIỆN CÔNG TÁC

Nguy cơ xảy ra tai nạn cho người lao động luôn thường trực, đặc biệt là các...

(11:18 - 09/05/2023)

HỘI THẢO VÀ PHÁT ĐỘNG THÁNG HÀNH ĐỘNG VỀ AN TOÀN VỆ SINH LAO ĐỘNG TẠI ĐIỆN LỰC TUY PHONG

Sáng ngày 04 tháng 5 năm 2023, Điện lực Tuy Phong tổ chức hội thảo và...

(16:46 - 24/04/2023)

ĐIỆN LỰC PHAN THIẾT TỔ CHỨC HUẤN LUYỆN SƠ CẤP CỨU CHO NGƯỜI LAO ĐỘNG

Thực hiện Kế hoạch huấn luyện, sát hạch An toàn vệ sinh lao động năm 2023 của...

(14:18 - 05/04/2023)

CÔNG TY ĐIỆN LỰC BÌNH THUẬN TỔ CHỨC HUẤN LUYỆN CÁC KỸ NĂNG CƠ BẢN VỀ AN TOÀN ĐIỆN CHO LỰC LƯỢNG BẢO VỆ TRẠM BIẾN ÁP KHÔNG NGƯỜI TRỰC VẬN HÀNH 110kV

Nhằm trang bị những kỹ năng cơ bản an toàn về điện cho lực lượng bảo vệ trạm biến áp...