An toàn & tiết kiệm điện

An toàn điện

Đăng bởi Minh Tuấn | 09:57 | 15/02/2023

ĐIỆN LỰC HÀM THUẬN BẮC TỔ CHỨC SINH HOẠT AN TOÀN TRIỂN KHAI CÔNG TÁC “TỔNG KIỂM TRA LƯỚI ĐIỆN MÙA KHÔ NĂM 2023 VÀ KIỂM TRA SỬ DỤNG ĐIỆN TRẠM BIẾN ÁP CHUYÊN DÙNG”

Nhằm thực hiện công tác tốt công tác vận hành an toàn lưới điện đúng theo chỉ đạo của Tập đoàn Điện lực Quốc gia Việt Nam, Điện lực Hàm Thuận Bắc xây dựng kế hoạch về việc Tổng kiểm tra lưới điện mùa khô năm 2023 và kiểm tra sử dụng điện trạm biến áp (TBA) chuyên dùng.

Để thực hiện tốt công tác an toàn trong quá trình kiểm tra, ngày 13/02/2023, Điện lực Hàm Thuận Bắc tổ chức buổi sinh hoạt với tất cả các thành viên được phân công kiểm tra. Mục đích buổi sinh hoạt nhằm hướng dẫn chi tiết nội dung kiểm tra, quán triệt các biện pháp an toàn lao động, an toàn điện, an toàn giao thông… đến người lao động phân công tham gia kiểm tra.

Ông Nguyễn Văn Hiệp - Giám đốc Điện lực HTB chủ trì tại buổi sinh hoạt an toàn

Với tinh thần quyết tâm thực hiện tốt công tác tổng kiểm tra lưới điện mùa khô năm 2023 và kiểm tra sử dụng điện TBA chuyên dùng mà Giám đốc Điện lực đã triển khai, tất cả thành viên được phân công kiểm tra đã tham dự buổi sinh hoạt một cách nghiêm túc, có đề xuất, đóng góp nhiều ý kiến, tích cực tiếp thu những nội dung mà Giám đốc và các Phòng, Đội nghiệp vụ đã quán triệt.

Cán bộ và công nhân tham dự buổi sinh hoạt an toàn

Trong sinh hoạt, các Phòng, Đội nghiệp vụ đã hướng dẫn chi tiết các nội dung kiểm tra, phân công cụ thể từng thành viên trong từng nhóm kiểm tra, ban hành các biểu mẫu cập nhật từng lĩnh vực công việc phải thực hiện trong kiểm tra.

  
Phó Trưởng phòng KHKT và phòng KD hướng dẫn nội dung kiểm tra

Sau khi phổ biến hoàn tất các nội dung về an toàn, nghiệp vụ và phân công cụ thể nhiệm vụ cho từng thành viên nhóm kiểm tra, giám đốc Điện lực kêu gọi sự nỗ lực của tất cả các thành viên tham gia kiểm tra, đưa ra những hình thức biểu dương, khen thưởng thích hợp cho những cá nhân, tập thể có kết quả kiểm tra tốt và có biện pháp xử lý những cá nhân, tập thể không chấp hành đúng kế hoạch kiểm tra và các nội dung đã quán triệt trong buổi sinh hoạt.

Kết quả, 57 cán bộ và công nhân tham dự buổi sinh hoạt thông hiểu nội dung, nhiệm vụ đã phân công, cam kết hoàn thành tốt công tác “Tổng kiểm tra lưới điện mùa khô năm 2023 và kiểm tra sử dụng điện TBA chuyên dùng” mà Giám đốc Điện lực đã triển khai.


TIN LIÊN QUAN

(09:59 - 25/09/2023)

ĐIỆN LỰC TUY PHONG TỔ CHỨC SÁT HẠCH AN TOÀN VỆ SINH LAO ĐỘNG VÀ AN TOÀN ĐIỆN NĂM 2023

Ngày 19/9/2023, Công ty Điện lực Bình Thuận đã tổ chức sát hạch...

(09:08 - 09/08/2023)

TUYÊN TRUYỀN, VẬN ĐỘNG NGƯỜI DÂN NÂNG CAO Ý THỨC BẢO VỆ HÀNH LANG AN TOÀN LƯỚI ĐIỆN CAO ÁP

Cùng với việc nâng cao chất lượng quản lý vận hành, thường xuyên...

(16:50 - 21/07/2023)

TỔ CHỨC HUẤN LUYỆN ĐỊNH KỲ AN TOÀN VỆ SINH LAO ĐỘNG NĂM 2023 TẠI ĐIỆN LỰC TUY PHONG

Trong hai ngày 17 và 18/7/2023, Công ty Điện lực Bình Thuận tổ chức huấn...

(14:35 - 12/07/2023)

CÔNG TY ĐIỆN LỰC BÌNH THUẬN TỔ CHỨC CHƯƠNG TRÌNH TẬP HUẤN SỬ DỤNG ĐIỆN AN TOÀN - TIẾT KIỆM NĂM 2023

Thực hiện chỉ thị số 20/CT-TTg ngày 08/6/2023 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng...

(14:59 - 11/07/2023)

ĐIỆN LỰC ĐỨC LINH TĂNG CƯỜNG CÔNG TÁC QUẢN LÝ LƯỚI ĐIỆN TRƯỚC MÙA MƯA BÃO

Nhằm đảm bảo vận hành, cung cấp điện an toàn, liên tục và hạn chế tối đa...

(11:46 - 11/07/2023)

TRIỂN KHAI HUẤN LUYỆN AN TOÀN VỆ SINH LAO ĐỘNG NĂM 2023 TẠI ĐIỆN LỰC ĐỨC LINH

Thực hiện kế hoạch huấn luyện định kỳ hàng năm, trong 2 ngày 04 và...

(14:56 - 15/05/2023)

ĐIỆN LỰC HÀM TÂN NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG TRONG CÔNG TÁC AN TOÀN VỆ SINH LAO ĐỘNG ĐỂ ĐẢM BẢO AN TOÀN CHO CÔNG NHÂN VIÊN KHI THỰC HIỆN CÔNG TÁC

Nguy cơ xảy ra tai nạn cho người lao động luôn thường trực, đặc biệt là các...

(11:18 - 09/05/2023)

HỘI THẢO VÀ PHÁT ĐỘNG THÁNG HÀNH ĐỘNG VỀ AN TOÀN VỆ SINH LAO ĐỘNG TẠI ĐIỆN LỰC TUY PHONG

Sáng ngày 04 tháng 5 năm 2023, Điện lực Tuy Phong tổ chức hội thảo và...

(16:46 - 24/04/2023)

ĐIỆN LỰC PHAN THIẾT TỔ CHỨC HUẤN LUYỆN SƠ CẤP CỨU CHO NGƯỜI LAO ĐỘNG

Thực hiện Kế hoạch huấn luyện, sát hạch An toàn vệ sinh lao động năm 2023 của...

(14:18 - 05/04/2023)

CÔNG TY ĐIỆN LỰC BÌNH THUẬN TỔ CHỨC HUẤN LUYỆN CÁC KỸ NĂNG CƠ BẢN VỀ AN TOÀN ĐIỆN CHO LỰC LƯỢNG BẢO VỆ TRẠM BIẾN ÁP KHÔNG NGƯỜI TRỰC VẬN HÀNH 110kV

Nhằm trang bị những kỹ năng cơ bản an toàn về điện cho lực lượng bảo vệ trạm biến áp...