Công bố thông tin

Thông cáo báo chí

Đăng bởi Văn phòng | 07:40 | 26/10/2022

TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH, ĐẦU TƯ XÂY DỰNG THÁNG 9 VÀ KẾ HOẠCH THÁNG 10 NĂM 2022 CỦA CÔNG TY ĐIỆN LỰC BÌNH THUẬN

I. Tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh và đầu tư xây dựng tháng 9 năm 2022:

1. Về sản xuất kinh doanh và cung cấp điện:

Trong tháng 9/2022, Công ty Điện lực Bình Thuận đảm bảo cung cấp điện an toàn, liên tục cho các thành phần phụ tải và các sự kiện chính trị - xã hội trên địa bàn tỉnh, đặc biệt là trong dịp lễ Quốc khánh 02/9. Kết quả đạt được như sau:

- Sản lượng điện: Tổng sản lượng điện nhận trong tháng 9/2022 là 207.697.944 kWh, tăng 4,2% so với tháng 9/2021; sản lượng điện bình quân ngày là 6.923.265 kWh/ngày, ngày lớn nhất đạt 7.459.198 kWh (ngày 14/9). Công suất lớn nhất trong tháng 9/2022 là 358 MW giảm 11,3% so với cùng kỳ năm 2021.

- Điện thương phẩm: Tháng 9/2022 thực hiện 208.254.451 kWh, tăng 11,03% so với tháng 9/2021.

- Trong tháng 9/2022, thời gian mất điện trung bình của lưới điện phân phối (SAIDI) là 13,3 phút; số lần mất điện trung bình của lưới điện phân phối (SAIFI) là 0,084 lần; số lần mất điện thoáng qua trung bình của lưới điện phân phối (MAIFI) là 0,171 lần.

- Tiết kiệm điện: Trong tháng 9/2022 điện năng tiết kiệm: 4.963.621 kWh. Lũy kế đến tháng 9/2022 điện năng tiết kiệm: 42.636.201 kWh.

- Trong tháng 9/2022 phát triển thêm 842 khách hàng, trong đó ánh sáng sinh hoạt là 748 khách hàng và ngoài sinh hoạt là 94 khách hàng. Tổng số khách hàng đến hết tháng 9/2022 là 415.141 khách hàng, trong đó ánh sáng sinh hoạt là 369.771 khách hàng và ngoài sinh hoạt là 45.370 khách hàng. Thời gian trung bình giải quyết cấp điện cho khách hàng sinh hoạt: 2,8/5 ngày làm việc ở khu vực thành phố, thị xã, thị trấn; 3,43/5 ngày làm việc ở khu vực nông thôn; 3,66/5 ngày làm việc đối với nhu cầu ngoài sinh hoạt. Đối với khách hàng mua điện trung áp: trong tháng 9/2022 đã giải quyết yêu cầu cấp điện với thời gian giải quyết các thủ tục thuộc trách nhiệm của ngành Điện trung bình là 2,09 ngày làm việc/công trình.

2. Tình hình thực hiện các công trình sửa chữa lớn và dự án đầu tư xây dựng:

2.1 Công tác sửa chữa lớn:

Tổng công ty Điện lực miền Nam giao kế hoạch chi phí sửa chữa lớn năm 2022 cho Công ty Điện lực Bình Thuận với giá trị 42,788 tỷ đồng gồm nguồn điện 02 công trình, giá trị 10,036 tỷ đồng; lưới 110kV 02 công trình, giá trị 10,524 tỷ đồng; lưới trung hạ thế, thiết bị, kiến trúc và công xa 15 công trình, giá trị 22,228 tỷ đồng.

Đến nay, Công ty đã thi công 18/19 công trình với giá trị thực hiện 21,209 tỷ đồng, đạt 49,57% giá trị kế hoạch Tổng công ty giao. Trong đó Công ty đã thi công hoàn tất 03/19 công trình, đã quyết toán 03 công trình này.

2.2 Công tác đầu tư xây dựng:

Tổng công ty Điện lực miền Nam giao kế hoạch vốn đầu tư xây dựng năm 2022 cho Công ty Điện lực Bình Thuận với tổng vốn là 148,863 tỷ đồng, trong đó vốn khấu hao cơ bản là 80,817 tỷ đồng, vốn vay thương mại là 65,846 tỷ đồng, vốn ứng khách hàng là 2,2 tỷ đồng.

Đến cuối tháng 9/2022, giá trị thực hiện vốn là 31,807 tỷ đồng, đạt 21,37% kế hoạch giao; giá trị giải ngân vốn là 12,943 tỷ đồng, đạt 8,69% kế hoạch giao.

II. Kế hoạch tháng 10 năm 2022:

- Công tác cấp điện: Dự báo nhu cầu sử dụng điện trên địa bàn Công ty quản lý sẽ đạt mức cao nhất là 384,1 MW. Công ty nỗ lực đảm bảo cung cấp điện an toàn và liên tục cho các sự kiện chính trị - xã hội, đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội và đảm bảo phục vụ công tác an ninh chính trị tại địa phương.

- Công tác kinh doanh:

+ Tiếp tục công tác tuyên truyền thực hiện tiết kiệm điện theo Chỉ thị số 20/CT-TTg ngày 07/5/2020 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường tiết kiệm điện giai đoạn 2020 - 2025 và Chỉ thị số 17/CT-UBND ngày 13/9/2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận về việc tăng cường thực hiện tiết kiệm trong sử dụng điện trên địa bàn tỉnh Bình Thuận.

+ Tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 4055/CT-EVN ngày 22/7/2022 của Tập đoàn Điện lực Việt Nam về việc thực hiện tiết kiệm điện trong các đơn vị thành viên Tập đoàn.

+ Tiếp tục thực hiện Chương trình tiết kiệm điện năm 2022.

+ Thực hiện đạt các chỉ tiêu kinh doanh và dịch vụ khách hàng (KD&DVKH) theo kế hoạch năm 2022.

+ Tuyên truyền và hướng dẫn khách hàng chủ động nắm bắt thông tin sử dụng điện và giám sát chỉ số công tơ qua các công cụ ứng dụng: Ước tính tiêu thụ điện năng, sản lượng điện theo ngày, tính hóa đơn tiền điện… trên ứng dụng CSKH/Web CSKH.

+ Tiếp tục thực hiện tuyên truyền, khuyến khích và vận động khách hàng thường xuyên sử dụng các dịch vụ điện theo phương thức điện tử và thanh toán tiền điện không dùng tiền mặt.

+ Tăng cường thực hiện đảm bảo cung ứng điện an toàn, ổn định; nâng cao chất lượng điện năng và các dịch vụ khách hàng; nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh và năng suất lao động.

 

THÔNG TIN LIÊN HỆ:

Văn phòng - Công ty Điện lực Bình Thuận

Điện thoại: 0252. 3939777                   Fax: 0252. 3739630

Địa chỉ: Đại lộ Tôn Đức Thắng, phường Xuân An, thành phố Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận

Website: https://pcbinhthuan.evnspc.vn

Xem file tại đây.


TIN LIÊN QUAN

(08:59 - 14/11/2023)

TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH, ĐẦU TƯ XÂY DỰNG THÁNG 10 VÀ KẾ HOẠCH THÁNG 11 NĂM 2023

(11:17 - 24/10/2023)

TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH, ĐẦU TƯ XÂY DỰNG THÁNG 9 VÀ KẾ HOẠCH THÁNG 10 NĂM 2023

(08:37 - 14/09/2023)

TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH, ĐẦU TƯ XÂY DỰNG THÁNG 8 VÀ KẾ HOẠCH THÁNG 9 NĂM 2023

(07:38 - 18/08/2023)

TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH, ĐẦU TƯ XÂY DỰNG THÁNG 7 VÀ KẾ HOẠCH THÁNG 8 NĂM 2023

(08:53 - 14/07/2023)

TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH, ĐẦU TƯ XÂY DỰNG 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2023 VÀ KẾ HOẠCH THÁNG 7 NĂM 2023

(15:36 - 13/06/2023)

TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH, ĐẦU TƯ XÂY DỰNG THÁNG 5 VÀ KẾ HOẠCH THÁNG 6 NĂM 2023

(10:01 - 16/05/2023)

TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH, ĐẦU TƯ XÂY DỰNG THÁNG 4 VÀ KẾ HOẠCH THÁNG 5 NĂM 2023

(15:33 - 14/04/2023)

TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH, ĐẦU TƯ XÂY DỰNG THÁNG 3 VÀ KẾ HOẠCH THÁNG 4 NĂM 2023

(08:04 - 15/03/2023)

TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH, ĐẦU TƯ XÂY DỰNG THÁNG 02 VÀ KẾ HOẠCH THÁNG 3 NĂM 2023

(10:59 - 15/02/2023)

TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH, ĐẦU TƯ XÂY DỰNG THÁNG 01 VÀ KẾ HOẠCH THÁNG 02 NĂM 2023 CỦA CÔNG TY ĐIỆN LỰC BÌNH THUẬN