Công bố thông tin

Thông tin giá điện

Đăng bởi Phòng Kinh doanh | 08:33 | 28/06/2022

THÔNG BÁO CHÍNH SÁCH GIÁ ĐIỆN CHO SINH VIÊN, NGƯỜI LAO ĐỘNG THUÊ NHÀ

 CHÍNH SÁCH GIÁ ĐIỆN CHO SINH VIÊN, NGƯỜI LAO ĐỘNG THUÊ NHÀ (Căn cứ Khoản 5 Điều 1 Thông tư số 25/2018/TT-BCT ngày 12/9/2018 của Bộ Công Thương)

  • Đối với trường hợp bên thuê nhà có hợp đồng thuê nhà từ 12 tháng trở lên và có đăng ký tạm trú thì chủ nhà trực tiếp ký hợp đồng mua bán điện hoặc đại diện bên thuê nhà ký hợp đồng mua bán điện (có cam kết thanh toán tiền điện của chủ nhà).
  • Trường hợp thời hạn cho thuê nhà dưới 12 tháng và chủ nhà không thực hiện kê khai được đầy đủ số người sử dụng điện thì áp dụng giá bán lẻ điện sinh hoạt của bậc 3: từ 101 - 200 kWh cho toàn bộ sản lượng điện đo đếm tại công tơ.
  • Trường hợp chủ nhà kê khai được đầy đủ số người sử dụng điện thì Bên bán điện có trách nhiệm cấp định mức cho chủ nhà căn cứ vào sổ tạm trú hoặc chứng từ xác nhận tạm trú của cơ quan Công an quản lý địa bàn; cứ 04 người được tính là 01 hộ sử dụng điện để tính số định mức áp dụng giá bán lẻ điện sinh hoạt, cụ thể: 01 người được tính là 1/4 định mức. Khi có thay đổi về số người thuê nhà, chủ nhà có trách nhiệm thông báo cho Bên bán điện để điều chỉnh định mức tính toán tiền điện.

 BIỂU GIÁ BÁN LẺ ĐIỆN SINH HOẠT

  Ban hành theo Quyết định số 648/QĐ-BCT ngày 20/3/2019 của Bộ Công Thương:

STT Giá bán lẻ điện cho sinh hoạt Giá bán điện (đồng/kWh), chưa bao gồm thuế VAT
1 Bậc 1: Cho kWh từ 0 - 50 1.678
2 Bậc 2: Cho kWh từ 51 - 100  1.734
3 Bậc 3: Cho kWh từ 101 - 200  2.014
4 Bậc 4: Cho kWh từ 201 - 300  2.536
5 Bậc 5: Cho kWh từ 301 - 400 2.834
6 Bậc 6: Cho kWh từ 401 trở lên 2.927

 QUY ĐỊNH XỬ LÝ VI PHẠM

  • Phạt tiền từ 20.000.000 đồng đến 30.000.000 đồng đối với người cho thuê nhà thu tiền điện của người thuê nhà cao hơn giá quy định (theo Điểm 6 Khoản 15 Điều 2 Nghị định số 17/2022/NĐ-CP ngày 31/01/2022 của Chính phủ).
  • Trường hợp chủ nhà kê khai không đúng số người sử dụng điện để cấp định mức nhiều hơn thực tế thì phải bồi thường và phạt vi phạm hợp đồng (theo quy định tại Điều 31 Thông tư số 27/2013/TT-BCT ngày 31/10/2013 của Bộ Công Thương).

 LIÊN HỆ CUNG CẤP THÔNG TIN HƯỚNG DẪN

  • Tổng đài Chăm sóc khách hàng: 19001006 - 19009000
  • Trang Website Chăm sóc khách hàng: http://www.cskh.evnspc.vn
  • App CSKH EVNSPC;       Trang Zalo: TCT Điện lực miền Nam EVNSPC
  • Email: cskh@evnspc.vn;   Phòng Giao dịch các Điện lực

TIN LIÊN QUAN

(14:10 - 22/06/2023)

THÔNG BÁO CHÍNH SÁCH GIÁ ĐIỆN CHO SINH VIÊN, NGƯỜI LAO ĐỘNG THUÊ NHÀ

CHÍNH SÁCH GIÁ ĐIỆN CHO SINH VIÊN, NGƯỜI LAO ĐỘNG THUÊ NHÀ...

(09:50 - 12/05/2023)

THÔNG BÁO CHÍNH SÁCH GIÁ ĐIỆN CHO SINH VIÊN, NGƯỜI LAO ĐỘNG THUÊ NHÀ

CHÍNH SÁCH GIÁ ĐIỆN CHO SINH VIÊN, NGƯỜI LAO ĐỘNG THUÊ...

(17:05 - 05/05/2023)

QUYẾT ĐỊNH CỦA BỘ CÔNG THƯƠNG QUY ĐỊNH VỀ GIÁ BÁN ĐIỆN ÁP DỤNG TỪ NGÀY 04/5/2023

Bộ Công Thương đã ban hành Quyết định số 1062/QĐ-BCT ngày...

(16:50 - 05/05/2023)

QUYẾT ĐỊNH 377/QĐ-EVN VỀ VIỆC ĐIỀU CHỈNH MỨC GIÁ BÁN LẺ ĐIỆN BÌNH QUÂN

Ngày 27/4/2023, Tập đoàn Điện lực Việt Nam ban hành Quyết định 377/QĐ-EVN về...

(15:15 - 21/10/2022)

THÔNG BÁO CHÍNH SÁCH GIÁ ĐIỆN CHO SINH VIÊN, NGƯỜI LAO ĐỘNG THUÊ NHÀ

(08:33 - 28/06/2022)

THÔNG BÁO CHÍNH SÁCH GIÁ ĐIỆN CHO SINH VIÊN, NGƯỜI LAO ĐỘNG THUÊ NHÀ

(08:07 - 15/09/2021)

Thông tư 06/2021/TT-BCT sửa đổi, bổ sung thực hiện giá bán điện

Ngày 06/8/2021, Bộ Công Thương ban hành Thông tư số 06/2021/TT-BCT sửa đổi, bổ sung một số...

(14:48 - 09/08/2021)

Văn bản số 4748/BCT-ĐTĐL của Bộ Công Thương về việc hỗ trợ giảm giá điện, giảm tiền điện cho các khách hàng sử dụng điện bị ảnh hưởng của dịch COVID-19 đợt 4

Ngày 06/8/2021, Bộ Công Thương ban hành văn bản số 4748/BCT-ĐTĐL về việc hỗ trợ giảm...

(15:52 - 11/06/2021)

Công ty Điện lực Bình Thuận thông báo chính sách hỗ trợ giảm giá điện đợt 3 cho khách hàng là cơ sở lưu trú du lịch (Thực hiện công văn số 3163/BCT-ĐTĐL ngày 03/6/2021 của Bộ Công Thương)

(16:16 - 04/06/2021)

Infographic: EVN thực hiện giảm giá điện, giảm tiền điện lần 3 cho các khách hàng sử dụng điện bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh COVID-19