Công bố thông tin

Thông cáo báo chí

Đăng bởi Văn phòng | 14:35 | 18/05/2022

TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH, ĐẦU TƯ XÂY DỰNG THÁNG 4 VÀ KẾ HOẠCH THÁNG 5 NĂM 2022 CỦA CÔNG TY ĐIỆN LỰC BÌNH THUẬN

I. Tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh và đầu tư xây dựng tháng 4 năm 2022:

1. Về sản xuất kinh doanh và cung cấp điện:

Trong tháng 4/2022, Công ty Điện lực Bình Thuận đảm bảo cung cấp điện an toàn, liên tục cho các thành phần phụ tải và các sự kiện chính trị - xã hội trên địa bàn tỉnh, đặc biệt là trong dịp lễ Giỗ Tổ Hùng Vương, Ngày kỷ niệm giải phóng miền Nam (30/4) và Ngày Quốc tế Lao động (01/5). Kết quả đạt được như sau:

- Sản lượng điện: Tổng sản lượng điện nhận trong tháng 4/2022 là 188.327.192 kWh, giảm 19,15% so với tháng 4/2021; sản lượng điện bình quân ngày là 6.277.573 kWh/ngày, ngày lớn nhất đạt 6.826.494 kWh (ngày 27/4). Công suất lớn nhất trong tháng 4/2022 là 301,3 MW giảm 43,1% so với cùng kỳ năm 2021.

- Điện thương phẩm: Tháng 4/2022 thực hiện 179.858.649 kWh, giảm 25,79% so với tháng 4/2021.

- Trong tháng 4/2022, thời gian mất điện trung bình của lưới điện phân phối (SAIDI) là 25,779 phút; số lần mất điện trung bình của lưới điện phân phối (SAIFI) là 0,293 lần; số lần mất điện thoáng qua trung bình của lưới điện phân phối (MAIFI) là 0,162 lần.

- Tiết kiệm điện: Trong tháng 4/2022 điện năng tiết kiệm: 5.231.378 kWh. Lũy kế đến tháng 4/2022 điện năng tiết kiệm: 21.005.560 kWh.

- Trong tháng 4/2022 phát triển thêm 1.266 khách hàng, trong đó ánh sáng sinh hoạt là 1.136 khách hàng và ngoài sinh hoạt là 130 khách hàng. Tổng số khách hàng đến hết tháng 4/2022 là 411.129 khách hàng, trong đó ánh sáng sinh hoạt là 366.311 khách hàng và ngoài sinh hoạt là 44.818 khách hàng. Thời gian trung bình giải quyết cấp điện cho khách hàng sinh hoạt: 2,72/5 ngày làm việc ở khu vực thành phố, thị xã, thị trấn; 3,24/5 ngày làm việc ở khu vực nông thôn; 3,31/5 ngày làm việc đối với nhu cầu ngoài sinh hoạt. Đối với khách hàng mua điện trung áp: trong tháng 4/2022 đã giải quyết yêu cầu cấp điện với thời gian giải quyết các thủ tục thuộc trách nhiệm của ngành Điện trung bình là 2,24 ngày làm việc/công trình.

2. Tình hình thực hiện các công trình sửa chữa lớn và dự án đầu tư xây dựng:

2.1 Công tác sửa chữa lớn:

Công ty Điện lực Bình Thuận đã rà soát, dự kiến đăng ký Tổng công ty 26 danh mục công trình với giá trị 62,924 tỷ đồng gồm nguồn điện 05 công trình, giá trị 16,204 tỷ đồng; lưới 110kV 06 công trình, giá trị 27,938 tỷ đồng; lưới trung hạ thế, thiết bị, kiến trúc và công xa 15 công trình, giá trị 18,782 tỷ đồng.

Đến nay, Công ty đã thi công 03/26 công trình (trong đó gồm 02 công trình chuyển tiếp) với giá trị thực hiện 2,584 tỷ đồng, đạt 4,11% giá trị kế hoạch Tổng công ty giao. Trong đó Công ty đã thi công hoàn tất 02/26 công trình, đang chờ Tổng công ty giao vốn chính thức để quyết toán 02 công trình này.

2.2 Công tác đầu tư xây dựng:

Tổng công ty Điện lực miền Nam đã tạm giao danh mục kế hoạch đầu tư xây dựng năm 2022 cho Công ty Điện lực Bình Thuận để triển khai công tác chuẩn bị đầu tư.

Công ty đang tổ chức triển khai công tác chuẩn bị đầu tư cho các công trình đảm bảo phù hợp theo tiến độ của Tổng công ty giao. Đồng thời, Công ty đã đăng ký kế hoạch vốn đầu tư xây dựng chính thức năm 2022 với tổng nhu cầu vốn là 275,123 tỷ đồng, trong đó vốn khấu hao cơ bản là 89,906 tỷ đồng, vốn vay thương mại là 183,017 tỷ đồng, vốn ứng khách hàng là 2,2 tỷ đồng và đang chờ Tổng công ty giao kế hoạch chính thức để thực hiện.

II. Kế hoạch tháng 5 năm 2022:

- Công tác cấp điện: Dự báo nhu cầu sử dụng điện trên địa bàn Công ty quản lý sẽ đạt mức cao nhất là 280,1 MW. Công ty nỗ lực đảm bảo cung cấp điện an toàn và liên tục cho các sự kiện chính trị - xã hội; đảm bảo cấp điện cho các cơ sở cách ly tập trung, các khu vực khám và điều trị Covid-19; đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội và đảm bảo phục vụ công tác an ninh chính trị tại địa phương.

- Công tác kinh doanh:

+ Thực hiện đạt các chỉ tiêu kinh doanh và dịch vụ khách hàng theo kế hoạch năm 2022.

+ Tiếp tục thực hiện Chương trình tiết kiệm điện năm 2022.

+ Tiếp tục thực hiện công tác tuyên truyền, vận động khách hàng sử dụng điện tiết kiệm, hiệu quả để chuẩn bị ứng phó thời tiết nắng nóng của khu vực phía Nam diễn ra trong các tháng mùa khô năm 2022; Tuyên truyền, hướng dẫn các khách hàng chủ động nắm bắt thông tin sử dụng điện và giám sát chỉ số công tơ qua ứng dụng: CSKH, Web CSKH, công cụ ước tính điện năng tiêu thụ, công cụ tính toán tiền điện.

+ Tiếp tục thực hiện tuyên truyền, khuyến khích và vận động khách hàng
thường xuyên sử dụng các dịch vụ điện theo phương thức điện tử và thanh toán
tiền điện không dùng tiền mặt.

+ Đảm bảo cung ứng điện an toàn, ổn định đáp ứng phát triển kinh tế - xã hội và đời sống nhân dân trên địa bàn tỉnh. Nâng cao chất lượng điện năng và các dịch vụ khách hàng; Nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh và năng suất lao động.

 

THÔNG TIN LIÊN HỆ:

Văn phòng - Công ty Điện lực Bình Thuận

Điện thoại: 0252. 3939777                   Fax: 0252. 3739630

Địa chỉ: Đại lộ Tôn Đức Thắng, phường Xuân An, thành phố Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận

Website: https://pcbinhthuan.evnspc.vn

Xem file TẠI ĐÂY


TIN LIÊN QUAN

(14:06 - 13/06/2022)

TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH, ĐẦU TƯ XÂY DỰNG THÁNG 5 VÀ KẾ HOẠCH THÁNG 6 NĂM 2022 CỦA CÔNG TY ĐIỆN LỰC BÌNH THUẬN

(14:35 - 18/05/2022)

TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH, ĐẦU TƯ XÂY DỰNG THÁNG 4 VÀ KẾ HOẠCH THÁNG 5 NĂM 2022 CỦA CÔNG TY ĐIỆN LỰC BÌNH THUẬN

(17:48 - 14/04/2022)

TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH, ĐẦU TƯ XÂY DỰNG THÁNG 3 VÀ KẾ HOẠCH THÁNG 4 NĂM 2022 CỦA CÔNG TY ĐIỆN LỰC BÌNH THUẬN

(14:19 - 16/03/2022)

TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH, ĐẦU TƯ XÂY DỰNG THÁNG 02 VÀ KẾ HOẠCH THÁNG 3 NĂM 2022 CỦA CÔNG TY ĐIỆN LỰC BÌNH THUẬN

(15:30 - 17/02/2022)

TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH, ĐẦU TƯ XÂY DỰNG THÁNG 01 VÀ KẾ HOẠCH THÁNG 02 NĂM 2022 CỦA CÔNG TY ĐIỆN LỰC BÌNH THUẬN

(14:14 - 13/01/2022)

TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH, ĐẦU TƯ XÂY DỰNG NĂM 2021 VÀ KẾ HOẠCH THÁNG 01 NĂM 2022 CỦA CÔNG TY ĐIỆN LỰC BÌNH THUẬN

(17:07 - 14/12/2021)

TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH, ĐẦU TƯ XÂY DỰNG THÁNG 11 VÀ KẾ HOẠCH THÁNG 12 NĂM 2021 CỦA CÔNG TY ĐIỆN LỰC BÌNH THUẬN

(16:51 - 12/11/2021)

TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH, ĐẦU TƯ XÂY DỰNG THÁNG 10 VÀ KẾ HOẠCH THÁNG 11 NĂM 2021 CỦA CÔNG TY ĐIỆN LỰC BÌNH THUẬN

(15:18 - 11/10/2021)

TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH, ĐẦU TƯ XÂY DỰNG THÁNG 9 VÀ KẾ HOẠCH THÁNG 10 NĂM 2021 CỦA CÔNG TY ĐIỆN LỰC BÌNH THUẬN

I. Tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh và đầu tư xây dựng...

(16:17 - 09/09/2021)

Tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh, đầu tư xây dựng tháng 8 và kế hoạch tháng 9/2021 của Công ty Điện lực Bình Thuận