An toàn & tiết kiệm điện

An toàn điện

Đăng bởi Hoàng Vĩnh - Điện lực Hàm Tân | 16:18 | 13/05/2022

BỒI HUẤN QUY TRÌNH AN TOÀN ĐIỆN CHO CÁC CÔNG NHÂN VIÊN TẠI ĐIỆN LỰC HÀM TÂN NĂM 2022

Nhằm giảm thiểu các sự cố điện hay tai nạn điện xảy ra đồng thời cung cấp và ôn lại những kiến thức cơ bản về an toàn điện cho các công nhân viên, Điện lực Hàm Tân đã xây dựng và triển khai công tác huấn luyện an toàn điện cho công nhân viên, đặc biệt là những người lao động làm việc trực tiếp.

Tại buổi sinh hoạt, Ban tổ chức đã phổ biến lại Quy trình an toàn điện theo Quyết định số 959/QĐ-EVN ngày 26 tháng 7 năm 2021 của Tập đoàn Điện lực Việt Nam và Hướng dẫn số 7708/HD-EVN SPC ngày 30 tháng 8 năm 2021, ôn lại một số nội dung như: Biện pháp kỹ thuật chuẩn bị nơi làm việc để đảm bảo an toàn khi tiến hành công việc, biện pháp tổ chức để đảm bảo an toàn khi tiến hành công việc, biện pháp an toàn khi làm việc trên cao và các biện pháp an toàn khác. Bên cạnh phổ biến quy trình an toàn điện, Điện lực Hàm Tân còn phổ biến một số quy định khác về an toàn điện như: Nghị định số 14/2014/NĐ-CP ngày 26 tháng 02 năm 2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật điện lực về an toàn điện, Quyết định số 2327/QĐ-EVN SPC ngày 19 tháng 7 năm 2018 của Tổng công ty Điện lực miền Nam về việc “Quy định nhận diện mối nguy, đánh giá và quản lý rủi ro trong Tổng công ty Điện lực miền Nam”.

  
Ông Phạm Luân Vũ - Phó Trưởng phòng An Toàn - Công ty Điện lực Bình Thuận
phổ biến các quy định về công tác an toàn tại Điện lực Hàm Tân

Ngoài ra, trong buổi phổ biến quy trình, Ban tổ chức lồng ghép phổ biến một số vụ tai nạn lao động vừa xảy ra trong Tập đoàn Điện lực Việt Nam nhằm thảo luận nguyên nhân, diễn biến từng vụ tai nạn lao động, giải đáp nguyên nhân các vụ tai nạn cho công nhân viên. Qua buổi sinh hoạt mỗi công nhân viên viết bài thu hoạch nhằm rút ra bài học kinh nghiệm cho bản thân mình, không để xảy ra tai nạn tương tự.

Công tác huấn luyện các quy trình, quy định về công tác an toàn điện là nhiệm vụ không thể thiếu và mang lại hiệu quả rất cao trong công tác sản xuất kinh doanh đối với Điện lực Hàm Tân. Qua buổi phổ biến đã củng cố lại các quy định về công tác an toàn cho công nhân viên, nâng cao được ý thức của nhân viên trong công tác ngoài hiện trường để thực hiện đúng các quy định, không để xảy ra tai nạn lao động.


TIN LIÊN QUAN

(10:51 - 03/06/2022)

CÔNG TY ĐIỆN LỰC BÌNH THUẬN HUẤN LUYỆN AN TOÀN VỆ SINH LAO ĐỘNG CHO MẠNG LƯỚI AN TOÀN VỆ SINH VIÊN NĂM 2022

Nằm trong chuỗi các hoạt động hưởng ứng Tháng hành động về An toàn vệ...

(11:30 - 01/06/2022)

AN TOÀN LƯỚI ĐIỆN MÙA MƯA BÃO

Công ty Điện lực Bình Thuận đang quản lý hệ thống lưới điện trên...

(17:11 - 19/05/2022)

THÍ NGHIỆM DỤNG CỤ THI CÔNG SỬA CHỮA ĐIỆN NÓNG (HOTLINE) TRONG THÁNG HÀNH ĐỘNG VỀ AN TOÀN VỆ SINH LAO ĐỘNG 2022

An toàn vệ sinh lao động (ATVSLĐ) rất quan trọng trong mọi công việc, đặc biệt...

(07:46 - 16/05/2022)

ĐIỆN LỰC TUY PHONG TRIỂN KHAI THÁNG HÀNH ĐỘNG AN TOÀN VỆ SINH LAO ĐỘNG NĂM 2022

Hưởng ứng “Tháng hành động về an toàn, vệ sinh lao động năm 2022”...

(16:18 - 13/05/2022)

BỒI HUẤN QUY TRÌNH AN TOÀN ĐIỆN CHO CÁC CÔNG NHÂN VIÊN TẠI ĐIỆN LỰC HÀM TÂN NĂM 2022

Nhằm giảm thiểu các sự cố điện hay tai nạn điện xảy ra đồng thời cung cấp và...

(15:41 - 06/05/2022)

ĐIỆN LỰC PHAN THIẾT TỔ CHỨC TỌA ĐÀM, PHÁT ĐỘNG THÁNG HÀNH ĐỘNG VỀ AN TOÀN, VỆ SINH LAO ĐỘNG 2022.

Sáng ngày 05/5/2022, thực hiện chương trình tổ chức tháng hành...

(10:21 - 15/04/2022)

CÔNG TÁC KIỂM TRA LƯỚI ĐIỆN MÙA KHÔ

Điện lực Hàm Tân quản lý lưới điện hai địa bàn thị xã La Gi...

(14:25 - 18/11/2021)

ĐIỆN LỰC HÀM TÂN TĂNG CƯỜNG CỦNG CỐ LƯỚI ĐIỆN TRƯỚC MÙA MƯA BÃO NĂM 2021

Hàng năm trước khi mùa mưa bão diễn ra, để đảm bảo cấp điện an toàn, ổn...

(14:07 - 18/11/2021)

ĐIỆN LỰC HÀM TÂN TỔ CHỨC THỰC HIỆN CÔNG TÁC HUẤN LUYỆN VÀ SÁT HẠCH AN TOÀN VỆ SINH LAO ĐỘNG NĂM 2021 CHO CBCNV

Công tác sát hạch an toàn vệ sinh lao động (ATVSLĐ) có ý...

(15:56 - 29/10/2021)

PHÁT QUANG CÂY XANH NGOÀI HÀNH LANG CÓ NGUY CƠ NGÃ ĐỔ VÀO ĐƯỜNG DÂY

Đội Quản lý vận hành Lưới điện cao thế Bình Thuận (ĐCT) thuộc Công ty...