Kế hoạch cung cấp điện

Kế hoạch bảo dưỡng, sửa chữa

Đăng bởi Phòng Điều độ | 14:58 | 06/11/2020

Kế hoạch bảo dưỡng, sửa chữa lưới điện trung hạ áp tuần, tháng, năm 2021

 

 

Kế hoạch bảo dưỡng, sửa chữa lưới điện trung hạ áp năm 2021 - 2022

Kế hoạch bảo dưỡng, sửa chữa lưới điện 110Kv Công ty Điện lực Bình Thuận năm 2021 - 2022:

Xem chi tiết

Kế hoạch bảo dưỡng, sửa chữa tháng Kế hoạch bảo dưỡng, sửa chữa tuần

 Kế hoạch bảo dưỡng, sửa chữa lưới điện 110kV tháng 01/2021

 Kế hoạch bảo dưỡng, sửa chữa tháng 01/2021

 Kế hoạch bảo dưỡng, sửa chữa tuần 01 (từ 04/01/2021 - 10/01/2021)

 Kế hoạch bảo dưỡng, sửa chữa tuần 02 (từ 11/01/2021 - 17/01/2021)

 Kế hoạch bảo dưỡng, sửa chữa tuần 03 (từ 18/01/2021 - 24/01/2021)

 Kế hoạch bảo dưỡng, sửa chữa tuần 04 (từ 25/01/2021 - 31/01/2021)

 Kế hoạch bảo dưỡng, sửa chữa tháng 02/2021

 Kế hoạch bảo dưỡng, sửa chữa tuần 05 (từ 01/02/2021 - 07/02/2021)

 Kế hoạch bảo dưỡng, sửa chữa tuần 06 (từ 08/02/2021 - 14/02/2021)

 Kế hoạch bảo dưỡng, sửa chữa tuần 07, 08, 09 (từ 15/02/2021 - 07/3/2021)

 Kế hoạch bảo dưỡng, sửa chữa lưới điện 110kV tháng 3/2021

 Kế hoạch bảo dưỡng, sửa chữa tháng 3/2021

 Kế hoạch bảo dưỡng, sửa chữa tuần 10 (từ 08/3/2021 - 14/3/2021)

 Kế hoạch bảo dưỡng, sửa chữa tuần 11 (từ 15/3/2021 - 21/3/2021)

 Kế hoạch bảo dưỡng, sửa chữa tuần 12 (từ 22/3/2021 - 28/3/2021)

 Kế hoạch bảo dưỡng, sửa chữa tuần 13 (từ 29/3/2021 - 04/4/2021)

 Kế hoạch bảo dưỡng, sửa chữa lưới điện 110kV tháng 4/2021

 Kế hoạch bảo dưỡng, sửa chữa tháng 4/2021

 Kế hoạch bảo dưỡng, sửa chữa tuần 14 (từ 05/4/2021 - 11/4/2021)

 Kế hoạch bảo dưỡng, sửa chữa tuần 15 (từ 12/4/2021 - 18/4/2021)

 Kế hoạch bảo dưỡng, sửa chữa tuần 16 (từ 19/4/2021 - 25/4/2021)

 Kế hoạch bảo dưỡng, sửa chữa tuần 17 (từ 26/4/2021 - 02/5/2021)

 Kế hoạch bảo dưỡng, sửa chữa lưới điện 110kV tháng 5/2021

 Kế hoạch bảo dưỡng, sửa chữa tháng 5/2021

 Kế hoạch bảo dưỡng, sửa chữa tuần 18 (từ 03/5/2021 - 09/5/2021)

 Kế hoạch bảo dưỡng, sửa chữa tuần 19 (từ 10/5/2021 - 16/5/2021)

 Kế hoạch bảo dưỡng, sửa chữa tuần 20 (từ 17/5/2021 - 23/5/2021)

 Kế hoạch bảo dưỡng, sửa chữa tuần 21 (từ 26/5/2021 - 30/5/2021)

 Kế hoạch bảo dưỡng, sửa chữa lưới điện 110kV tháng 6/2021

 Kế hoạch bảo dưỡng, sửa chữa tháng 6/2021

 Kế hoạch bảo dưỡng, sửa chữa tuần 22 (từ 31/5/2021 - 06/6/2021)

 Kế hoạch bảo dưỡng, sửa chữa tuần 23 (từ 07/6/2021 - 13/6/2021)

 Kế hoạch bảo dưỡng, sửa chữa tuần 24 (từ 14/6/2021 - 20/6/2021)

 Kế hoạch bảo dưỡng, sửa chữa tuần 25 (từ 21/6/2021 - 27/6/2021)

 Kế hoạch bảo dưỡng, sửa chữa lưới điện 110kV tháng 7/2021

 Kế hoạch bảo dưỡng, sửa chữa tháng 7/2021

 Kế hoạch bảo dưỡng, sửa chữa tuần 26 (từ 28/6/2021 - 04/7/2021)

 Kế hoạch bảo dưỡng, sửa chữa tuần 27 (từ 05/7/2021 - 11/7/2021)

 Kế hoạch bảo dưỡng, sửa chữa tuần 28 (từ 12/7/2021 - 18/7/2021)

 Kế hoạch bảo dưỡng, sửa chữa tuần 29 (từ 19/7/2021 - 25/7/2021)

 Kế hoạch bảo dưỡng, sửa chữa tuần 30 (từ 26/7/2021 - 01/8/2021)

 Kế hoạch bảo dưỡng, sửa chữa lưới điện 110kV tháng 8/2021

 Kế hoạch bảo dưỡng, sửa chữa tháng 8/2021

 Kế hoạch bảo dưỡng, sửa chữa tuần 31 (từ 02/8/2021 - 08/8/2021)

 Kế hoạch bảo dưỡng, sửa chữa tuần 32 (từ 09/8/2021 - 15/8/2021)

 Kế hoạch bảo dưỡng, sửa chữa tuần 33 (từ 16/8/2021 - 22/8/2021)

 Kế hoạch bảo dưỡng, sửa chữa tuần 34 (từ 23/8/2021 - 29/8/2021)

 Kế hoạch bảo dưỡng, sửa chữa lưới điện 110kV tháng 9/2021

 Kế hoạch bảo dưỡng, sửa chữa tháng 9/2021

 Kế hoạch bảo dưỡng, sửa chữa tuần 35 (từ 30/8/2021 - 05/9/2021)

 Kế hoạch bảo dưỡng, sửa chữa tuần 36 (từ 06/9/2021 - 12/9/2021)

 Kế hoạch bảo dưỡng, sửa chữa tuần 37 (từ 13/9/2021 - 19/9/2021)

 Kế hoạch bảo dưỡng, sửa chữa tuần 38 (từ 20/9/2021 - 26/9/2021)

 Kế hoạch bảo dưỡng, sửa chữa lưới điện 110kV tháng 10/2021

 Kế hoạch bảo dưỡng, sửa chữa tháng 10/2021

 Kế hoạch bảo dưỡng, sửa chữa tuần 39 (từ 27/9/2021 - 03/10/2021)

 Kế hoạch bảo dưỡng, sửa chữa tuần 40 (từ 04/10/2021 - 10/10/2021)

 Kế hoạch bảo dưỡng, sửa chữa tuần 41 (từ 11/10/2021 - 17/10/2021)

 Kế hoạch bảo dưỡng, sửa chữa tuần 42 (từ 18/10/2021 - 24/10/2021)

 Kế hoạch bảo dưỡng, sửa chữa tuần 43 (từ 25/10/2021 - 31/10/2021)

 Kế hoạch bảo dưỡng, sửa chữa lưới điện 110kV tháng 11/2021

 Kế hoạch bảo dưỡng, sửa chữa tháng 11/2021

 Kế hoạch bảo dưỡng, sửa chữa tuần 44 (từ 01/11/2021 - 07/11/2021)

 Kế hoạch bảo dưỡng, sửa chữa tuần 45 (từ 08/11/2021 - 14/11/2021)

 Kế hoạch bảo dưỡng, sửa chữa tuần 46 (từ 15/11/2021 - 21/11/2021)

 Kế hoạch bảo dưỡng, sửa chữa tuần 47 (từ 22/11/2021 - 28/11/2021)

 Kế hoạch bảo dưỡng, sửa chữa lưới điện 110kV tháng 12/2021

 Kế hoạch bảo dưỡng, sửa chữa tháng 12/2021

 Kế hoạch bảo dưỡng, sửa chữa tuần 48 (từ 29/11/2021 - 05/12/2021)

 Kế hoạch bảo dưỡng, sửa chữa tuần 49 (từ 06/12/2021 - 12/12/2021)

 Kế hoạch bảo dưỡng, sửa chữa tuần 50 (từ 13/12/2021 - 19/12/2021)

 Kế hoạch bảo dưỡng, sửa chữa tuần 51 (từ 20/12/2021 - 26/12/2021)


TIN LIÊN QUAN

(09:54 - 05/01/2023)

KẾ HOẠCH BẢO DƯỠNG, SỬA CHỮA LƯỚI ĐIỆN TRUNG, HẠ ÁP TUẦN, THÁNG, NĂM 2023

(09:21 - 24/11/2021)

KẾ HOẠCH BẢO DƯỠNG, SỬA CHỮA LƯỚI ĐIỆN TRUNG, HẠ ÁP TUẦN, THÁNG, NĂM 2022

(14:58 - 06/11/2020)

Kế hoạch bảo dưỡng, sửa chữa lưới điện trung hạ áp tuần, tháng, năm 2021

(16:37 - 23/08/2019)

Kế hoạch bảo dưỡng, sửa chữa lưới điện trung hạ áp tuần, tháng, năm 2020