Kế hoạch cung cấp điện

Kế hoạch bảo dưỡng, sửa chữa

Đăng bởi Phòng Điều độ | 16:37 | 23/08/2019

Kế hoạch bảo dưỡng, sửa chữa lưới điện trung hạ áp tuần, tháng, năm 2020

 

Kế hoạch bảo dưỡng, sửa chữa lưới điện trung hạ áp năm 2020 - 2021

Kế hoạch bảo dưỡng, sửa chữa lưới điện 110Kv Công ty Điện lực Bình Thuận năm 2020 - 2021:

Xem chi tiết

Kế hoạch bảo dưỡng, sửa chữa tháng Kế hoạch bảo dưỡng, sửa chữa tuần

 Kế hoạch bảo dưỡng, sửa chữa tháng 01/2020

 Kế hoạch bảo dưỡng, sửa chữa tuần 01 (từ 30/12/2019 - 05/01/2020)

 Kế hoạch bảo dưỡng, sửa chữa tuần 02 (từ 06/01 - 12/01)

 Kế hoạch bảo dưỡng, sửa chữa tuần 03 (từ 13/01 - 19/01)

 Kế hoạch bảo dưỡng, sửa chữa tuần 04 (từ 20/01 - 26/01)

 Kế hoạch bảo dưỡng, sửa chữa lưới điện 110kV tháng 02/2020

 Kế hoạch bảo dưỡng, sửa chữa tháng 02/2020

 Kế hoạch bảo dưỡng, sửa chữa tuần 05, 06, 07 (từ 27/01 - 16/02)

 Kế hoạch bảo dưỡng, sửa chữa tuần 08 (từ 17/02 - 23/02)

 Kế hoạch bảo dưỡng, sửa chữa tuần 09 (từ 24/02 - 01/3)

 Kế hoạch bảo dưỡng, sửa chữa lưới điện 110kV tháng 3/2020

 Kế hoạch bảo dưỡng, sửa chữa tháng 3/2020

 Kế hoạch bảo dưỡng, sửa chữa tuần 10 (từ 02/3 - 08/3)

 Kế hoạch bảo dưỡng, sửa chữa tuần 11 (từ 09/3 - 15/3)

 Kế hoạch bảo dưỡng, sửa chữa tuần 12 (từ 16/3 - 22/3)

 Kế hoạch bảo dưỡng, sửa chữa tuần 13 (từ 23/3 - 29/3)

 Kế hoạch bảo dưỡng, sửa chữa lưới điện 110kV tháng 4/2020

 Kế hoạch bảo dưỡng, sửa chữa tháng 4/2020

 Kế hoạch bảo dưỡng, sửa chữa tuần 14 (từ 30/3 - 05/4)

 Kế hoạch bảo dưỡng, sửa chữa tuần 15 (từ 06/4 - 12/4)

 Kế hoạch bảo dưỡng, sửa chữa tuần 16 (từ 13/4 - 19/4)

 Kế hoạch bảo dưỡng, sửa chữa tuần 17 (từ 20/4 - 26/4)

 Kế hoạch bảo dưỡng, sửa chữa lưới điện 110kV tháng 5/2020

 Kế hoạch bảo dưỡng, sửa chữa tháng 5/2020

 Kế hoạch bảo dưỡng, sửa chữa tuần 18 (từ 27/4 - 03/5)

 Kế hoạch bảo dưỡng, sửa chữa tuần 19 (từ 04/5 - 10/5)

 Kế hoạch bảo dưỡng, sửa chữa tuần 20 (từ 11/5 - 17/5)

 Kế hoạch bảo dưỡng, sửa chữa tuần 21 (từ 18/5 - 24/5)

 Kế hoạch bảo dưỡng, sửa chữa tuần 22 (từ 25/5 - 31/5)

 Kế hoạch bảo dưỡng, sửa chữa lưới điện 110kV tháng 6/2020

 Kế hoạch bảo dưỡng, sửa chữa tháng 6/2020

 Kế hoạch bảo dưỡng, sửa chữa tuần 23 (từ 01/6 - 7/6)

 Kế hoạch bảo dưỡng, sửa chữa tuần 24 (từ 8/6 - 14/6)

 Kế hoạch bảo dưỡng, sửa chữa tuần 25 (từ 15/6 - 21/6)

 Kế hoạch bảo dưỡng, sửa chữa tuần 26 (từ 22/6 - 28/6)

 Kế hoạch bảo dưỡng, sửa chữa lưới điện 110kV tháng 7/2020

 Kế hoạch bảo dưỡng, sửa chữa tháng 7/2020

 Kế hoạch bảo dưỡng, sửa chữa tuần 27 (từ 29/6 - 05/7)

 Kế hoạch bảo dưỡng, sửa chữa tuần 28 (từ 06/7 - 12/7)

 Kế hoạch bảo dưỡng, sửa chữa tuần 29 (từ 13/7 - 19/7)

 Kế hoạch bảo dưỡng, sửa chữa tuần 30 (từ 20/7 - 26/7)

 Kế hoạch bảo dưỡng, sửa chữa lưới điện 110kV tháng 8/2020

 Kế hoạch bảo dưỡng, sửa chữa tháng 8/2020

 Kế hoạch bảo dưỡng, sửa chữa tuần 31 (từ 27/7 - 02/8)

 Kế hoạch bảo dưỡng, sửa chữa tuần 32 (từ 03/8 - 09/8)

 Kế hoạch bảo dưỡng, sửa chữa tuần 33 (từ 10/8 - 16/8)

 Kế hoạch bảo dưỡng, sửa chữa tuần 34 (từ 17/8 - 23/8)

 Kế hoạch bảo dưỡng, sửa chữa tuần 35 (từ 24/8 - 30/8)

 Kế hoạch bảo dưỡng, sửa chữa lưới điện 110kV tháng 9/2020

 Kế hoạch bảo dưỡng, sửa chữa tháng 09/2020

 Kế hoạch bảo dưỡng, sửa chữa tuần 36 (từ 31/8 - 06/9)

 Kế hoạch bảo dưỡng, sửa chữa tuần 37 (từ 07/9 - 13/9)

 Kế hoạch bảo dưỡng, sửa chữa tuần 38 (từ 14/9 - 20/9)

 Kế hoạch bảo dưỡng, sửa chữa tuần 39 (từ 21/9 - 27/9)

 Kế hoạch bảo dưỡng, sửa chữa lưới điện 110kV tháng 10/2020

 Kế hoạch bảo dưỡng, sửa chữa tháng 10/2020

 Kế hoạch bảo dưỡng, sửa chữa tuần 40 (từ 28/9 - 04/10)

 Kế hoạch bảo dưỡng, sửa chữa tuần 41 (từ 05/10 - 11/10)

 Kế hoạch bảo dưỡng, sửa chữa tuần 42 (từ 12/10 - 18/10)

 Kế hoạch bảo dưỡng, sửa chữa tuần 43 (từ 19/10 - 25/10)

 Kế hoạch bảo dưỡng, sửa chữa lưới điện 110kV tháng 11/2020

 Kế hoạch bảo dưỡng, sửa chữa tháng 11/2020

 Kế hoạch bảo dưỡng, sửa chữa tuần 44 (từ 26/10 - 01/11)

 Kế hoạch bảo dưỡng, sửa chữa tuần 45 (từ 02/11 - 08/11)

 Kế hoạch bảo dưỡng, sửa chữa tuần 46 (từ 09/11 - 15/11)

 Kế hoạch bảo dưỡng, sửa chữa tuần 47 (từ 16/11 - 22/11)

 Kế hoạch bảo dưỡng, sửa chữa tuần 48 (từ 23/11 - 29/11)

 Kế hoạch bảo dưỡng, sửa chữa lưới điện 110kV tháng 12/2020

 Kế hoạch bảo dưỡng, sửa chữa tháng 12/2020

 Kế hoạch bảo dưỡng, sửa chữa tuần 49 (từ 30/11 - 06/12)

 Kế hoạch bảo dưỡng, sửa chữa tuần 50 (từ 07/12 - 13/12)

 Kế hoạch bảo dưỡng, sửa chữa tuần 51 (từ 14/12 - 20/12)

 Kế hoạch bảo dưỡng, sửa chữa tuần 52 (từ 21/12 - 27/12)

 Kế hoạch bảo dưỡng, sửa chữa tuần 53 (từ 28/12 - 03/01)


TIN LIÊN QUAN

(09:54 - 05/01/2023)

KẾ HOẠCH BẢO DƯỠNG, SỬA CHỮA LƯỚI ĐIỆN TRUNG, HẠ ÁP TUẦN, THÁNG, NĂM 2023

(09:21 - 24/11/2021)

KẾ HOẠCH BẢO DƯỠNG, SỬA CHỮA LƯỚI ĐIỆN TRUNG, HẠ ÁP TUẦN, THÁNG, NĂM 2022

(14:58 - 06/11/2020)

Kế hoạch bảo dưỡng, sửa chữa lưới điện trung hạ áp tuần, tháng, năm 2021

(16:37 - 23/08/2019)

Kế hoạch bảo dưỡng, sửa chữa lưới điện trung hạ áp tuần, tháng, năm 2020