Kế hoạch cung cấp điện

Kế hoạch bảo dưỡng, sửa chữa

Đăng bởi Phòng Điều độ | 16:10 | 06/12/2018

Kế hoạch bảo dưỡng, sửa chữa lưới điện trung hạ áp tuần, tháng, năm 2019

Kế hoạch bảo dưỡng, sửa chữa lưới điện trung hạ áp năm 2019

Kế hoạch bảo dưỡng, sửa chữa lưới điện trung hạ áp Công ty Điện lực Bình Thuận năm 2019:

Xem chi tiết

Kế hoạch bảo dưỡng, sửa chữa tháng Kế hoạch bảo dưỡng, sửa chữa tuần
 Kế hoạch bảo dưỡng, sửa chữa tháng 01/2019

 Kế hoạch bảo dưỡng, sửa chữa tuần 01 (từ 31/12/2018 - 06/01/2019)

 Kế hoạch bảo dưỡng, sửa chữa tuần 02 (từ 07/01 - 13/01)

 Kế hoạch bảo dưỡng, sửa chữa tuần 03 (từ 14/01 - 20/01)

 Kế hoạch bảo dưỡng, sửa chữa tuần 04 (từ 21/01 - 27/01)

 Kế hoạch bảo dưỡng, sửa chữa tháng 02/2019

 Kế hoạch bảo dưỡng, sửa chữa tuần 05 (từ 28/01 - 03/02)

 Kế hoạch bảo dưỡng, sửa chữa tuần 07-08-09 (từ 11/02 - 03/3)

 Kế hoạch bảo dưỡng, sửa chữa lưới điện 110kV tháng 3/2019

 Kế hoạch bảo dưỡng, sửa chữa lưới điện trung hạ áp tháng 03/2019

 Kế hoạch bảo dưỡng, sửa chữa tuần 10 (từ 04/3 - 10/3)

 Kế hoạch bảo dưỡng, sửa chữa tuần 11 (từ 11/3 - 17/3)

 Kế hoạch bảo dưỡng, sửa chữa tuần 12 (từ 18/3 - 24/3)

 Kế hoạch bảo dưỡng, sửa chữa tuần 13 (từ 25/3 - 31/3)

 Kế hoạch bảo dưỡng, sửa chữa lưới điện trung hạ áp tháng 4/2019

 Kế hoạch bảo dưỡng, sửa chữa tuần 14 (từ 01/4 - 07/4)

 Kế hoạch bảo dưỡng, sửa chữa tuần 15 (từ 08/4 - 14/4)

 Kế hoạch bảo dưỡng, sửa chữa tuần 16 (từ 15/4 - 21/4)

 Kế hoạch bảo dưỡng, sửa chữa tuần 17 (từ 22/4 - 28/4)

 Kế hoạch bảo dưỡng, sửa chữa lưới điện trung hạ áp tháng 5/2019

 Kế hoạch bảo dưỡng, sửa chữa tuần 18 (từ 29/4 - 05/5)

 Kế hoạch bảo dưỡng, sửa chữa tuần 19 (từ 06/5 - 12/5)

 Kế hoạch bảo dưỡng, sửa chữa tuần 20 (từ 13/5 - 19/5)

 Kế hoạch bảo dưỡng, sửa chữa tuần 21 (từ 20/5 - 26/5)

 Kế hoạch bảo dưỡng, sửa chữa lưới điện trung hạ áp tháng 6/2019

 Kế hoạch bảo dưỡng, sửa chữa tuần 22 (từ 27/5 - 02/6)

 Kế hoạch bảo dưỡng, sửa chữa tuần 23 (từ 03/6 - 09/6)

 Kế hoạch bảo dưỡng, sửa chữa tuần 24 (từ 10/6 - 16/6)

 Kế hoạch bảo dưỡng, sửa chữa tuần 25 (từ 17/6 - 23/6)

 Kế hoạch bảo dưỡng, sửa chữa tuần 26 (từ 24/6 - 30/6)

 Kế hoạch bảo dưỡng, sửa chữa lưới điện 110kV tháng 7/2019

 Kế hoạch bảo dưỡng, sửa chữa lưới điện trung hạ áp tháng 7/2019

 Kế hoạch bảo dưỡng, sửa chữa tuần 27 (từ 01/7 - 07/7)

 Kế hoạch bảo dưỡng, sửa chữa tuần 28 (từ 08/7 - 14/7)

 Kế hoạch bảo dưỡng, sửa chữa tuần 29 (từ 15/7 - 21/7)

 Kế hoạch bảo dưỡng, sửa chữa tuần 30 (từ 22/7 - 28/7)

 Kế hoạch bảo dưỡng, sửa chữa lưới điện 110kV tháng 8/2019

 Kế hoạch bảo dưỡng, sửa chữa tuần 31 (từ 29/7 - 04/8)

 Kế hoạch bảo dưỡng, sửa chữa tuần 32 (từ 05/8 - 11/8)

 Kế hoạch bảo dưỡng, sửa chữa tuần 33 (từ 12/8 - 18/8)

 Kế hoạch bảo dưỡng, sửa chữa tuần 34 (từ 19/8 - 25/8)

 Kế hoạch bảo dưỡng, sửa chữa tuần 35 (từ 26/8 - 01/9)

 Kế hoạch bảo dưỡng, sửa chữa lưới điện trung hạ áp tháng 9/2019

 Kế hoạch bảo dưỡng, sửa chữa tuần 36 (từ 02/9 - 08/9)

 Kế hoạch bảo dưỡng, sửa chữa tuần 37 (từ 09/9 - 15/9)

 Kế hoạch bảo dưỡng, sửa chữa tuần 38 (từ 16/9 - 22/9)

 Kế hoạch bảo dưỡng, sửa chữa tuần 39 (từ 23/9 - 29/9)

​ Kế hoạch bảo dưỡng, sửa chữa lưới điện 110kV tháng 10/2019

 Kế hoạch bảo dưỡng, sửa chữa lưới điện trung hạ áp tháng 10/2019

 Kế hoạch bảo dưỡng, sửa chữa tuần 40 (từ 30/9 - 06/10)

 Kế hoạch bảo dưỡng, sửa chữa tuần 41 (từ 07/10 - 13/10)

 Kế hoạch bảo dưỡng, sửa chữa tuần 42 (từ 14/10 - 20/10)

 Kế hoạch bảo dưỡng, sửa chữa tuần 43 (từ 21/10 - 27/10)

 Kế hoạch bảo dưỡng, sửa chữa lưới điện trung hạ áp tháng 11/2019

 Kế hoạch bảo dưỡng, sửa chữa tuần 44 (từ 28/10 - 03/11)

 Kế hoạch bảo dưỡng, sửa chữa tuần 45 (từ 04/11 - 10/11)

 Kế hoạch bảo dưỡng, sửa chữa tuần 46 (từ 11/11 - 17/11)

 Kế hoạch bảo dưỡng, sửa chữa tuần 47 (từ 18/11 - 24/11)

 Kế hoạch bảo dưỡng, sửa chữa tuần 48 (từ 25/11 - 01/12)

 Kế hoạch bảo dưỡng, sửa chữa lưới điện trung hạ áp tháng 12/2019

 Kế hoạch bảo dưỡng, sửa chữa tuần 49 (từ 02/12 - 08/12)

 Kế hoạch bảo dưỡng, sửa chữa tuần 50 (từ 09/12 - 15/12)

 Kế hoạch bảo dưỡng, sửa chữa tuần 51 (từ 16/12 - 22/12)

 Kế hoạch bảo dưỡng, sửa chữa tuần 52 (từ 23/12 - 30/12)


TIN LIÊN QUAN

(09:54 - 05/01/2023)

KẾ HOẠCH BẢO DƯỠNG, SỬA CHỮA LƯỚI ĐIỆN TRUNG, HẠ ÁP TUẦN, THÁNG, NĂM 2023

(09:21 - 24/11/2021)

KẾ HOẠCH BẢO DƯỠNG, SỬA CHỮA LƯỚI ĐIỆN TRUNG, HẠ ÁP TUẦN, THÁNG, NĂM 2022

(14:58 - 06/11/2020)

Kế hoạch bảo dưỡng, sửa chữa lưới điện trung hạ áp tuần, tháng, năm 2021

(16:37 - 23/08/2019)

Kế hoạch bảo dưỡng, sửa chữa lưới điện trung hạ áp tuần, tháng, năm 2020