Dịch vụ khách hàng

Hóa đơn điện tử

Đăng bởi | 14:17 | 17/07/2014

Giới thiệu và hướng dẫn sử dụng hóa đơn điện tử (HĐĐT)

          Thực hiện Thông tư số 32/2011/TT-BTC ngày 14/3/2011 của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn khởi tạo, phát hành và sử dụng hóa đơn điện tử bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ; Văn bản số 1137/TCT-DNL ngày 30/3/2012 và văn bản số 3442/TCT-DNL ngày 17/10/2013 của Tổng Cục thuế về việc hướng dẫn thực hiện hóa đơn điện tử.         

           Công ty Điện lực Bình Thuận giới thiệu và hướng dẫn sử dụng hóa đơn điện tử như sau:

Download Giới thiệu và hướng dẫn sử dụng hóa đơn điện tử (HĐĐT)


TIN LIÊN QUAN

(08:55 - 11/07/2022)

CÔNG TY ĐIỆN LỰC BÌNH THUẬN TRIỂN KHAI ÁP DỤNG MẪU HÓA ĐƠN ĐIỆN TỬ TIỀN ĐIỆN THEO QUY ĐỊNH CỦA BỘ TÀI CHÍNH

Thực hiện Nghị định số 123/2020/NĐ-CP của Chính phủ quy định về Hóa đơn, chứng từ...

(17:21 - 28/02/2020)

Công ty Điện lực Bình Thuận áp dụng mẫu hóa đơn điện tử và thông báo tiền điện mới từ ngày 01/3/2020