Tin mới new

(08:08 - 11/08/2020)

EVN SPC: đảm bảo điện phục vụ kỳ thi tốt nghiệp THPT và tuyển sinh ĐH, GD nghề nghiệp năm 2020

(07:54 - 28/04/2020)

Sách 45 năm EVN SPC xây dựng và phát triển

(07:48 - 28/04/2020)

Thư chúc mừng của Chủ tịch HĐTV Tổng công ty Điện lực miền Nam nhân kỷ niệm 45 năm xây dựng và phát triển (1975 - 2020)

(10:55 - 22/04/2020)

Giảm giá điện - quyết định cần thiết, đúng đắn và thể hiện trách nhiệm của EVN với xã hội, cộng đồng

Trên cơ sở những đề xuất của Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) và được sự đồng ý về chủ trương của...

(16:53 - 26/03/2020)

Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc biểu dương EVN triển khai tốt dịch vụ điện trực tuyến

Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) là một trong các đơn vị, bộ, ngành, địa phương được Thủ tướng...

(08:54 - 10/03/2020)

Chiến lược phát triển năng lượng quốc gia của Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045

Ngày 11/02/2020, Ban Chấp hành Trung ương đã ban hành Nghị quyết số 55-NQ/TW của Bộ Chính trị về...

(07:41 - 02/01/2020)

Thư ngỏ của Bộ trưởng chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ về dịch vụ công Quốc gia

Ngày 09 tháng 12 năm 2019, cổng Dịch vụ công Quốc gia đã được khai trương và chính thức đi vào hoạt...

(15:46 - 19/12/2019)

EVN là doanh nghiệp Nhà nước đi đầu trong cải cách thủ tục hành chính

Đây là nhận định của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ (VPCP) Mai Tiến Dũng trong buổi làm...