Tin mới new

(17:04 - 12/11/2020)

Tuyên truyền công tác bảo vệ hành lang an toàn lưới điện cao áp tại các địa phương có tuyến đường dây 110kV đi qua

Đội QLVH Lưới điện cao thế (ĐCT) thuộc Công ty Điện lực Bình Thuận được giao nhiệm vụ quản lý vận...

(07:46 - 04/11/2020)

Huấn luyện nghiệp vụ cứu nạn cứu hộ năm 2020 tại Công ty Điện lực Bình Thuận

Xác định người lao động là vốn tài sản quý giá nhất trong công tác sản xuất kinh doanh của mình, từ...

(09:45 - 13/07/2020)

Điện lực Hàm Thuận Bắc tổ chức lớp bồi huấn nghiệp vụ kiểm tra sử dụng điện, an toàn điện năm 2020

Nhằm giảm tổn thất điện năng khâu kinh doanh, phát hiện và xử lý vi phạm kịp thời, đúng quy định...

(16:48 - 07/07/2020)

An toàn điện cho sản xuất thanh long

(16:09 - 07/07/2020)

Điện lực Đức Linh tuyên truyền bảo vệ HLATLĐCA kết hợp an sinh xã hội

(15:48 - 02/07/2020)

Diễn tập PCTT&TKCN năm 2020 cấp Tổng công ty tại cụm Công nghiệp Thắng Hải, huyện Hàm Tân, tỉnh Bình Thuận

Ngày 30/6, Tổng công ty Điện lực miền Nam (EVN SPC) đã tổ chức diễn tập phòng chống thiên tai và...

(15:02 - 01/07/2020)

Điện lực Đức Linh tổ chức lớp bồi huấn nghiệp vụ kiểm tra sử dụng điện, an toàn điện năm 2020

Nhằm bồi dưỡng những kỹ năng cần thiết để phát hiện và xử lý vi phạm kịp thời, đúng quy định các...

(10:15 - 09/06/2020)

Tổ chức huấn luyện công nhận chức danh cho công tác treo, tháo hệ thống đo đếm, tháo tác đóng - cắt FCO, giám sát thao tác FCO

Trong bất kỳ tình huống nào, an toàn lao động luôn được ưu tiên hàng đầu. Để nâng cao ý thức, rèn...